Repam

Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta REPAM (Renewable Energy Policies Advocacy and Monitoring) je jačanje kapaciteta udruga i zainteresirane javnosti za sudjelovanje u procesima odlučivanja na području obnovljivih izvora energije. Specifični ciljevi projekta obuhvaćaju: pokretanje platforme zainteresirane javnosti, prijenos znanja i iskustava za udruge na području OIE, ostvarenje dijaloga između lokalnih i regionalnih vlasti i udruga na temu planiranja razvoja OIE. U okviru projekta su, između ostalih aktivnosti, izdane studije potencijala OIE za sve županije u Republici Hrvatskoj. Studije možete pročitati u nastavku:

Zagrebačka

Krapinsko-zagorska

Sisačko-moslavačka

Karlovačka

Varaždinska

Koprivničko-križevačka

Bjelovarsko-bilogorska

Primorsko-goranska

Ličko-senjska

Virovitičko-podravska

Požeško-slavonska

Brodsko-posavska

Zadarska

Osječko-baranjska

Šibenska

Vukovarsko-srijemska

Splitska

Istarska

Dubrovačko-neretvanska

Međimurska

Trajanje projekta: Ožujak 2011. – Ožujak 2013.

Utrošena sredstva: 218.766,64 Eur

Izvor financiranja: EU putem programa IPA 2008 komponenta I, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Letak:

Empowermed letak

Partneri na projektu

Buš Eko

Focus Društvo za Sonaraven Razvoj (Slovenija)

Buš Eko

Društvo za oblikovanje održivog razvoja – DOOR (Hrvatska)

Focus

Energetski institut Hrvoje Požar, nositelj projekta

http://www.eihp.hr

Rezultati

Održane su četiri regionalne radionice: u Zadru, Osijeku, Karlovcu i Rijeci.

Objavljen je i distribuiran „Priručnik za javno zagovaranje obnovljivih izvora energije“.

Provedena anketa o mišljenjima i stavovima zainteresirane javnosti u lokalnim zajednicama spram obnovljivih izvora.

Održano je pet događanja – u Zadru, Rijeci, Karlovcu, Osijeku i Varaždinu na kojima su predstavljeni potencijali obnovljivih izvora energije po županijama.

Izrađene su studije potencijala obnovljivih izvora energije po županijama.

ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZEENERGIZEGlavni cilj projekta: Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu...

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora