TogetherFor1.5

TogetherFor1.5 – Bringing EU Member States together to achieve the 1.5°C objective of the Paris Agreement / Povezivanje članica EU kako bi se postigao cilj Pariškog sporazuma od 1,5°C

Glavni cilj projekta:

Glavni cilj projekta TogetherFor1.5 je usklađivanje europskih klimatskih akcija sa ciljem Pariškog sporazuma od 1,5°C. Navedeno se planira postići kroz revizije klimatskih i energetskih politika – Nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NECP) te paketa Spremni za 55 (Fit For 55). Također je bitno povećanje prihvaćanje javnosti kroz inkluzivne i brojnije klimatske aktivnosti te prikaz društvenih i ekonomskih dobrobiti istih. Paralelno, projektni partneri će pratiti implementaciju nacionalnih planova kako bi utvrdili prilike i nedostatke koji se mogu uključiti dokumente tijekom revizije.

 

Specifični ciljevi projekta:

 • Povećati nacionalnu i političku svijest o dobrobitima klimatskih mjera, što vodi postizanju ciljeva utvrđenih EU Zakonom o klimi (najmanje -55% neto smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990.);
 • Ojačati provedbu paketa Spremni za 55 (Fit for 55) na nacionalnoj razini zahvaljujući povećanoj transparentnosti, većem dijalogu među dionicima i pojačanoj javnoj potpori klimatskim akcijama;
 • Revizijom NECP-ova na nacionalnoj razini osigurati da isti imaju definirane ambiciozne politike, mjere i ciljeve koji idu dalje od klimatskih i energetskih ciljeva EU, te da jasno pokazuju kako će se isti financirati zahvaljujući boljoj informiranosti i inkluzivnijem procesu;
 • Osigurati učinkovitiju i ambiciozniju implementaciju NECP-ova na nacionalnoj razini kroz poboljšano praćenje od strane civilnog društva, te bolju informiranost dionika i donositelja odluka;
 • Postizanje klimatske neutralnosti prije 2050. godine, te usklađivanje dugoročnih klimatskih ciljeva s ciljem od 1.5°C iz Pariškog sporazuma;
 • Diseminacija projektnih rezultata putem raznih komunikacijskih kanala.

 

Očekivani rezultati projekta

 • Izrađena studija o dodatnim pogodnostima klimatskih aktivnosti u 13 partnerskih zemalja
 • Izrađena procjena revidiranih Nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NECP) u 13 partnerskih zemalja
 • Izrađena publikacija sa prilikama klimatskih aktivnosti na lokalnoj razini povezanih sa revidiranim NECP-ovima
 • Izrađen i javno objavljen NECP tracker kao online alat za praćenje implementacije NECP-a u zemljama članicama EU
 • Izrađeno izvješće o važnosti transparentnosti klimatskih i energetskih podataka za proces revizije i praćenja provedbe NECP-a
 • Izrađeno izvješće o reviziji nacionalnih dugoročnih strategija u 8 partnerskih zemalja
 • Povećano znanje i kapaciteti širokog spektra dionika o NECP-u, paketu FitFor55 te nacionalnih dugoročnim strategijama kroz radionice, konferencije i predavanja

Uloga DOOR-a na projektu:

projektni parnter

Ukupna vrijednost projekta:

3.275.020,67 EUR

Udio DOOR-a u proračunu projekta:

136.157,50 EUR

Sufinanciranje:

40%

Trajanje projekta:

36 mjeseci (1.9. 2022 – 31.8. 2025)

Izvor financiranja:

Program LIFE, linija LIFE21-GIC-BE-LIFE

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Kontakt osoba:

Maja Bratko (maja.bratko@door.hr)

 

Partneri na projektu:

 1. Climate Action Network Europe, CAN EUROPE – Belgija
 2. Focus Association for Sustainable Development, FOCUS – Slovenija
 3. Društvo za oblikovanje održivog razvoja, DOOR – Hrvatska
 4. Centre for Transport and Energy, CDE – Češka
 5. Estonian Fund for Nature, ELF – Estonija
 6. Germanwatch e.V. – Njemačka
 7. Réseau Action Climat France, RAC France – Francuska
 8. Sociedad Española de Ornitología, SEO/ BirdLife – Španjolska
 9. Association for the Sustainability of the Earth System, ZERO – Portugal
 10. Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, BBL – Belgija
 11. Friends of the Earth Hungary, NSC-FoE – Mađarska
 12. Environmental Association “Za Zemiata”, ZZ – Bugarska
 13. Institute for Sustainable Development Foundation, ISD – Poljska
 14. The Danish 92 Group, DK92Grp – Danska

 

Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5

Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5

Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5 Projekt „Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5“ nastavak je istoimenih projekata na temu energetskog siromaštva. Jedan...

Moja učinkovita škola 8

Moja učinkovita škola 8

Moja učinkovita škola 8 U sklopu projekta „Moja učinkovita škola 8“  DOOR će educirati učenike i učenice Osnovne škole Vrbani o održivom razvoju,...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora