TogetherFor1.5

TogetherFor1.5

Bringing EU Member States together to achieve the 1.5°C objective of the Paris Agreement – TogetherFor1.5

Povezivanje zemalja članica EU kako bi se postigao cilj Pariškog sporazuma od 1,5°C – TogetherFor1.5

Glavni cilj projekta:

TogetherFor1.5 je usklađivanje europskih klimatskih akcija sa ciljem Pariškog sporazuma od 1,5°C. Navedeno se planira postići kroz revizije klimatskih i energetskih politika – Nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NECP) te paketa Spremni za 55 (Fit For 55). Također je bitno povećanje prihvaćanje javnosti kroz inkluzivne i brojnije klimatske aktivnosti te prikaz društvenih i ekonomskih dobrobiti istih. Paralelno, projektni partneri će pratiti implementaciju nacionalnih planova kako bi utvrdili prilike i nedostatke koji se mogu uključiti dokumente tijekom revizije.

Glavne aktivnosti

Postizanje dogovora o paketu Fit for 55 i praćenje njegove provedbe
Praćenje i aktivno sudjelovanje u procesu revizije Nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NECP-ova) kako bi se osiguralo da će isti biti usklađeni sa legislativom EU
Usklađivanje dugoročnih klimatskih ciljeva i politika EU-a i država članica s ciljem od 1,5°C iz Pariškog sporazuma
Održivost, replikacija i iskorištavanja rezultata projekta za daljnju analizu

Specifični ciljevi:

Povećati nacionalnu i političku svijest o dobrobitima klimatskih mjera, što vodi postizanju ciljeva utvrđenih EU Zakonom o klimi (najmanje -55% neto smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990.);
Ojačati provedbu paketa Spremni za 55 (Fit for 55) na nacionalnoj razini zahvaljujući povećanoj transparentnosti, većem dijalogu među dionicima i pojačanoj javnoj potpori klimatskim akcijama;
Revizijom NECP-ova na nacionalnoj razini osigurati da isti imaju definirane ambiciozne politike, mjere i ciljeve koji idu dalje od klimatskih i energetskih ciljeva EU, te da jasno pokazuju kako će se isti financirati zahvaljujući boljoj informiranosti i inkluzivnijem procesu;
Osigurati učinkovitiju i ambiciozniju implementaciju NECP-ova na nacionalnoj razini kroz poboljšano praćenje od strane civilnog društva, te bolju informiranost dionika i donositelja odluka;
Postizanje klimatske neutralnosti prije 2050. godine, te usklađivanje dugoročnih klimatskih ciljeva s ciljem od 1.5°C iz Pariškog sporazuma;
Diseminacija projektnih rezultata putem raznih komunikacijskih kanala.

Partneri:

 1. Climate Action Network Europe, CAN EUROPE – Belgija
 2. Focus Association for Sustainable Development, FOCUS – Slovenija
 3. Društvo za oblikovanje održivog razvoja, DOOR – Hrvatska
 4. Centre for Transport and Energy, CDE – Češka
 5. Estonian Fund for Nature, ELF – Estonija
 6. Germanwatch e.V. – Njemačka
 7. Réseau Action Climat France, RAC France – Francuska
 8. Sociedad Española de Ornitología, SEO/ BirdLife – Španjolska
 9. Association for the Sustainability of the Earth System, ZERO – Portugal
 10. Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, BBL – Belgija
 11. Friends of the Earth Hungary, NSC-FoE – Mađarska
 12. Environmental Association “Za Zemiata”, ZZ – Bugarska
 13. Institute for Sustainable Development Foundation, ISD – Poljska
 14. The Danish 92 Group, DK92Grp – Danska

Trajanje projekta:

36 mjeseci (Rujan 2022 – Kolovoz 2025)

Izvor financiranja:

Program LIFE, linija LIFE21-GIC-BE-LIFE

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

EUWES

EUWES

Ciljevi projekta:EUWES – Osnaživanje žena koje su nedovoljno zastupljene u sektoru energetike (Empowering underrepresented women in the energy...

Buš Eko

Buš Eko

Ciljevi projekta:Energetski, kulturni i održivi razvoj Buševca – ulaganje u programe i infrastrukturu lokalne zajednice (Buš Eko?!) Opći cilj...

ENGAGER

ENGAGER

Ciljevi projekta:ENGAGER mreža za borbu protiv energetskog siromaštva Projekt ENGAGER – Europsko energetsko siromaštvo: Agenda za su-kreaciju i...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora