ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZE

Glavni cilj projekta:

Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu implementirati u kućanstvima kao i podizanje svijesti o koristima takvih mjera kroz različite aktivnosti.

Specifični ciljevi projekta:

 • Povećati znanje i kapacitete građana o mjerama energetske učinkovitosti i mogućnostima ugradnje obnovljivih izvora energije u svakodnevnom životu.
 • Potaknuti građane na aktivno sudjelovanje u implementaciji energetski učinkovitih rješenja i korištenju obnovljivih izvora energije.
 • Potaknuti razvoj lokalnih inicijativa i projekata vezanih uz energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije u zajednici, kao npr. lokalne energetske zajednice.
 • Ostvariti dugoročne promjene u ponašanju građana, pri čemu se energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije postaju sastavni dio njihovog svakodnevnog života.
 • Doprinijeti smanjenju potrošnje energije, povećanju energetske učinkovitosti i smanjenju emisije stakleničkih plinova kroz prihvaćanje i primjenu energetski učinkovite prakse i tehnologije.
 • Razviti održive modele suradnje s lokalnim dionicima, institucijama i partnerskim organizacijama civilnog društva radi kontinuirane podrške edukaciji građana o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije.

 

Očekivani rezultati projekta:

 • Izrađena brošura o mjerama energetske učinkovitosti te korištenju OIE u kućanstvima za građane
 • Provedena dva info dana (1 u Prelogu, 1 u Zagrebu) s ciljem promoviranja i istraživanja utjecaja projekta na građane.
 • Provedeno 10 radionica za građane na teme obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u kućanstvima – 2 u Gradu Prelogu u suradnji sa udrugom Zeleni Prelog te po dvije u zagrebačkim kvartovima Špansko, Prečko, Rudeš i Voltino u suradnji sa mjesnim odborima tih kvartova.
 • Povećana svijest javnosti (građana) o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije.
 • Promjena ponašanja građana u smislu veće brige za energetsku potrošnju, vodu i zaštitu okoliša.
 • Građani koji sudjeluju u projektu postati će ambasadori energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u svojim zajednicama, potičući druge da se uključe i poduzmu slične korake.

Uloga DOOR-a:

Vodeći partner na projektu

Ukupna vrijednost projekta:

9.541,88 €

Udio DOOR-a u proračunu projekta:

5.725,13 € (60%)

Sufinanciranje:

3.816,75 € (40%)

Trajanje projekta:

8.4.2024. – 7.4.2025.

Izvor financiranja:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Kontakt osoba:

Maja Bratko, maja.bratko@door.hr

Partneri na projektu:

Energetska udruga građana Zeleni Prelog

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

EmpowerMed

EmpowerMed

Ciljevi projektaOsnaživanje žena da djeluju protiv energetskog siromaštva na Mediteranu Empowering women to take action against energy poverty in...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora