CAN Europe pokrenuo alat za praćenje napretka Nacionalnih energetskih i klimatskih planova

Zvonimir Anić

19/02/2024

CAN Europe je u petak, 16. veljače 2024. godine, pokrenuo alat za praćenje Nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NECP tracker) koji naglašava razlike između nacionalnih klimatskih i energetskih obveza i stvarnih smanjenja emisija i energetske tranzicije na razini pojedine zemlje članice EU.

Nakon objave Europske komisije o namjeri postavljanja cilja neto smanjenja emisija stakleničkih plinova od 90% za cijelu EU do 2040., ovaj alat otkriva da se klimatske aktivnosti na terenu ne implementiraju dovoljno brzo.

Unatoč marginalnim poboljšanjima u usporedbi s prethodnim ciklusom NECP-a, klimatske i energetske putanje prema 2030. novih nacrta NECP-a nisu u skladu s Pariškim sporazumom o održavanju porasta globalne temperature na 1,5°C. U mnogim slučajevima, kao što je također naglašeno u procjeni Komisije od prošlog prosinca, nacrti planova čak ne ispunjavaju klimatske i energetske ciljeve EU-a do 2030., koji sami po sebi nisu dostatni.

Ambiciozni NECP-ovi nude državama članicama put za ubiranje plodova ubrzanog klimatskog djelovanja, određujući tempo za ambicije 2040. godine. Slabi planovi i nemar u njihovoj provedbi nedopustivi su u ovom kritičnom trenutku. Države članice moraju surađivati ​​za sigurnu, pristupačnu i održivu sadašnjost i budućnost.

Chiara Martinelli, direktorica CAN Europe.

NECP Tracker pokazuje da većini novih planova nedostaju ključni ciljevi koji su presudni za njihovu učinkovitu provedbu. Osobito je to slučaj za sektorske klimatske ciljeve, kao što su poljoprivreda ili promet, koji, iako nisu strogo obvezni prema Uredbi o upravljanju, su temeljni za procjenu razine ambicija i praćenje provedbe energetskih i klimatskih politika i mjera za postizanje ciljeva do 2030.

Dodatno, NECP Tracker također naglašava da provedba trenutnih NECP-ova ne napreduje uvijek brzinom na koju su se države članice obvezale. U svom konačnom ažuriranju NECP-a koje se očekuje do kraja lipnja, države članice moraju uključiti snažne politike i mjere za ubrzavanje tempa u nedovoljno zastupljenim sektorima, na temelju transparentne i dosljedne analize podataka.

Dosljednost i točnost podataka najvažniji su za izradu učinkovitih politika i uključivanje dionika u planiranje i donošenje odluka. Države članice moraju dati prioritet poboljšanju kvalitete podataka u svojim ažuriranjima NECP-a koje će dostaviti Europskoj komisiji do lipnja 2024. i sljedećim izvješćima o napretku NECP-a za 2025., osiguravajući usklađenost između nacionalnog zakonodavstva i zakonodavstva na razini EU-a, planova i službenih dokumenata

Federico Mascolo, stručnjak za NECP-ove u CAN Europe.

Dodatne informacije:

Nacionalni energetski i klimatski planovi: Planovi u kojima se od država članica EU-a zahtijeva da opišu, na integrirani način, svoje klimatske i energetske ciljeve kao i politike i mjere za njihovo postizanje do 2030. (s pogledom na 2040. i dalje). 30. lipnja 2024. krajnji je rok za njihovu konačnu predaju.

NECP Tracker: Alat koji su razvili CAN Europe i SEO Birdlife, zajedno s ostalih 12 partnera projekta TogetherFor1.5, koji procjenjuje gdje su države članice u provedbi svojih NECP-ova, uspoređujući najnovije objavljene podatke o emisijama stakleničkih plinova (od Europske agencije za okoliš) i energije (od Eurostata) s putanjama koje su države članice zacrtale u svojim prethodnim i trenutnim nacrtima NECP-a. Za svaku od obuhvaćenih zemalja, alat za praćenje razmatra ukupne i sektorske putove smanjenja emisija stakleničkih plinova i pokazatelje energetske tranzicije. Alat pokazuje što su države članice obećale u svojim NECP-ovima (i/ili drugim sektorskim dokumentima) u usporedbi s trenutnim stanjem u pogledu klimatskih mjera i energetske tranzicije. Pruža ključne informacije za razumijevanje nedostataka u ambicijama i provedbi koji se moraju riješiti u konačnom ažuriranju NECP-a. Početna verzija NECP Trackera pokriva 13 zemalja EU: Belgiju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Dansku, Estoniju, Francusku, Njemačku, Mađarsku, Poljsku, Portugal, Sloveniju i Španjolsku. Alat će se stalno ažurirati i nadopunjavati podacima čim budu dostupni.

Trenutno stanje NECP-a: CAN Europe prethodno je procijenio nacrte NECP-a koji su bili objavljeni do rujna 2023. i identificirao glavne nedostatke – naglašavajući potrebu za dramatičnim poboljšanjem. Predloženi ciljevi i mjere navedeni u planovima nisu uspjeli postići zajednički cilj EU-a te ne bi značajno doprinijeli cilju Pariškog sporazuma o smanjenju emisija stakleničkih plinova koje bi – prema CAN Europe – trebale biti najmanje 65% bruto (ili 76% neto) u Europi do 2030. godine. Najnovija procjena NECP-ova od strane Komisije također naglašava velike praznine u ambicijama i daljnje ključne preporuke koje države članice moraju uzeti u obzir kod finalizacije svojih planova u sljedećih pet mjeseci prije krajnjeg roka u lipnju ove godine. Publikacija „Time to step up national climate action – an assessment of the draft National Energy and Climate Plans updates“.

Više pojedinosti o tome kako bi ubrzane klimatske akcije prije 2030. i cilj nulte neto vrijednosti do 2040. sada donijeli gospodarske koristi od najmanje 1 bilijun eura do 2030. može se pronaći u nedavnom izvješću CAN Europe „Paris Pact Payoff: Speeding up the green transition for socio-economic co-benefits“.

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora