CEESEN-BENDER

CEESEN-BENDER – Building intErventions in vulNerable Districts against Energy poveRty / Intervencije na višestambenim zgradama u ranjivim četvrtima s cilje borbe protiv energetskog siromaštva

Glavni cilj projekta

Glavni cilj projekta je osnažiti i podržati ranjive vlasnike apartmana i najmoprimce koji žive u višestambenim zgradama kroz proces energetske obnove identificiranjem glavnih prepreka i stvaranjem pouzdane podrške koja uključuje vlasnike stambenih jedinica, njihove udruge i upravitelje zgrada. Projekt će se provoditi u 5 regija zemalja partnera srednje i istočne Europe (Poljska, Rumunjska, Slovenija, Estonija i Hrvatska – zgrade na području grada Čakovca), a fokus će biti na višestambenim zgradama iz sovjetske ere.

Specifični ciljevi projekta

 • Analizirati će se vlasnička struktura i fizičke karakteristike zgrada na 5 pilot lokacija zemalja partnera u ciljanim regijama kako bi se sveobuhvatno razumjele temeljne prepreke koje ometaju ili zaustavljaju udruge vlasnika stambeni jedinica, vlasnike stambenih jedinica i upravitelje zgrada u provođenju energetske obnove.
 • Identificirati će se zakonske, financijske i tehničke administrativne prepreke u obnovi u pilot zemljama. Identifikacija prepreka iz perspektive vlasnika stambenih jedinica pomoći će u izradi rješenja po mjeri ne samo za vlasnike već i za upravitelje zgrada, najmodavce, jedinice lokalne i regionalne samouprave i druge relevantne dionike uključene u proces energetske obnove.
 • Izradit će se metode i alati koji se mogu koristiti za rješavanje različitih aspekata energetskog siromaštva:
 • • Prikupit će se podatci o energetskom siromaštvu u pilot zemljama,
  • Izradit će se digitalni alat za prepoznavanje zgrada s visokom razinom energetski siromašnih kućanstava kojima je obnova najpotrebnija;
  • Izradit će se model potencijalnih ušteda u zgradama koje se obnavljaju i alat za izračun povrata investicije za energetske obnove.
 • Izradit će se 5 planova za pilot područja koji će davati prednosti energetske obnove zgradama na temelju njihovog potencijala za maksimalno smanjenje emisija putem ušteda energije kao i povećanja kvalitete života i blagostanja za ranjive vlasnike stambenih jedinica.
 • Unutar 5 pilot područja izradit će se najmanje 30 planova na razini zgrade koji specificiraju tehničke detalje za obnovu. Pružit će se podrška pilot zgradama u cijeloj fazi energetske obnove: pri izradi planova, podnošenju zahtjeva za dozvole, reviziji ili drugim zahtjevima te pri financiranju. U planovima će se zahtijevati dekarbonizacija grijanja i hlađenja.

 

Očekivani rezultati projekta

Uključeno:

 • 10 jedinica lokalne samouprave (općine, gradovi).
 • 10 upravitelja višestambenih zgrada
 • 3500 vlasnika stambenih jedinica, najmodavaca i udruga vlasnika stambenih jedinica
 • 750 ranjivih i energetski siromašnih kućanstava

Ostvareno:

 • ostvarit će se 14 820 GWh uštede u primarnoj potrošnji energije kao posljedica promjene u ponašanju vlasnika stambenih jedinica i mjera energetske obnove
 • 0,46 GWh uštede u finalnoj potrošnji energije kao posljedica promjene u ponašanju vlasnika stambenih jedinica
 •  4,25 GWh proizvedene energije iz obnovljivih izvora energije
 • smanjenje 3,26 tCO2 emisija kao posljedica uštede energije zbog promjena u regulativi u energetskoj obnovi
 • 22.500.000,00 EUR novih investicija u energetsku obnovu višestambenih zgrada

 

Uloga DOOR-a:

Koordinator projekta

Ukupna vrijednost projekta:

1.749.996,00 eura

Udio DOOR-a u proračunu projekta:

15.890,00 EUR

Sufinanciranje

5%

Trajanje projekta:

1.9.2023. – 31.8.2026

Izvor financiranja:

Program LIFE, linija LIFE-2022-CET-ENERPOV

Kontakt osoba:

Matija Eppert; matija.eppert@door.hr

+385 (0) 91 4655 404

 

Partneri na projektu:

1. DRUŠTVO ZA OBLIKOVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA (DOOR)
2. University of Tartu (Estonija)
3. LOKALNA ENERGETSKA AGENTURA SPODNJE PODRAVJE ZAVOD ZA PROMOCIJO IN POSPESEVANJE TRAJNOSTNEGA ENERGETSKEGA RAZVOJA PTUJ (Slovenija)
4. Agentia Locala a Energiei Alba (Rumunjska)
5. CLIMATE ALLIANCE – KLIMA-BUENDNIS – ALIANZA DEL CLIMA e.V. (ClimateAlliance) (Njemačka)
6. MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o. (MENEA)
7. MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA SPZOO (Poljska)
8. MITTETULUNDUSUHING TARTU REGIOONI ENERGIAAGENTUUR (Estonija)
9. MUNICIPALITY OF ALBA IULIA (ALBA IULIA) (Rumunjska)
10. MITTETULUNDUSUHING CEESEN (CEESEN) (Estonija)

ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZEENERGIZEGlavni cilj projekta: Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu...

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora