LOGYCO

LOGYCO – Setting the Basis for the Establishment of LOcal EnerGY COmmunities / Postavljanje temelja za uspostavu l0kalnih energetskih zajednica

Glavni cilj projekta:

Cilj projekta LOGYCO je podići znanje i kompetencije građana i drugih lokalnih aktera o energetskim zajednicama te ih upoznati s prednostima sudjelovanja u energetskim zajednicama, kako bi postali aktivni dionici tržišta energije („prosumeri“). Cilje projekta je dakle osnažiti lokalne zajednice u Hrvatskoj i Srbiji da postanu potrošači energije i formiraju energetske zajednice kroz edukacijske aktivnosti o zakonodavnim, tehničkim i financijskim aspektima osnivanja energetskih zajednica.

Specifični ciljevi projekta:

  • upoznati lokalne vlasti i građanstvo s pojmom energetske zajednice građana
  • istražiti modele financiranja energetskih zajednica građana
  • utjecati na izmjenu legislative i definirati podzakonske akte koji će omogućiti osnivanje i funkcioniranje buduće energetske zajednice građana
  • izraditi vodič za osnivanje energetske zajednice građana u Hrvatskoj i Srbiji
  • osnovati dvije energetske zajednice građana (jednu u Hrvatskoj, jednu u Srbiji) te za njih izraditi studije izvodljivosti i projektne dokumentacije

 

Očekivani rezultati projekta:

  • upoznati građanstvo s pojmom “prosumer”
  • uključiti građanstvo u energetsku tranziciju
  • korištenje obnovljive energije i povećanje energetske učinkovitosti unutar lokalne zajednice
  • sudjelovanje građana na tržištu električnom energijom
  • utjecaj na građane i lokalne vlasti ostalih općina u Hrvatskoj i Srbiji kao primjer dobre prekse

Partneri:

1. Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) – Hrvatska

2. Regionalna razvojna agencija Srem (RRAS) – Srbija

Uloga DOOR-a na projektu:

Vodeći partner

Ukupna vrijednost projekta:

265.382,50 EUR

Udio DOOR-a u proračunu projekta:

128.892,50 EUR

Sufinanciranje:

10%

Trajanje projekta:

26 mjeseci (1. veljače 2023. – 31. ožujka 2025.)

Izvor financiranja:

Program EUKI (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

Kontakt osoba:

Ivan Duilo, ivan.duilo@door.hr

 

Parneri:

1. Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) – Hrvatska

2. Regionalna razvojna agencija Srem (RRAS) – Srbija

ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZEENERGIZEGlavni cilj projekta: Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu...

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora