EUWES

Ciljevi projekta:

EUWES – Osnaživanje žena koje su nedovoljno zastupljene u sektoru energetike (Empowering underrepresented women in the energy sector)

Glavni cilj projekta  

Glavni cilj EUWES  projekta jest osnaživanje žena koje su nedovoljno zastupljene u sektoru energetike u pilot područjima 4 država sudionica (Hrvatska, Njemačka, Slovenija i Španjolska). Žene su nedovoljno zastupljene u područjima koja se smatraju više tehničkima kao što je područje energetike, a pogotovo su podzastupljene u višim upravljačkim strukturama. Kroz ovaj projekt bavit ćemo se pitanjem nedovoljne zastupljenosti žena na rukovodećim i vodećim pozicijama u korporativnom sektoru energetskih tvrtki s naglaskom na opskrbljivače. 

 

Specifični ciljevi projekta 

 • Mapiranje i evaluacija nacionalnih situacija i ključnih dionika – provest će se višerazinska analiza i mapiranje nacionalnih rodnih politika i strategija u sektoru energetike, što će nam omogućiti utvrđivanje glavnih prepreka za žene zaposlene u energetskom sektoru.  
 • Identificirat će se relevantni dionici na nacionalnoj razini (donositelji odluka u energetskim poduzećima, donositelje odluka u istraživačkim i obrazovnim  ustanovama i donositelji odluka na tržištu rada i ostale ključne donositelje odluka koji sudjeluju u oblikovanju relevantnih rodnih i radnih politika, te politika koje utječu na energetski sektor) te će ih se poticati da se uključe u projektne aktivnosti.  
 • Identificirat će se i mobilizirati žene u sektoru energetike i studentice na tehničkim fakultetima orijentiranim na energetiku te učenice i djevojčice u srednjim školama koje tek trebaju upisati fakultete te će ih se poticati da se uključe u projektne aktivnosti.  
 • Osnovati će se neformalne nacionalne potporne mreže čiji članovi će se redovito sastajati kao bi razmijenili informacije i jedni drugima dali podršku za napredovanje u sektoru energetike. 
 • Izradit će se preporuke politika te će se provoditi aktivnosti za podizanje svijesti s ključnim donositeljima odluka koji sudjeluju u oblikovanju relevantnih rodnih i radnih politika, te politika koje utječu na energetski sektor kao i s ženama zaposlenim u energetskom sektoru, studentice na tehničkim fakultetima i učenicama u srednjim školama 

 

Očekivani rezultati projekta 

 • Izrađena metodologija koja sadrži smjernice kako bi se analizirale glavne nacionalne rodne i energetske politike te identificirali dionici i ciljne skupine za provedbu aktivnosti na projektu  
 • Izrađena 4 izvještaja (Hrvatska, Njemačka, Slovenija i Španjolska) koja sadrže analizu nacionalnih rodnih politika i strategija u sektoru energetike na engleskom i na nacionalnim jezicima. 
 • Mapirani ključni dionici provođenjem intervjua s ciljem dobivanja ključnih informacija, mišljenja, stavova i prijedloga po pitanju rodne perspektive u energetskom sektoru 
 • Izrađena komparativna analiza nacionalne situacije s pregledom današnje rodne perspektive u energetskom sektoru Hrvatske, Njemačke, Slovenije i Španjolske, ističući glavne rodne politike  i energetske politike u svakoj EUWES zemlji kao i razlike i sličnosti između EUWES zemalja 
 • Izrađena 3 seta trening materijala za ključne dionike projekta 
 • Odrađeno najmanje 24 treninga (6 treninga po pilot državi EUWES projekta) s ciljem podazanja svijest o rodnoj neravnoteži u energetskom sektoru među ključnim dionicima projekta 
 • Osnaženo 200 žena u energetskom sektoru pružajući im znanje i vještine za napredak u karijeri  (50 po pilot državi EUWES projekta) 
 • Osnaženo 400 studentica na tehničkim fakultetima orijentiranim na energetiku pružajuči im potporu za uključivanje na tržište rada (100 po pilot državi EUWES projekta) 
 • Osnovane  4 grupe za podršku (1 po pilot državi EUWES projekta) 
 • Izrađene preporuke za osnaživanje žena i veću zastupljenost u sektoru energetike 
 • Obuhvaćeno 100 donositelji odluka u energetskim poduzećima, 100 donositelje odluka u istraživačkim i obrazovnim  ustanovama i 100 donositelji odluka na tržištu rada i ostale ključne donositelje odluka koji sudjeluju u oblikovanju relevantnih rodnih i radnih politika, te politika koje utječu na energetski sektor (25 za svakog donositelja odluka po pilot državi EUWES projekta) 

Uloga DOOR-a: 

Vodeći partner na projektu 

Izvor financiranja: 

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) 

Ukupna vrijednost projekta: 

516 168.00 eura (sufinacirano 90% – 464 551.20 eura) 

Udio DOOR-a u proračunu projekta: 

122,087.00 eura (sufinacirano 90% – 109 878.30eura) 

Sufinanciranje:  

Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge 7%  (6,272.00 eura)  

DOOR , 3% (2,688.00 eura) 

Trajanje projekta: 

24 mjeseci (03. travnja 2023. – 02. travnja 2025.) 

Kontakt osoba: 

Anamari Majdandžić (anamari.majdandzic@door.hr) 

Zvonimir Anić (zvonimir.anic@door.hr)  

Partneri na projektu: 

Društvo za oblikovanje održivog razvoja, DOOR – Hrvatska 

Women Engage For A Common Future EV, WECF – Njemačka 

Društvo za sonaraven razvoj, FOCUS – Slovenija 

Associacio Internacional De Ingenieria Sin Fronteras ISF, ESF– Španjolska

Dokumenti

Radni paket 1  – Mapiranje i evaluacija nacionalnih situacija i ključnih dionika

D1.1   Mapping Methodology (ENG)

D1.2 Mapping on energy and gender policies in Croatia (HR; ENG)

D1.2 Mapping on energy and gender policies in Germany (DE; ENG)

D1.2 Mapping on energy and gender policies in Slovenia (SI; ENG)

D1.2 Mapping on energy and gender policies in Spain (ES; ENG)

D1.4 Comparative analysis (ENG)

Radni paket 2 – Razmjena dobrih praksi, treninzi i potpora

D2.1 Training materials for training of the partners and exchange of the knowledge and good practices (ENG)

Training on Mapping Methodology (ENG)

Training Materials – Feminist Moderation (ENG)

Radni paket 3 – Zagovaračke kampanje

D3.1 National advocacy plans – Croatia (ENG)

D3.1 National advocacy plans – Germany (ENG)

D3.1 National advocacy plans – Slovenia (ENG)

D3.1 National advocacy plans – Spain (ENG)

D3.2. EU Policy Recommendations (ENG)

D3.2 EU Summary (ENG)

Radni paket 4 – Komunikacija i diseminacija

D4.1  Communication and dissemination plan (ENG)

D4.2 Visual identity (ENG)

Brošura projekta (HR; ENG)

Radni paket 5 – Menadžment

D5.1 Progress report (ENG)

D5.2 Quality assurance plan (ENG)

Partneri na projektu

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

– Vodeći partner

FOCUS – Društvo za sonaraven razvoj – FOCUS Association For Sustainable Development (Slovenija)

Women Engage For A Common Future EV – WECF (Njemačka)

ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZEENERGIZEGlavni cilj projekta: Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu...

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora