O nama

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. Naši članovi su pojedinci posvećeni energetici, okolišu i održivom razvoju te korištenju energetike kao poluge društvenog razvoja.

Radimo u tri strateška područja:

1) Energetsko siromaštvo

a) energetska učinkovitost

2) Obnovljivi izvori energije

a) energetske zajednice i obnovljive zajednice energije te osnaživanje građana na tržištu električne energije

2) Klimatske promjene 

a) prilagodba klimatskim promjenama

Više informacija o nama i našem radu možete saznati u godišnjim izvješćima i našem Statutu.

Skupština je najviše tijelo DOOR-a i okuplja sve članove. Članstvo u DOOR-u članovima omogućava povezivanje s istomišljenicima, mogućnost predlaganja projektnih ideja i tema za raspravu te sudjelovanje u aktivnostima DOOR-a. Članovi DOOR-a imaju DOOR kao zajedničku platformu na kojoj mogu iskazati vlastito mišljenje koje će, ako je prihvaćeno od većine članova, DOOR javno zagovarati. Ako želite postati članom, preuzmite i ispunite prijavnicu.

Naša misija je promicanje principa održivog razvoja u svim segmentima društva, na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, prvenstveno na polju energetike, a naše vrijednosti su stručnost, okolišna prihvatljivost, sudjelovanje građana, društvena odgovornost, društvena angažiranost, ekonomska stabilnost i mjerljiva korisnost.

Door Brošhura

Door Brošura

“Događanja koja smo organizirali u suradnji s DOOR-om bila su i korisna i ugodna – uspjeli smo zainteresirati građane za teme koje se obično doživljavaju kao prestručne i izvan dosega „običnih ljudi“, u otvorenim i konstruktivnim raspravama slobodno su se iznosile nove ideje, a DOOR ih je preoblikovao tako da su prijedlozi građana ugrađeni u energetske strategije i akcijske planove slavonskih gradova.”

Mira Lizačić, Grad Osijek

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora