TogetherFor1.5: Osvrt o nacionalnim energetskim i klimatskim planovima

Zvonimir Anić

24/10/2023

Ususret izvješću o stanju energetske unije Europske komisije, konzorcij projekta TogetherFor1.5 objavio je kritički osvrt u kojem izražava zabrinutost za trenutačno stanje nacrta nacionalnih energetskih i klimatskih planova unutar Europske unije.

Države članice EU trebale su do 30. lipnja poslati Europskoj komisiji revidirane nacrte Nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NECP-ova). NECP-ovi bi trebali služiti kao okviri politika i mjera kojima će države članice dostići zacrtane klimatske i energetske ciljeve za razdoblje od 2021. do 2030. godine. Do 23. listopada, samo je 16 od 27 država članica predalo nacrte svojih NECP-ova (Hrvatska, Cipar, Danska, Estonija, Finska, Italija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španjolska i Švedska) te se većina ovih nacrta u velikoj mjeri ne razlikuje od prijašnjih planova iz 2019. godine.

U okviru projekta TogetherFor1.5, čiji je glavni cilj uskladiti europske klimatske akcije s ciljem Pariškog sporazuma zadržavanja globalnog zagrijavanja ispod 1,5°C, 14 organizacija civilnog društva prate implementaciju NECP-ova kako bi utvrdile nedostatke odnosno prilike koje se mogu uključiti u dokumente tijekom procesa revizije.

Ususret izvješću o stanju energetske unije Europske komisije, konzorcij projekta TogetherFor1.5 objavio je kritički osvrt s analizom revidiranih i predanih NECP-ova. U osvrtu na trenutačno stanje nacrta NECP-ova, organizacije civilnog društva ističu nekoliko značajnih nedostataka u nacionalnim planovima, uključujući i nedostatak usklađenosti s energetskim i klimatskim ambicijama EU. Iako energetska tranzicija i klimatske politike idu u pravom smjeru, ističe se kako politike i mjere država članica EU nisu još u potpunosti usklađene s ciljevima Pariškog sporazuma.

Revizija Hrvatskog NECP-a prilika je da se u najboljoj mogućoj mjeri iskoristi potencijal koji Hrvatska ima u obnovljivim izvorima energije, naročito suncu, vjetru i geotermalnoj energiji. Pozitivno je što je u revidirani NECP uključeno dijeljenje energije i energetske zajednice, no još uvijek postoji znatan prostor za povećanje ambicija čime bi se ubrzalo postizanje klimatske neutralnosti Europe do 2050. godine.

Maja Bratko, starija stručna suradnica, DOOR

Iako je neupitno da je određeni napredak postignut na pojedinim područjima, nacrti NECP-ova, nažalost, i dalje su nezadovoljavajući. U osvrtu se ističe kako su ciljevi nacrta neambiciozno postavljeni dok su politike i mjere i dalje poprilično nerazrađene. Također, financijski mehanizmi kojima bi se trebala osigurati energetska i klimatska tranzicija nisu do kraja definirani.

Ovo izvješće jasno naglašava očigledan kontrast između nužnosti djelovanja u skladu s klimatskim politikama s jedne strane i spore implementacije tih politika s druge strane. Europska komisija mora biti temeljita u povratnim informacijama državama članicama, osiguravajući time da odlučna i ispravna klimatska djelovanja.

Nalazi ovog izvješća predstavljaju snažan poziv svim državama da uspostave jasne i ambiciozne planove koji odgovaraju izazovima ovog desetljeća.

Chiara Martinelli, CAN Europe  

Energetska ušteda predstavljena u ovim nacrtima NECP-ova nedovoljna je za ikakve značajnije ostvarivanje dobrobiti za građane, ekonomiju i klimu. Države članice ovim politikama i mjerama neće biti u stanju postići zadani cilj energetske uštede od 11,7% do 2030. godine. 16 predanih nacrta NECP-ova pokazuju da združeni nacionalni doprinosi energetske uštede i učinkovitosti jedva postižu 30% od EU zadanog cilja energetske učinkovitosti. Slično je stanje i s obnovljivim izvorima energije. Naime, sadašnji, ali i predviđeni udio obnovljivih izvora energije u mnogim članicama neće biti dostatan za dostizanje cilja od 42,5%.

Europska komisija će do kraja godine napraviti svoju procjenu i preporuke NECP-ova kako bi oni bili usklađeni s EU klimatskim i energetskim zakonima i regulativama. Države članice moraju predati svoje finalne NECP-ove do lipnja 2024. godine.

Cijelo izvješće pogledajte na ovoj poveznici.

Objavljene su nove LIFE brošure

Objavljene su nove LIFE brošure

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je tri brošure o Programu LIFE namijenjene potencijalnim hrvatskim korisnicima i svima...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora