EcoFem

Ciljevi:

Opći cilj:

potaknuti diskusiju na temu klimatskih promjena kroz rodnu perspektivu.

Specifični ciljevi:

  1. potaknuti kritičko razmišljanje o ekofeminističkoj perspektivi klimatskih promjena
  2. propitivati opće i već postojeća znanje o klimatskoj krizi
  3. otkrivati povezanost i intersekcionalnost narativa o klimatskim promjenama

Ekofeminizam se nalazi na marginama narativa o klimi u Hrvatskoj, stoga ovim projektom želimo potaknuti diskusiju među aktivistima, umjetnicima i na obrazovnoj razini. Projektom želimo osnažiti mlade ljude i potaknuti ih na kritičko promišljanje i razumijevanje klimatske krize kroz rodnu perspektivu, da se angažiraju u aktivnostima i dobiju stvaralački poticaj za buduće akcije. Kroz društvenu, rodnu i ekološku perspektivu propitivat će se načini redistribucije te poticati promjena  postojećih sustava vrijednosti prema brizi, pravdi i solidarnosti – kao odgovor na globalnu klimatsku krizu.

Aktivnosti:

Projekt će se fokusirati na povećanje vidljivosti teme i učenje – mladi ljudi će biti uključeni u različite aktivnosti:

  1. digitalna kampanja: promocija za podizanje svijesti putem društveni mreža: izradit će se infografike, video materijali, newsletter, članci i sl.
  2. klimatski izazovi: osmišljavanje akcija na društvenim mrežama koje će se provoditi u lokalnim zajednicama
  3. treninzi za mlade o aktivizmu: u suradnji sa Zelenom akcijom održat će se edukacija za mlade o uključivanju i djelovanju u civilnom društvu
  4. čitateljske grupe i predavanja: kritička čitanja i diskusije na temu ekofeminizma
  5. storytelling: predstavljanje uspješnih žena i priča s područja zaštite okoliša
  6. umjetnička radionica koja će propitivati odnos tijela, okoliša i umjetnosti a rezultat će biti javni performans
  7. radionice i projekcije filmova na Okolišnom filmskom festivalu te na međunarodnoj konferenciji Degrowth (u suradnji sa Zelenom akcijom)

Trajanje projekta:
1.11. 2022. – 31.10.2023.

Uloga DOOR-a na projektu: 
Koordinator projekta

Partneri na projektu:
Zelena akcija

Izvor financiranja:

Climate Action Network Europe (CAN Europe)

Ovaj web portfolio je izrađen uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost DOOR-a i ni na koji način ne odražava stajališta Europske unije.

EUWES

EUWES

Ciljevi projekta:EUWES – Osnaživanje žena koje su nedovoljno zastupljene u sektoru energetike (Empowering underrepresented women in the energy...

Buš Eko

Buš Eko

Ciljevi projekta:Energetski, kulturni i održivi razvoj Buševca – ulaganje u programe i infrastrukturu lokalne zajednice (Buš Eko?!) Opći cilj...

ENGAGER

ENGAGER

Ciljevi projekta:ENGAGER mreža za borbu protiv energetskog siromaštva Projekt ENGAGER – Europsko energetsko siromaštvo: Agenda za su-kreaciju i...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora