CEESEU-DIGIT

CEESEU-DIGIT – Central and Eastern European Sustainable Energy Union’s Design and Implementation of regional Government Initiatives for a just energy Transition / Osnivanje energetskog udruženja središnje i istočne Europe i implementacija  regionalnih javnih inicijativa za pravednu energetsku tranziciju

Glavni cilj projekta

Glavni cilj projekta CEESEU-DIGIT je povećati kapacitete dionika u 6 regija s povećanim emisijama CO2 u središnjoj i istočnoj Europi kako bi izradili sveobuhvatne regionalne energetske i klimatske akcijske planove usklađene s nacionalnim planovima (NECP). Kroz projekt će se u cijeli proces uključiti i marginalizirane skupine dionike čime će se potpomoći i energetski siromašnim kućanstvima. Dodatni cilj je pomoći jedinicama lokalne samouprave da definiraju, financiraju i implementiraju mjere iz svojih akcijskih planova kako bi se doprinijelo smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Specifični ciljevi projekta

  • Stvaranje lokalnih/regionalnih politika i planova kao podrška pravednoj energetskoj tranziciji;
  • Institucionalizacija suradnje između lokalnih/regionalnih jedinica samouprave i uključivanje širokog spektra dionika privatnog i civilnog društva u planiranje;
  • Povećati vještine i kapacitet javnih službenika i dionika kroz treninge;
  • Povećati političku i financijsku podršku za pravednu energetsku tranziciju

 

Očekivani rezultati projekta

  • Povećani kapaciteti regionalnih samouprava da izrade i provedu regionalne energetske i klimatske planove (ECAP) kroz treninge i edukacije
  • Izrađeni Regionalni energetski i klimatski planovi (ECAP) u 6 partnerskih regija
  • Zagovaranje za usklađivanje nacionalnih i regionalnih energetskih politika te uključivanje marginaliziranih skupina i energetski siromašnih građana u procese
  • Istraženi alternativni financijski modeli za provedbu klimatskih i energetskih mjera te educirani regionalni dionici za njihovo korištenje

Uloga DOOR-a na projektu:

projektni partner

Ukupna vrijednost projekta:

1.842.097,02 EUR

Udio DOOR-a u proračunu projekta:

132.466,00 EUR

Sufinanciranje:

95%

Trajanje projekta:

24 mjeseca (Prosinac 2022 – Studeni 2024)

Izvor financiranja:

Program LIFE, linija LIFE-2021-CET-LOCAL

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Kontakt osoba:

Maja Bratko (maja.bratko@door.hr)

 

Partneri na projektu:

1. Sveučilište u Tartu, UTARTU – Estonija

2. Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje, LEASP – Slovenija

3. Mazovia energetska agencija, MAE – Poljska

4. ENVIROS – Češka

5. World Wildlife Foundation Hungary, WWF HU – Mađarska

6. Planska regija Vidzeme – Latvija

7. Društvo za oblikovanje održivog razvoja, DOOR – Hrvatska

8. Climate Alliance, CA – Njemačka

9. Međimurska energetska agencija, MENEA – Hrvatska

10. Regionalna energetska agencija Tartu, TREA – Estonija

Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5

Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5

Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5 Projekt „Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5“ nastavak je istoimenih projekata na temu energetskog siromaštva. Jedan...

Moja učinkovita škola 8

Moja učinkovita škola 8

Moja učinkovita škola 8 U sklopu projekta „Moja učinkovita škola 8“  DOOR će educirati učenike i učenice Osnovne škole Vrbani o održivom razvoju,...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora