Naš tim

Miljenka Kuhar

Miljenka Kuhar

Izvršna direktorica

Miljenka Kuharu DOOR-u radi od kraja 2018. godine, najprije na radnom mjestu starije stručne suradnice, a od rujna 2021. godine na radnom mjestu izvršne direktorice. Primarno ju zanima rad na projektima i inicijativama vezanim uz javne politike u području klime i energetike, a fokusira se na utjecaj energetskih i klimatskih politika na društvo, dimenzije klimatske i rodne pravednosti i uključivanje građana u donošenje odluka u području energetike i klime. S obzirom na trenutno radno mjesto više se bavi opći, kadrovskim i administrativnim poslovima koji su ključni za rad organizacije, a manje projektnim radom. Diplomirala je sociologiju, a prije rada u DOOR-u niz je godina radila u javnom sektoru na obrazovnim i znanstvenim javnim politikama.

E. miljenka.kuhar@door.hr

M. 098 1835 441

Maša Pauković, mag. oec.

Maša Pauković, mag. oec.

Voditeljica financija

Maša Pauković na poziciji je voditeljice financija. Diplomirala je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Tijekom petnaestogodišnje karijere u području financijskog menadžmenta i bankarstva stekla je bogato iskustvo u profitnom i neprofitnom financijskom poslovanju, kao članica timova u lokalnom i međunarodnom okruženju.

U DOOR-u, Maša je zadužena za planiranje i praćenje ukupnih financija organizacije te izradu financijskih izvještaja.

E. masa.paukovic@door.hr

T. 01 4655 441

M. 091 465 5406

Danijela Špišić

Danijela Špišić

Voditeljica ureda

Danijela Špišić je na poziciji voditeljice ureda. Završila je srednju Grafičku školu 2000. godine u Zagrebu, smjer Grafički tehničar. Dvije godine je pohađala engleski jezik u Centru za strane jezike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i završila B 1.2 stupanj. Ima bogato iskustvo u administraciji, prodaji i marketingu te na EU projektima.

U DOOR-u, Danijela je zadužena za vođenje općih i kadrovskih poslova, arhivu, te skrbi za opremu i potrošni materijal. Također je zadužena za praćenje troškova i financijsko izvještavanje za određene projekte.

E. danijela.spisic@door.hr

T. 01 4655 441

M. 098 465 640

Maja Bratko, dipl.ing.geol.

Maja Bratko, dipl.ing.geol.

Starija stručna suradnica

Maja Bratko, dipl.ing.geol., starija je stručna suradnica zaposlena u DOOR-u od 2021. godine. Diplomirala je na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Zagrebu te profesionalnu karijeru započela na terenskim geofizičkim istraživanjima u privatnom sektoru. U 10 godina rada u regionalnoj energetskoj agenciji postala je stručna u područjima energetske učinkovitosti, smanjenja energetskog siromaštva te poticanja građana da se uključe u energetske i klimatske projekte u svojim zajednicama. Posjeduje certifikat za provedbu javne nabave te je bila uključena u edukacije inicijativa ManagEnergy, ENERGee Watch, Covenant of Mayors, BOND i drugih.

E. maja.bratko@door.hr

Sanda Brumen, prof. soc.

Sanda Brumen, prof. soc.

Starija stručna suradnica

Sanda Brumen, prof. sociologije, diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu a u DOOR-u radi od rujna 2022. godine. Profesionalnu karijeru započela je baveći se ljudskim pravima u nevladinim udrugama, što je kasnije nastavila i u javnom sektoru, kao voditeljica projekta kod Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova te zatim kao savjetnica u Vladi u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Niz godina bavi se projektnim menadžmentom, od kreiranja I vođenja do implementacije aktivnosti.

Područje kojim se bavi u DOOR-u je energetsko siromaštvo, posebice iz rodne perspektive.

E. sanda.brumen@door.hr

Matija Eppert, mag. ing. petrol.

Matija Eppert, mag. ing. petrol.

Mlađi stručni suradnik

Matija Eppert na poziciji je mlađeg stručnog suradnika. Zaposlen je 2020. godine. Završio je naftno rudarstvo, smjer energetika, na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu.

Matija je u DOOR-u zadužen za izradu sadržaja o posljedicama klimatskih promjena i prilagodbi istima. Također, sudjeluje u provedbi projekta UNIFY: Povezivanje EU klimatskim akcijama i u provedbi ostalih nacionalnih i međunarodnih projekata iz područja ublažavanja klimatskih promjena.

E. matija.eppert@door.hr

M. 091 4655 404

Anamari Majdandžić, mag. oecol.

Anamari Majdandžić, mag. oecol.

Starija stručna suradnica

Anamari Majdandžić je u rujnu 2020. godine zaposlena kao starija stručna suradnica. Završila je Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, odsjek Biologija, smjer Znanosti o okolišu te se do sada bavila različitim temama primarno vezanim uz okoliš, prirodu, energetiku i održivi razvoj.

U DOOR-u je zadužena za teme vezane za energetsko siromaštvo, održivi razvoj, klimatske promjene te zaštitu okoliša i prirode.

E. anamari.majdandzic@door.hr

M. 099 387 5004

Sandra Slivar, mag. oecol. et prot. nat.

Sandra Slivar, mag. oecol. et prot. nat.

Starija stručna suradnica

Sandra Slivar je stekla zvanje magistra ekologije i zaštite prirode te je radila u sektoru zaštite prirode sedam godina. Sudjelovala je na međunarodnom projektu „ESENIAS-TOOLS“ te na nekoliko međunarodnih konferencija i radionica vezanih za područje ekologije. Radila je na projektu „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i na projektu projekt LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj LIFE19 NAT/HR/001070 u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Tijekom svoje profesionalne karijere upoznala se sa sustavom zaštite prirode u RH te s postojećim nacionalnim i EU propisima. U DOOR-u je od studenog 2022. godine.

E. sandra.slivar@door.hr

Tomislav Cik, mag. soc.

Tomislav Cik, mag. soc.

Mlađi stručni suradnik

Tomislav Cik završio je preddiplomski studij filozofije i sociologije, te je 2018. godine diplomirao sociologiju na Fakultetu hrvatskih studija. Interes za etičke i društvene aspekte klimatskih promjena, održivosti i zaštite okoliša razvio je kao student-demonstrator kolegija Društvo i održivost, a iskustvo u navedenim interesnim područjima stekao je, između ostalog, volonterskim angažmanom u DOOR-u, te stažiranjem u Uredu zastupnika u Europskom parlamentu Davora Škrleca (Zeleni/ESS). 2020. godinu proveo je kao mlađi istraživački suradnik Instituta za političku ekologiju (IPE).

Od lipnja 2021. godine u DOOR-u radi na poziciji mlađeg stručnog suradnika, u sklopu projekta METAR do bolje klime, pri čemu u sklopu navedenog projekta također radi kao asistent u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ).

E. tomislav.cik@door.hr

Door

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora