Voditelj obrade poduzima sve razumne tehničke i organizacijske mjere radi zaštite podataka koje obrađuje, u skladu s odredbom čl. 25. Uredbe, a koje mjere uključuju onemogućavanje pristupa podacima bez lozinke koja je poznata samo određenim osobama koje su kod Voditelja obrade zadužene za obradu tih podataka, smještaj svih računala, odnosno servera na kojima se nalaze i/ili čuvaju osobni podaci ispitanika na sigurnu lokaciju unutar sjedišta Voditelja obrade koja je dostupna samo određenim osobama koje posjeduju ključ i/ili drugi uređaj za omogućavanje ulaska u štićeni prostor, korištenje licenciranog softvera s antivirusnom zaštitom na svim radnim stanicama i serverima Voditelja obrade koji bi trebao pružiti odgovarajuću zaštitu u pogledu neovlaštenog preuzimanja podataka elektroničkim putem, ispisivanja samo nužnih podataka za ispunjenje svrhe koja se ne može ispuniti obradom podataka u elektroničkom obliku i slično. Zaštitu podataka Voditelj obrade shvaća ozbiljno i koristi sve napredne tehnologije kako bi podaci ispitanika ostali zaštićeni. Unatoč poduzimanju svih razumnih mjera za zaštitu podataka koji se prenose putem Interneta, Voditelj obrade ne može bezuvjetno jamčiti sigurnost takvih podataka, pa stoga ne može biti odgovoran za podatke koje, zbog specifičnog načina prijenosa od ispitanika do Voditelja obrade, primi treća strana. Voditelj obrade pohranjuje sve podatke ispitanika unutar Europske unije.