ESI Europe 2.0

ESI Europe 2.0 – Driving Investment in Energy Efficiency through Energy Savings Insurance in Europe 2.0/Poticanje ulaganja u energetsku učinkovitost kroz osiguranje ušteda energije

Glavni cilj projekta

Ciljevi ESI modela jesu povećati ulaganja u energetsku učinkovitost (EE), olakšati financiranje relevantnih tehnoloških rješenja te odgovoriti na veliki neiskorišteni tržišni potencijal. S obzirom da veliku ulogu u postizanju održivog razvoja imaju mala i sredna poduzeća (MSP) ESI model je usmjeren upravo prema njima te na stvaranje uvjeta za nadogradnju konvencionalnih tehnologija, novima koje su energestki učinkovitije.

Specifični ciljevi projekta

  • Implementacija i korištenje ESI modela financiranja u Hrvatskoj, Grčkoj i Slovačkoj, uključujući: (i) standardizirani ugovor koji olakšava MSP-ima i pružateljima tehnologija pregovore u ovoj vrsti projekata; (ii) osiguranje ušteda energije koje se koristi za kompenzaciju MSP-a u slučaju da projekt ne ostvari očekivane uštede energije; (iii) mehanizme validacije koji pružaju neovisnu procjenu i provjeru projekta u svakoj zemlji.
  • Uključivanje pružatelja tehnologija, MSP-a i banaka koji će koristiti ESI model.
  • Kapacitiranje ključnih igrača na tržištu, pružatelja tehnologija, MSP-a (koji će ulagati u projekte) i banaka (koje će financirati te projekte), za provedbu projekata energetske učinkovitosti.
  • Razvoj komunikacijskih i marketinških materijala sa svrhom promocije modela ESI Europe 2.0
  • Prilagodba postojećeg upravljačkog informacijskog sustava ESI Europe (razvijen kroz ESI Europe 1.0) novim zemljama i novim tehnologijama. Sustav koriste MSP-i, pružatelji tehnologija, osiguravajuća društva i banke za praćenje projekata.
  • Širenje rezultata i dugotrajnih alata za daljnje ponavljanje modela u Europi.

Očekivani rezultati projekta

Korištenje projekta energetske učinkovitosti i ESI modela u rješavanju trenutne gospodarske krize i oporavka MSP-a .

Uloga DOOR-a na projektu:
Partner na projektu

Ukupna vrijednost projekta:
1.485.893,00 EUR

Udio DOOR-a u proračunu projekta:

235.625,00 EUR

Sufinanciranje:

100%

Trajanje projekta:
36 mjeseci (1. rujna 2021. – 1. rujna 2024.)

Izvor financiranja:
Obzor 2020

Kontakt:
Sandra Slivar Rebernišak
sandra.slivar@door.hr

Partneri na projektu:

  1. Basel Agency for Sustainable Energy (BASE) (koordinator) – Švicarska
  2. Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) – Hrvatska
  3. Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES) – Grčka
  4. Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA) – Slovačka
ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZEENERGIZEGlavni cilj projekta: Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu...

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora