Naš tim

Miljenka Kuhar

Miljenka Kuhar

Izvršna direktorica

Miljenka Kuharu DOOR-u radi od kraja 2018. godine, najprije na radnom mjestu starije stručne suradnice, a od rujna 2021. godine na radnom mjestu izvršne direktorice. Primarno ju zanima rad na projektima i inicijativama vezanim uz javne politike u području klime i energetike, a fokusira se na utjecaj energetskih i klimatskih politika na društvo, dimenzije klimatske i rodne pravednosti i uključivanje građana u donošenje odluka u području energetike i klime. S obzirom na trenutno radno mjesto više se bavi opći, kadrovskim i administrativnim poslovima koji su ključni za rad organizacije, a manje projektnim radom. Diplomirala je sociologiju, a prije rada u DOOR-u niz je godina radila u javnom sektoru na obrazovnim i znanstvenim javnim politikama.

E. miljenka.kuhar@door.hr

M. 098 1835 441

Maša Pauković, mag. oec.

Maša Pauković, mag. oec.

Voditeljica financija

Maša Pauković na poziciji je voditeljice financija. Diplomirala je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Tijekom petnaestogodišnje karijere u području financijskog menadžmenta i bankarstva stekla je bogato iskustvo u profitnom i neprofitnom financijskom poslovanju, kao članica timova u lokalnom i međunarodnom okruženju.

U DOOR-u, Maša je zadužena za planiranje i praćenje ukupnih financija organizacije te izradu financijskih izvještaja.

E. masa.paukovic@door.hr

T. 01 4655 441

M. 091 465 5406

Danijela Špišić Živković

Danijela Špišić Živković

Voditeljica ureda

Danijela Špišić Živković je na poziciji voditeljice ureda. Završila je srednju Grafičku školu 2000. godine u Zagrebu, smjer Grafički tehničar. Dvije godine je pohađala engleski jezik u Centru za strane jezike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i završila B 1.2 stupanj. Ima bogato iskustvo u administraciji, prodaji i marketingu te na EU projektima.

U DOOR-u, Danijela je zadužena za vođenje općih i kadrovskih poslova, arhivu, te skrbi za opremu i potrošni materijal. Također je zadužena za praćenje troškova i financijsko izvještavanje za određene projekte.

E. danijela.spisic@door.hr

T. 01 4655 441

M. 098 465 640

Maja Bratko, dipl.ing.geol.

Maja Bratko, dipl.ing.geol.

Starija stručna suradnica

Maja Bratko, dipl.ing.geol., starija je stručna suradnica zaposlena u DOOR-u od 2021. godine. Diplomirala je na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Zagrebu te profesionalnu karijeru započela na terenskim geofizičkim istraživanjima u privatnom sektoru. U više od 15 godina rada u sektoru energetike i klime stekla je ključne kompetencije u području energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije te poticanja građana da se uključe u energetske i klimatske projekte u svojim zajednicama. Glavno područje rada u DOOR-u su joj obnovljivi izvori energije, energetske zajednice građana te energetske i klimatske politike na EU, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

E. maja.bratko@door.hr

Ivan Duilo, mag. ing. el. techn. inf.

Ivan Duilo, mag. ing. el. techn. inf.

Stariji stručni suradnik

Ivan Duilo je 2018. završio preddiplomski studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku, a 2020. je stekao titulu magistra elektrotehnike i informacijskih tehnologija na diplomskom studiju elektroenergetike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Radno iskustvo je stekao radeći kao istraživač i doktorand na Studiju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku gdje se bavio simulacijom energetskih sustava, automatikom i visokonaponskom elektronikom. U DOOR-u radi od osmog mjeseca 2023. kao stariji stručni suradnik i radi na projektima u vezanim uz energetske zajednice i energetsku obnovu zgrada.

E. ivan.duilo@door.hr

Matija Eppert, mag. ing. petrol.

Matija Eppert, mag. ing. petrol.

Stariji stručni suradnik

Matija Eppert na poziciji je starijeg stručnog suradnika. Zaposlen je 2020. godine. Završio je naftno rudarstvo, smjer energetika, na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu.

Matija je u DOOR-u zadužen za izradu sadržaja o posljedicama klimatskih promjena i prilagodbi istima. Također, sudjeluje u provedbi projekta UNIFY: Povezivanje EU klimatskim akcijama i u provedbi ostalih nacionalnih i međunarodnih projekata iz područja ublažavanja klimatskih promjena.

E. matija.eppert@door.hr

M. 091 4655 404

Anamari Majdandžić, mag. oecol.

Anamari Majdandžić, mag. oecol.

Starija stručna suradnica

Anamari Majdandžić je u rujnu 2020. godine zaposlena kao starija stručna suradnica. Završila je Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, odsjek Biologija, smjer Znanosti o okolišu te se do sada bavila različitim temama primarno vezanim uz okoliš, prirodu, energetiku i održivi razvoj.

U DOOR-u je zadužena za teme vezane za energetsko siromaštvo, održivi razvoj, klimatske promjene te zaštitu okoliša i prirode.

E. anamari.majdandzic@door.hr

M. 099 387 5004

Sandra Slivar, mag. oecol. et prot. nat.

Sandra Slivar, mag. oecol. et prot. nat.

Starija stručna suradnica

Sandra Slivar je stekla zvanje magistra ekologije i zaštite prirode te je radila u sektoru zaštite prirode sedam godina. Sudjelovala je na međunarodnom projektu „ESENIAS-TOOLS“ te na nekoliko međunarodnih konferencija i radionica vezanih za područje ekologije. Radila je na projektu „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i na projektu projekt LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj LIFE19 NAT/HR/001070 u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Tijekom svoje profesionalne karijere upoznala se sa sustavom zaštite prirode u RH te s postojećim nacionalnim i EU propisima. U DOOR-u je od studenog 2022. godine.

E. sandra.slivar@door.hr

Tomislav Cik, mag. soc.

Tomislav Cik, mag. soc.

Stariji stručni suradnik

Tomislav Cik završio je preddiplomski studij filozofije i sociologije te je 2018. godine diplomirao i stekao titulu magistra sociologije. U DOOR-u je zaposlen od 2021. godine gdje je radio na ESF projektima u strateškom području klimatskih promjena i energetskog siromaštva. Koautor je izvornih znanstvenih članaka u području klimatskih promjena, energetske tranzicije i odrasta. Sudjeluje u provedbi istraživanja u sklopu projekata te sudjeluje u organizaciji i provedbi javne diseminacije rezultata projekata i ostalim oblicima prijenosa znanja i podizanja svijesti. Od 2022. godine provodi analizu društvenog učinka DOOR-a. Ponajviše u sklopu LIFE projekta CEESEN-BENDER trenutno se bavi energetskom obnovom višestambenih zgrada te energetskim siromaštvom u RH i EU. Provodi projekte Grada Zagreba iz područja socijalnog i humanitarnog značenja. 

E. tomislav.cik@door.hr

Kristina Ljubica Paša, univ. bacc. rel. int

Kristina Ljubica Paša, univ. bacc. rel. int

Mlađi stručni suradnik

Kristina Ljubica Paša radi u DOOR-u od kraja 2022. godine, najprije na radnom mjestu voditeljice ureda, a od ožujka 2024. godine na radnom mjestu mlađe stručne suradnice. Završila je Drugu ekonomsku školu u Zagrebu, smjer ekonomist. Obrazovanje je nastavila na Međunarodnom sveučilištu Libertas u Zagrebu, gdje je završila preddiplomski studij Međunarodnih odnosa te je u procesu diplomskog studija Međunarodnih odnosa i diplomacije.

U DOOR-u, Kristina je zadužena za komunikacije na projektima te vođenje društvenih mreža.

E. kristina.ljubica.pasa@door.hr

Door
20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora