Obnovljivi izvori energije

Obnovljiva energija je energija sunca, vjetra, biomase, geotermalna, energija plime i oseke, hidroenergija, energija biogoriva i vodik.

Obnovljivi izvori energije mogu se koristiti za proizvodnju električne energije, grijanje i hlađenje prostora i vode te transport.

Nasuprot tome, neobnovljiva energija dolazi iz ograničenih izvora, poput fosilnih goriva. Između mnogih prednosti koje imaju obnovljivi izvori energije može se istaknuti proizvodnja energije koja pridonosi smanjenju stakleničkih plinova iz fosilnih goriva.

Obnovljivi izvori energije

Demokratizacija korištenja OIE podrazumijeva olakšavanje pristupa ovim tehnologijama skupinama građana koje zbog tih prepreka nisu u mogućnosti ulagati u njih.

Time bi se dugoročno smanjili troškovi energije i emisije CO2.

Također, ova ideja podrazumijeva da građani kao potrošači energije mogu postati proizvođači, vlasnici i sudionici u donošenju odluka vezanih uz energetsku budućnost.

 

Obnovljivi izvori energije

Aktivnosti koje DOOR provodi:

  • Olakšavanje provedbe projekata vezanih uz OIE

  • Izrada preporuka i zagovaranje smanjenja prepreka za ulaganje građana u OIE s naglaskom na proizvodnju energije za vlastitu potrošnju

  • Promicanje teme korištenja OIE i energetske učinkovitosti u medijskom prostoru te promicanje demokratizacije energetskog sektora

  • Obrazovne aktivnosti u području OIE za građane i male poduzetnike

  • Sudjelovanje u pripremi te praćenje provedbe programa za pripremu i financiranje projekata OIE

  • Tehnička pomoć u provedbi projekata OIE

Obnovljivi izvori energije

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora