CEESEU-DIGIT

CEESEU-DIGIT

Central and Eastern Europe Sustainable Energy Union’s Design and Implementation of regional Government Initiatives for a just energy Transition – CEESEU-DIGIT

Osnivanje energetskog udruženja središnje i istočne Europe i implementacija regionalnih javnih inicijativa za pravednu energetsku tranziciju – CEESEU-DIGIT

Glavni cilj projekta:

Glavni cilj projekta CEESEU-DIGIT je povećati kapacitete dionika u 6 regija s povećanim emisijama CO2 u središnjoj i istočnoj Europi kako bi izradili sveobuhvatne regionalne energetske i klimatske akcijske planove usklađene s nacionalnim planovima (NECP). Kroz projekt će se u cijeli proces uključiti i marginalizirane skupine dionike čime će se potpomoći i energetski siromašnim kućanstvima. Dodatni cilj je pomoći jedinicama lokalne samouprave da definiraju, financiraju i implementiraju mjere iz svojih akcijskih planova kako bi se doprinijelo smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Glavne aktivnosti

· Angažman dionika za pravednu tranziciju i planiranje u energetici

· Razvoj integriranih, holističkih, međusektorskih energetskih planova

· Višerazinsko upravljanje i političke dimenzije planiranja pravedne energetske tranzicije

· Financiranje i održivost planiranja pravedne energetske tranzicije

· Diseminacija i replikacija

Specifični ciljevi:

· Stvaranje lokalnih/regionalnih politika i planova kao podrška pravednoj energetskoj tranziciji;

· Institucionalizacija suradnje između lokalnih/regionalnih jedinica samouprave i uključivanje širokog spektra dionika privatnog i civilnog društva u planiranje;

· Povećati vještine i kapacitet javnih službenika i dionika kroz treninge;

· Povećati političku i financijsku podršku za pravednu energetsku tranziciju

Partneri:

1. Sveučilište u Tartu, UTARTU – Estonija

2. Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje, LEASP – Slovenija

3. Mazovia energetska agencija, MAE – Poljska

4. ENVIROS – Češka

5. World Wildlife Foundation Hungary, WWF HU – Mađarska

6. Planska regija Vidzeme – Latvija

7. Društvo za oblikovanje održivog razvoja, DOOR – Hrvatska

8. Climate Alliance, CA – Njemačka

9. Međimurska energetska agencija, MENEA – Hrvatska

10. Regionalna energetska agencija Tartu, TREA – Estonija

Trajanje projekta:

24 mjeseca (Prosinac 2022 – Studeni 2024)

Izvor financiranja:

Program LIFE, linija LIFE-2021-CET-LOCAL

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

EUWES

EUWES

Ciljevi projekta:EUWES – Osnaživanje žena koje su nedovoljno zastupljene u sektoru energetike (Empowering underrepresented women in the energy...

Buš Eko

Buš Eko

Ciljevi projekta:Energetski, kulturni i održivi razvoj Buševca – ulaganje u programe i infrastrukturu lokalne zajednice (Buš Eko?!) Opći cilj...

ENGAGER

ENGAGER

Ciljevi projekta:ENGAGER mreža za borbu protiv energetskog siromaštva Projekt ENGAGER – Europsko energetsko siromaštvo: Agenda za su-kreaciju i...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora