CEESEN-BENDER

CEESEN-BENDER – Building intErventions in vulNerable Districts against Energy poveRty

Glavni cilj projekta

Glavni cilj projekta je osnažiti i podržati ranjive vlasnike apartmana i najmoprimce koji žive u višestambenim zgradama kroz proces energetske obnove identificiranjem glavnih prepreka i izradom pouzdanih službi podrške koje uključuju vlasnike apartmana, njihove udruge i upravitelje zgrada. Projekt će se fokusirati na gore navedene izazove u 5 regija zemalja partnera srednje i istočne Europe (Poljska, Rumunjska, Slovenija, Estonija i Hrvatska). Ciljat će se višestambene zgrade iz sovjetske ere s nekoliko različitih tipova vlasništva i zakupa uobičajenih za regiju (najam stanovi u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, veliki stambeni fond u privatnom vlasništvu, zadruge vlasnika apartmana, mješoviti režimi).

Specifični ciljevi projekta

1) Analizirati će se vlasnička struktura i fizičke karakteristike zgrada u 5 pilot lokacija zemalja partnera u ciljanim regijama kako bi se sveobuhvatno razumjele temeljne prepreke koje ometaju ili zaustavljaju udruge vlasnika apartmana, stanodavce i upravitelje imovine u provođenju energetskih obnova.

2) Identificirati će se zakonske, financijske i tehničke administrativne prepreke za obnovu u pilot zemljama. Identifikacija prepreka iz perspektive vlasnika apartmana pomoći će u stvaranju rješenja po mjeri ne samo za vlasnike već i za upravitelje zgrada, najmodavce, jedinice lokalne i regionalne samouprave i druge relevantne dionike uključene u proces energetske obnove.

3) Izraditi će se metode i alati koji se mogu koristiti za rješavanje različitih aspekata energetskog siromaštva:

  • prikupljanje podataka o energetskom siromaštvu u pilot mjestima,
  • digitalni alat za prepoznavanje zgrada s visokom razinom energetski siromašnih  kućanstava kojima je obnova najpotrebnija;
  • model potencijalnih ušteda u zgradama koje se obnavljaju i alat za izračun povrata investicije za energetske obnove.

4) Izradit će se 5 planova pilot područja koji će davati prednosti energetske obnove zgradama na temelju njihovog potencijala za maksimalno smanjenje emisija putem uštede energije kao i povećanja kvalitete života i blagostanja za ranjive vlasnike apartmana.

5) Unutar 5 pilot područja izradit će se najmanje 30 planova na razini zgrade koji specificiraju tehničke detalje za obnovu. Pružit će se podrška pilot zgradama u cijeloj fazi prije obnove, pri izradi planova, podnošenju zahtjeva za dozvole, revizije ili drugim zahtjevima te za financiranje. Planovi će zahtijevati dekarbonizaciju grijanja i hlađenja.

Radni paketi projekta

1) Projektni menadžment i koordinacija;

2) Jačanje i prilagodba upravljanja i odlučivanja aktera koji upravljaju zgradom s ciljem podržavanja energetske obnove privatnih višestambenih zgrada;

3) Rješavanje prepreka za energetsku obnovu zgrada u ranjivim četvrtima;

4) Postavljanje i koordinacija alata za podršku i izgradnju kapaciteta energetskih stručnjaka;

5) Izrada planova i usluga podrške za energetske obnove zgrada u ranjivim četvrtima;

6) Održivost, replikacija i primjena rezultata projekta.

Uloga DOOR-a:

Koordinator projekta

Ukupna vrijednost projekta:

1.749.996,00 eura

Izvor financiranja:

Program LIFE, linija LIFE-2022-CET-ENERPOV

Trajanje projekta:

36 mjeseci (1. rujna 2023. – 31. kolovoza 2026.)

Kontakt osoba:

Matija Eppert

matija.eppert@door.hr

+385 (0) 91 4655 404

Partneri na projektu

1. DRUŠTVO ZA OBLIKOVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA (DOOR)
2. University of Tartu (Estonija)
3. LOKALNA ENERGETSKA AGENTURA SPODNJE PODRAVJE ZAVOD ZA PROMOCIJO IN POSPESEVANJE TRAJNOSTNEGA ENERGETSKEGA RAZVOJA PTUJ (Slovenija)
4. Agentia Locala a Energiei Alba (Rumunjska)
5. CLIMATE ALLIANCE – KLIMA-BUENDNIS – ALIANZA DEL CLIMA e.V. (ClimateAlliance) (Njemačka)
6. MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o. (MENEA)
7. MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA SPZOO (Poljska)
8. MITTETULUNDUSUHING TARTU REGIOONI ENERGIAAGENTUUR (Estonija)
9. MUNICIPALITY OF ALBA IULIA (ALBA IULIA) (Rumunjska)
10. MITTETULUNDUSUHING CEESEN (CEESEN) (Estonija)

Održivim poslovanjem do bolje klime

Održivim poslovanjem do bolje klime

Ciljevi projektaOpći cilj projekta je uspostava održivog društvenog poduzetništva udruge DOOR, kojim će se kroz provedbu poduzetničkih aktivnosti...

LIFE ReHABITA

LIFE ReHABITA

LIFE ReHABITA – Addressing local energy poverty through the creation of energy renovation offices (Ublažavanje lokalnog energetskog siromaštva kroz...

PowerPoor

PowerPoor

Ciljevi projektaPOWERPOOR – Osnaživanje energetski siromašnih građana kroz inicijative energetskih zajednica Ciljevi projekta POWERPOOR su:...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora