BIOLOC

BIOLOC – Biobased and social innovation to revitalise European local communities/Revitalizacija europskih lokalnih zajednica kroz biološke i društvene inovacije

Glavni cilj projekta

Cilj projekta je naprijediti ulogu i utjecaj bio-temeljenih i društvenih inovacija kako bi se revitalizirale europske lokalne zajednice te kako bi se ubrzao sveobuhvatni prijelaz na resursno učinkovit i kružni biološko temeljen sustav proizvodnje i potrošnje, čime se postiže socijalna, ekonomska i okolišna održivost.

Specifični ciljevi projekta

 • Uključivanje relevantnih dionika na temelju analize trenutnog stanja inovacija te socijalne uključenosti u lokalnim bioekonomijama
 • Mapiranje zapreka u razvoja te kreiranje novih prilika i lanca vrijednosti
 • Pružanje praktičnih informacija o prilikama koje bi inovativne prakse mogli donijeti za lokalne sudionike kroz kružno biogospodarstvo.

Očekivani rezultati projekta

Potaknuti interakcije s predstavnicima politike, industrije i civilnog društva te pokrenuti uspostavu trajnih javno-privatnih središta (tzv. hubova) s više dionika koja će potaknuti društveni trijalog o inovativnom i uključivom kružnom gospodarstvu kao faktoru utjecaja za održivi i otporni lokalni razvoj.

Pilot će se usredotočiti na područje Jadranske Hrvatske, kojem unatoč velikom potencijalu za održivu i kružna bioekonomiju manjka strateške integracije i međusektoralne interakcije. Upravo se povezivanje različitih sektora, kao npr. bioekonomije i turizma vidi kao snažan pokretač ruralnih i obalnih područja. Njihov razvitak te mobilizacija bio-resursa ima za cilj pozitivno utjecati na nepovoljni trend depopulacije ruralnog Jadrana, što se uz siromaštvo regije, ističe kao jedan od glavnih problema. Kao projektni predstavnik BIOLOC-a, DOOR će utjecati na “zelenu” tranziciju kroz razne mjere te krojenje poslovnih modela koji bi zadovoljili lokalne potrebe

 1. Iniziativa Centro Europea – Segretariatio Esecutivo, INCE – Italija
 2. Stichting Wageningen Research, WR – Nizozemska
 3. Fundacion CIRCE Centro de investigacion de resusrsos y consumos energeticos, CIRCE – Španjolska
 4. Zentrum fuer Soziale Innovation, ZSI – Austrija
 5. RINA S.p.A., RINA – Italija
 6. University of Hohenheim, UHOH – Njemačka
 7. Region of Aragón, DGA – Španjolska
 8. Centre for Research and Technology Hellas, CERTH – Grčka
 9. Agricultural University of Plovdiv, AUP – Bugarska
 10. Business and Innovation Centre Bratislava, BICB – Slovačka
 11. Chamber of Commerce and Industry of Slovenia – Association of Chemical Industries of Slovenia, ACIS – Slovenija
 12. Society for Sustainable Development Design, DOOR – Hrvatska
 13. Regional Centre for Information and Scientific Development, RCISD – Mađarska
 14. Banat University of Agricultural Science, BUAS – Rumunjska
 15. 15. Association of Research Organisations, AVO – Češka
 16. 16. Gemeente Apeldoorn, GA – Nizozemska
 17. 17. SPRING – Italian Cluster of Green Chemistry, SPRI – Italija

Uloga DOOR-a na projektu:

projektni partner

Ukupna vrijednost projekta:

2.499.638,00 EUR

Udio DOOR-a u proračunu projekta:

76.800,00 EUR

Sufinanciranje:

100 %

Trajanje projekta:

36 mjeseci (1.10.2022 – 1.10.2025)

Izvor financiranja:

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-09

Kontakt osoba:

Sandra Slivar Rebernišak (sandra.slivar @door.hr)

Partneri na projektu:

 1. Iniziativa Centro Europea – Segretariatio Esecutivo, INCE – Italija
 2. Stichting Wageningen Research, WR – Nizozemska
 3. Fundacion CIRCE Centro de investigacion de resusrsos y consumos energeticos, CIRCE – Španjolska
 4. Zentrum fuer Soziale Innovation, ZSI – Austrija
 5. RINA S.p.A., RINA – Italija
 6. University of Hohenheim, UHOH – Njemačka
 7. Region of Aragón, DGA – Španjolska
 8. Centre for Research and Technology Hellas, CERTH – Grčka
 9. Agricultural University of Plovdiv, AUP – Bugarska
 10. Business and Innovation Centre Bratislava, BICB – Slovačka
 11. Chamber of Commerce and Industry of Slovenia – Association of Chemical Industries of Slovenia, ACIS – Slovenija
 12. Society for Sustainable Development Design, DOOR – Hrvatska
 13. Regional Centre for Information and Scientific Development, RCISD – Mađarska
 14. Banat University of Agricultural Science, BUAS – Rumunjska
 15. 15. Association of Research Organisations, AVO – Češka
 16. 16. Gemeente Apeldoorn, GA – Nizozemska
 17. 17. SPRING – Italian Cluster of Green Chemistry, SPRI – Italija
ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZEENERGIZEGlavni cilj projekta: Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu...

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora