Obnovljivi izvori energije

Obnovljiva energija je energija sunca, vjetra, biomase, geotermalna, energija plime i oseke, hidroenergija, energija biogoriva i vodik.

Obnovljivi izvori energije mogu se koristiti za proizvodnju električne energije, grijanje i hlađenje prostora i vode te transport.

Nasuprot tome, neobnovljiva energija dolazi iz ograničenih izvora, poput fosilnih goriva. Između mnogih prednosti koje imaju obnovljivi izvori energije može se istaknuti proizvodnja energije koja pridonosi smanjenju stakleničkih plinova iz fosilnih goriva.

Obnovljivi izvori energije

Demokratizacija korištenja OIE podrazumijeva olakšavanje pristupa ovim tehnologijama skupinama građana koje zbog tih prepreka nisu u mogućnosti ulagati u njih.

Time bi se dugoročno smanjili troškovi energije i emisije CO2.

Također, ova ideja podrazumijeva da građani kao potrošači energije mogu postati proizvođači, vlasnici i sudionici u donošenju odluka vezanih uz energetsku budućnost.

 

Obnovljivi izvori energije

Kalkulator za procjenu isplativosti investicije u sunčane elektrane:

 

Kalkulator >>>

Što su energetske zajednice? Postoje li energetske zajednice u Hrvatskoj? Zašto uopće osnovati energetsku zajednicu? Što nakon osnivanja?

Energetske zajednice su neprofitne organizacije koje omogućuju građanima, mikro i malim poduzećima te jedinicama lokalne samouprave da se udruže sa zajedničkim ciljem korištenja energetskih djelatnosti kao što su proizvodnja, potrošnja i pohrana energije, agregacija itd. Njihov glavni cilj jest povezivanje građana kroz energetske djelatnosti i očuvanje okoliša, a da pri tome svojim članovima pružaju društvenu i gospodarsku korist. Ostvarivanje financijske dobiti je moguće i dozvoljeno, ali se ta sredstva ulažu u daljnji razvitak i održavanje energetske zajednice. 

U Hrvatskoj je energetska zajednica pravna osoba upisana u registar udruga. Dakle, energetska zajednica u Hrvatskoj trenutno može djelovati jedino u obliku udruge. Energetske zajednice omogućuju udruživanje potrošača, ali i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije. Omogućuju maksimalnu iskoristivost električne energije, dijeljenje energije među svojim članovima i u konačnici smanjuju iznose na računima za električnu energiju. Također, omogućuju udruživanje potrošača koji nemaju svoju elektranu, ali žele biti dio zajednice i trošiti električnu energiju iz obnovljivih izvora energije. 

Trenutno u Hrvatskoj postoji nekoliko inicijativa za osnivanje energetskih zajednica, a od 05. ožujka 2024. u Hrvatskoj je službeno osnovana prva energetska zajednica „Moja energetska zajednica – MEC“. Nalazi se u općini Rugvica, u Zagrebačkoj županiji. Broj sudionika u zajednici su 4 obiteljske kuće u jednoj ulici s ukupnom snagom solarne elektrane od 3,6 kW. Očekuje se da će godišnja proizvodnja električne energije iznositi oko 4.000 kWh. Trenutno se radi na osnivanju druge energetske zajednice u Ivanić-Gradu u sklopu projekta LOGYCO kojeg vodi Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR). 

Zašto uopće osnovati energetsku zajednicu ili joj se pridružiti kao član? Prvenstveno zbog toga što članovi imaju pristupačnije cijene električne energije jer energiju mogu kupiti ili dobiti od drugih članova unutar zajednice po nižoj cijeni nego li od tradicionalnog opskrbljivača. Osim toga, lokalno proizvode i troše električnu energiju, ne ovise isključivo o elektroenergetskoj mreži, smanjuju troškove, gubitke i emisiju stakleničkih plinova.  

Međutim, u Hrvatskoj i dalje postoje brojna ograničenja i prepreke da bi energetske zajednice djelovale u svom punom potencijalu. Prije svega, samo osnivanje energetske zajednice zahtjeva dobivanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti koju izdaje Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA). Uz obrazac ZDOED treba predati i 18 dokumenata te platiti 995,42 € podnošenje zahtjeva. Osim toga, zakon nalaže da energetska zajednica treba imati zaposlenu jednu osobu na puno radno vrijeme što je u startu ogromna prepreka za osnivanje manje zajednice u kojoj bi bilo nekoliko kućanstava. U mnogim zemljama Europske unije energetske zajednice se potiču na razne načine. Kao primjer može poslužiti Austrija u kojoj energetske zajednice imaju popust na naknadu za mrežarinu od 40 do 70%. 

Daljnjom komunikacijom s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te predlaganjem konkretnih rješenja očekuje se da će se kroz idućih jednu ili dvije godine glavne veće prepreke ukloniti. 

U sklopu projekta LOGYCO, izrađen je i objavljen vodič za osnivanje energetskih zajednica građana (EZG)Vodič navodi potrebnu dokumentaciju i glavne korake za osnivanje EZG u Republici Hrvatskoj. Opisan je administrativni proces prijave i osnivanja EZG te proces instaliranja solarne elektrane za EZG.

Preuzmite vodič na ovoj poveznici:

VODIČ za osnivanje energetske zajednice građana

Aktivnosti koje DOOR provodi:

  • Olakšavanje provedbe projekata vezanih uz OIE

  • Izrada preporuka i zagovaranje smanjenja prepreka za ulaganje građana u OIE s naglaskom na proizvodnju energije za vlastitu potrošnju

  • Promicanje teme korištenja OIE i energetske učinkovitosti u medijskom prostoru te promicanje demokratizacije energetskog sektora

  • Obrazovne aktivnosti u području OIE za građane i male poduzetnike

  • Sudjelovanje u pripremi te praćenje provedbe programa za pripremu i financiranje projekata OIE

  • Tehnička pomoć u provedbi projekata OIE

Obnovljivi izvori energije
20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora