CEESEU-DIGIT

CEESEU-DIGIT

Central and Eastern Europe Sustainable Energy Union’s Design and Implementation of regional Government Initiatives for a just energy Transition – CEESEU-DIGIT

Osnivanje energetskog udruženja središnje i istočne Europe i implementacija regionalnih javnih inicijativa za pravednu energetsku tranziciju – CEESEU-DIGIT

Glavni cilj projekta:

Glavni cilj projekta CEESEU-DIGIT je povećati kapacitete dionika u 6 regija s povećanim emisijama CO2 u središnjoj i istočnoj Europi kako bi izradili sveobuhvatne regionalne energetske i klimatske akcijske planove usklađene s nacionalnim planovima (NECP). Kroz projekt će se u cijeli proces uključiti i marginalizirane skupine dionike čime će se potpomoći i energetski siromašnim kućanstvima. Dodatni cilj je pomoći jedinicama lokalne samouprave da definiraju, financiraju i implementiraju mjere iz svojih akcijskih planova kako bi se doprinijelo smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Glavne aktivnosti

· Angažman dionika za pravednu tranziciju i planiranje u energetici

· Razvoj integriranih, holističkih, međusektorskih energetskih planova

· Višerazinsko upravljanje i političke dimenzije planiranja pravedne energetske tranzicije

· Financiranje i održivost planiranja pravedne energetske tranzicije

· Diseminacija i replikacija

Specifični ciljevi:

· Stvaranje lokalnih/regionalnih politika i planova kao podrška pravednoj energetskoj tranziciji;

· Institucionalizacija suradnje između lokalnih/regionalnih jedinica samouprave i uključivanje širokog spektra dionika privatnog i civilnog društva u planiranje;

· Povećati vještine i kapacitet javnih službenika i dionika kroz treninge;

· Povećati političku i financijsku podršku za pravednu energetsku tranziciju

Partneri:

1. Sveučilište u Tartu, UTARTU – Estonija

2. Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje, LEASP – Slovenija

3. Mazovia energetska agencija, MAE – Poljska

4. ENVIROS – Češka

5. World Wildlife Foundation Hungary, WWF HU – Mađarska

6. Planska regija Vidzeme – Latvija

7. Društvo za oblikovanje održivog razvoja, DOOR – Hrvatska

8. Climate Alliance, CA – Njemačka

9. Međimurska energetska agencija, MENEA – Hrvatska

10. Regionalna energetska agencija Tartu, TREA – Estonija

Trajanje projekta:

24 mjeseca (Prosinac 2022 – Studeni 2024)

Izvor financiranja:

Program LIFE, linija LIFE-2021-CET-LOCAL

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Održivim poslovanjem do bolje klime

Održivim poslovanjem do bolje klime

Ciljevi projektaOpći cilj projekta je uspostava održivog društvenog poduzetništva udruge DOOR, kojim će se kroz provedbu poduzetničkih aktivnosti...

LIFE ReHABITA

LIFE ReHABITA

LIFE ReHABITA – Addressing local energy poverty through the creation of energy renovation offices (Ublažavanje lokalnog energetskog siromaštva kroz...

CEESEN-BENDER

CEESEN-BENDER

CEESEN-BENDER - Building intErventions in vulNerable Districts against Energy poveRtyGlavni cilj projektaGlavni cilj projekta je osnažiti i podržati...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora