Zapošljavanje

ZATVORENI NATJEČAJI

 

Starija stručna suradnica – voditeljica projekata (m/ž)

Zagreb
Broj izvršitelja: 2
Rok prijave: 2. lipnja 2023. godine do 12 sati
Predviđeni početak rada 1. rujna 2023. godine

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je stručna udruga, neprofitna i nevladina organizacija, koja se bavi održivim razvojem s posebnim fokusom na održivu energetiku. Tijekom 20 godina djelovanja DOOR je postao prepoznati stručni partner i sudionik u kreiranju i provedbi brojnih projekata i programa. DOOR provodi projekte i aktivnosti s ciljem ublažavanja i prilagodbe na klimatske promjene, s ciljem poticanja sudjelovanja građana u kreiranju javnih politika u području održive energetike, unapređenja obrazovanja u području, održivog razvoja, obnovljivih izvora energije i suzbijanja energetskog siromaštva. Cilj nam je aktivno doprinijeti ostvarenju niskougljičnog društva.

Tražimo dva stručnjaka za rad na projektima financiranim iz LIFE programa čiji se početak očekuje u rujnu 2023. godine.

DOOR ima ulogu koordinatora projekata, stoga se od stručnjaka očekuje da imaju iskustvo rada na projektima financiranim iz programa Europske unije, te visoka razina organiziranosti, sposobnost rada u timu, visoka razina osobne odgovornosti, kreativnost u poslu, ali i razvijena sposobnost kritičkog mišljenja.

Opis posla

 • samostalni rad na projektima financiranim iz programa LIFE što uključuje: koordinaciju mjesečnih sastanaka konzorcija, dnevnu komunikaciju s partnerima u konzorciju, dnevnu komunikaciju s EK, poznavanje Funding and Tenders portala, pripremu narativnog i financijskog izvještaja za EK, koordinaciju projektnih aktivnosti;
 • rad na stručnim i znanstvenim studijama i radovima te prijedlozima politika iz područja energetike i klime;
 • samostalno predstavljanje projekata i organizacije na raznim domaćim i međunarodnim događanjima;
 • doprinos kod razrade novih projektnih prijedloga i inicijativa;
 • ostali poslovi sukladno internom Pravilniku o radu.

Uvjeti
Završen dodiplomski studij u trajanju od najmanje 4 godine ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine i stečenih najmanje 180 ECTS bodova ili završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički stručni studij u trajanju od najmanje 2 godine i ostvarenih najmanje 120 ECTS bodova iz područja tehničkih znanosti ili područja prirodnih znanosti. Ostali uvjeti su:

 • minimalno 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • izvrsno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • izvrsno poznavanje Office paketa,
 • poznavanje DOOR-ovih ključnih područja rada: klimatske promjene, obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, energetsko siromaštvo.

Rad na određeno u trajanju od 3 godine, s probnim rokom od 6 mjeseci i mogućnošću produženja ugovora na neodređeno.

Prednost imaju kandidati s:

 • iskustvom u radu na projektima financiranim iz EU fondova i programa.

Prijava mora sadržavati:

 • životopis u Europass formatu na hrvatskom jeziku i engleskom jeziku,
 • motivacijsko pismo (do 500 riječi) na hrvatskom jeziku,
 • kontakt podatke za preporuku. Podaci moraju sadržavati: ime i prezime osobe koja može dati preporuku, ustanovu, poziciju i kontakt osobe koja može dati preporuku.

Prijave se dostavljaju na prijave@door.hr najkasnije do 12:00 sati, 2. lipnja 2023. godine.

Sadržaj prijave mora biti naslovljen: Prijava za posao – radno mjesto voditelj projekata  –  svibanj 2023.

Financijski asistent (m/ž)

Zagreb
Broj izvršitelja: 1
Rok prijave: 2. lipnja 2023. godine do 12 sati
Predviđeni početak rada 1. rujna 2023. godine

Tražimo jednog financijskog asistenta za rad na projektima financiranim iz EU fondova i programa čiji se početak očekuje u rujnu 2023. godine.

DOOR ima ulogu koordinatora projekata, stoga se od financijskog asistenta očekuje da ima iskustvo rada na projektima financiranim iz programa Europske unije, te visoka razina organiziranosti, sposobnost rada u timu, visoka razina osobne odgovornosti, kreativnost u poslu, ali i razvijena sposobnost kritičkog mišljenja.

Opis posla

U suradnji s voditeljicom financija i voditeljicom ureda:

 • financijsko praćenje projekata – izrada i ažuriranje novčanih tijekova projekata,
 • obrada, kontrola i prikupljanje dokazne financijske projektne dokumentacije – putni nalozi, ulazni i izlazni računi, bankovni izvodi, JOPPD obrasci, platne liste, ugovori o djelu / ugovori o autorskom djelu, obračun drugog dohotka i dr.,
 • priprema projektnih financijskih izvještaja,
 • provedba jednostavnih postupaka nabave (direktna pogodba) za projekte i organizaciju – prikupljanje tri ponude i sastavljanje izvještaja o odabiru

Uvjeti

Završen dodiplomski studij u trajanju od najmanje 4 godine ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine i stečenih najmanje 180 ECTS bodova ili završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički stručni studij u trajanju od najmanje 2 godine i ostvarenih najmanje 120 ECTS bodova iz područja ekonomije, polje financije i/ili računovodstvo. Ostali uvjeti su:

 • minimalno 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • izvrsno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • izvrsno poznavanje Office paketa s naglaskom na Excel.

Rad na određeno u trajanju od 1 godine, s probnim rokom od 6 mjeseci i mogućnošću produženja ugovora na neodređeno.

Prednost imaju kandidati s:

 • iskustvom u radu na projektima financiranim iz EU fondova i programa.

Prijava mora sadržavati:

 • životopis u Europass formatu na hrvatskom jeziku i engleskom jeziku,
 • motivacijsko pismo (do 500 riječi) na hrvatskom jeziku,
 • kontakt podatke za preporuku. Podaci moraju sadržavati: ime i prezime osobe koja može dati preporuku, ustanovu, poziciju i kontakt osobe koja može dati preporuku.

Prijave se dostavljaju na prijave@door.hr najkasnije do 12:00 sati, 2. lipnja 2023. godine.

Sadržaj prijave mora biti naslovljen: Prijava za posao – radno mjesto financijski asistent  –  svibanj 2023.

Za više informacija obratite nam se s povjerenjem!

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora