EcoFem

Ciljevi:

Opći cilj:

potaknuti diskusiju na temu klimatskih promjena kroz rodnu perspektivu.

Specifični ciljevi:

  1. potaknuti kritičko razmišljanje o ekofeminističkoj perspektivi klimatskih promjena
  2. propitivati opće i već postojeća znanje o klimatskoj krizi
  3. otkrivati povezanost i intersekcionalnost narativa o klimatskim promjenama

Ekofeminizam se nalazi na marginama narativa o klimi u Hrvatskoj, stoga ovim projektom želimo potaknuti diskusiju među aktivistima, umjetnicima i na obrazovnoj razini. Projektom želimo osnažiti mlade ljude i potaknuti ih na kritičko promišljanje i razumijevanje klimatske krize kroz rodnu perspektivu, da se angažiraju u aktivnostima i dobiju stvaralački poticaj za buduće akcije. Kroz društvenu, rodnu i ekološku perspektivu propitivat će se načini redistribucije te poticati promjena  postojećih sustava vrijednosti prema brizi, pravdi i solidarnosti – kao odgovor na globalnu klimatsku krizu.

Aktivnosti:

Projekt će se fokusirati na povećanje vidljivosti teme i učenje – mladi ljudi će biti uključeni u različite aktivnosti:

  1. digitalna kampanja: promocija za podizanje svijesti putem društveni mreža: izradit će se infografike, video materijali, newsletter, članci i sl.
  2. klimatski izazovi: osmišljavanje akcija na društvenim mrežama koje će se provoditi u lokalnim zajednicama
  3. treninzi za mlade o aktivizmu: u suradnji sa Zelenom akcijom održat će se edukacija za mlade o uključivanju i djelovanju u civilnom društvu
  4. čitateljske grupe i predavanja: kritička čitanja i diskusije na temu ekofeminizma
  5. storytelling: predstavljanje uspješnih žena i priča s područja zaštite okoliša
  6. umjetnička radionica koja će propitivati odnos tijela, okoliša i umjetnosti a rezultat će biti javni performans
  7. radionice i projekcije filmova na Okolišnom filmskom festivalu te na međunarodnoj konferenciji Degrowth (u suradnji sa Zelenom akcijom)

Trajanje projekta:
1.11. 2022. – 31.10.2023.

Uloga DOOR-a na projektu: 
Koordinator projekta

Partneri na projektu:
Zelena akcija

Izvor financiranja:

Climate Action Network Europe (CAN Europe)

Ovaj web portfolio je izrađen uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost DOOR-a i ni na koji način ne odražava stajališta Europske unije.

Održivim poslovanjem do bolje klime

Održivim poslovanjem do bolje klime

Ciljevi projektaOpći cilj projekta je uspostava održivog društvenog poduzetništva udruge DOOR, kojim će se kroz provedbu poduzetničkih aktivnosti...

LIFE ReHABITA

LIFE ReHABITA

LIFE ReHABITA – Addressing local energy poverty through the creation of energy renovation offices (Ublažavanje lokalnog energetskog siromaštva kroz...

CEESEN-BENDER

CEESEN-BENDER

CEESEN-BENDER - Building intErventions in vulNerable Districts against Energy poveRtyGlavni cilj projektaGlavni cilj projekta je osnažiti i podržati...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora