ESI Europe 2.0

ESI

ESI Europe 2.0 – Poticanje ulaganja u energetsku učinkovitost kroz osiguranje ušteda energije (eng. Driving Investment in Energy Efficiency through Energy Savings Insurance in Europe 2.0)

Opći cilj projekta je poticanje ulaganja privatnog sektora u projekte energetske učinkovitosti u Hrvatskoj, Grčkoj i Slovačkoj, s posebnim naglaskom na mala i srednja poduzeća (MSP). Projekt će replicirati uspješni model financiranja osiguranja ušteda energije (ESI – Energy Savings Insurance) koji uključuje financijske i nefinancijske mehanizme osmišljene za uklanjanje rizika ulaganja u energetsku učinkovitost i prevladavanje prepreka s kojima se MSP-i suočavaju. Projekt će povećati korištenje ESI modela od strane MSP-ova i pružatelja tehnologija kao bi se značajno smanjio investicijski rizik povezan s energetskom učinkovitošću, stimulirala potražnja za projektima energetske učinkovitosti i mobilizirali dionici u zemljama provedbe projekta i cijeloj EU.

Specifični ciljevi projekta

Implementacija i korištenje ESI modela financiranja u Hrvatskoj, Grčkoj i Slovačkoj, uključujući: (i) standardizirani ugovor koji olakšava MSP-ima i pružateljima tehnologija pregovore u ovoj vrsti projekata; (ii) osiguranje ušteda energije koje se koristi za kompenzaciju MSP-a u slučaju da projekt ne ostvari očekivane uštede energije; (iii) mehanizme validacije koji pružaju neovisnu procjenu i provjeru projekta u svakoj zemlji.
Uključivanje pružatelja tehnologija, MSP-a i banaka koji će koristiti ESI model.
Kapacitiranje ključnih igrača na tržištu, pružatelja tehnologija, MSP-a (koji će ulagati u projekte) i banaka (koje će financirati te projekte), za provedbu projekata energetske učinkovitosti. Projekt uključuje identificiranje projekata energetske učinkovitosti, usmjeravanje procesa validacije i financiranja te savjetovanje pružatelja tehnologija i MSP-a tijekom provedbe.
Razvoj komunikacijskih i marketinških materijala sa svrhom promocije modela ESI Europe 2.0, nadovezujući se na rezultate projekta ESI Europe 1.0, u okviru kojeg je razvijena uspješna komercijalna marka „GoSafe with ESI“.
Prilagodba postojećeg upravljačkog informacijskog sustava ESI Europe (razvijen kroz ESI Europe 1.0) novim zemljama i novim tehnologijama. Sustav koriste MSP-i, pružatelji tehnologija, osiguravajuća društva i banke za praćenje projekata.
Izrada alata, uključujući unaprjeđenje ESI Europe alata (razvijeni kroz ESI Europe 1.0), ESI Europe Video serije i internetskih seminara kako bi se omogućila replikacija ESI modela u cijeloj Europi.
Promoviranje ESI modela u Europi putem društvenih mreža, studija slučaja najbolje prakse, objava za medije i biltena.
Korištenje projekta energetske učinkovitosti i ESI modela u rješavanju trenutne gospodarske krize i oporavka MSP-a s obzirom na situaciju uslijed COVID-19 pandemije.

Partneri

Basel Agency for Sustainable Energy (BASE) (koordinator) – Švicarska

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) – Hrvatska

Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES) – Grčka

Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA) – Slovačka

Trajanje projekta:
36 mjeseci (1. rujna 2021. – 1. rujna 2024.)

Uloga DOOR-a na projektu:
Partner na projektu

Vrijednost projekta:
1.485.893,00 eura

Izvor financiranja:
Obzor 2020

Kontakt:
Sandra Slivar
sandra.slivar@door.hr

Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5

Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5

Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5 Projekt „Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5“ nastavak je istoimenih projekata na temu energetskog siromaštva. Jedan...

Odgovornom potrošnjom do bolje klime 3

Odgovornom potrošnjom do bolje klime 3

Odgovornom potrošnjom do bolje klime 3 U Osnovnoj školi Špansko Oranice na projektu „Odgovornom potrošnjom do bolje klime 3“ djeca će se educirati o...

Moja učinkovita škola 8

Moja učinkovita škola 8

Moja učinkovita škola 8 U sklopu projekta „Moja učinkovita škola 8“  DOOR će educirati učenike i učenice Osnovne škole Vrbani o održivom razvoju,...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora