DOOR prije devet godina provodio projekt o poticanju energetski siromašnih kućanstava na štednju energije

Miroslav Kovac

22/05/2023

Prisjetite se prijašnjih DOOR-ovih aktivnosti, projekata i suradnje.

Povodom obilježavanja dvadesete obljetnice osnutka Društva za oblikovanje održivog razvoja prisjećamo se prijašnjih DOOR-ovih aktivnosti, projekata i suradnje.

Energetsko siromaštvo je kompleksan problem

Energetsko siromaštvo rastući je problem u Europskoj uniji i Hrvatskoj, a broj građana koje pogađa ovaj problem je u porastu. Još uvijek ne postoji jedinstvena definicija energetskog siromaštva no u različitim dokumentima EU-a najčešće se koristi definicija prema kojoj se kućanstvo može opisati kao kućanstvo u riziku od energetskog siromaštva ako troškovi za energiju premašuju 10% prihoda kućanstva. Često se koristi i definicija koja energetsko siromaštvo opisuje kao nedostatak pristupa održivim modernim energetskim uslugama i proizvodima.

Do energetskog siromaštva najčešće dovodi kombinacija nekoliko faktora: niskih prihoda, visokih rashoda za energiju i niske energetske učinkovitosti u kućanstvu. Energetsko siromaštvo je stoga kompleksni problem koji zahtijeva interdisciplinarni pristup različitih sektora: energetike, sustava socijalne skrbi, zdravstvenog sustava itd.

S provođenjem REACH projekta započelo se 2014. godine

Projekt REACH – Smanjenje potrošnje energije i promjena navika (eng. Reduce Energy use And Change Habits), koji je DOOR provodio od 2014. do 2017. godine, radio je na poticanju energetski siromašnih kućanstava da štede energiju i promijene svoje navike, kao i na uspostavljanju energetskog siromaštva kao problema koji zahtijeva posebno skrojenu politiku i mjere na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini. Projekt je energetski siromašna kućanstva educirao o tome kako štedeći energiju mogu uštedjeti i novac.

DOOR-ovi projektni partneri na ovom projektu bile su organizacije iz Slovenije, Bugarske i Makedonije. Tijekom projekta prikupljani su i analizirani podaci o energetskom siromaštvu u ove četiri države, te je izrađena definicija energetskog siromaštva i odgovarajući prijedlozi mjera/politika.

Rezultati i aktivnosti REACH projekta u Hrvatskoj

Kroz provedbu projekta REACH u Hrvatskoj posjećeno je ukupno 350 kućanstava (304 u Sisačko-moslavačkoj županiji i 46 u Gradu Zagrebu). Sva posjećena kućanstva opremljena su jednostavnim mjerama energetske učinkovitosti. U svakom kućanstvu proveden je i jednostavni energetski pregled temeljem kojeg je kućanstvo steklo uvid u svoje energetske navike, a agregirano prikupljeni podatci korišteni su za analizu energetskog siromaštva i njegovih karakteristika u Hrvatskoj. Rezultati terenskih posjeta u Sisačko-moslavačkoj županiji dostupni su na poveznici. Dodatno je izrađena analiza s preporukama za Grad Zagreb, a rezultati su dostupni ovdje.

U okviru projekta organizirana su dva okrugla stola, tri treninga za volontere koji su obavljali terenske posjete kućanstvima. DOOR je educirao više od 70 studenata kako bi postali energetski savjetnici, pružio podršku energetskim savjetnicima i proveo istraživanje o njihovom zadovoljstvu radom na projektu u cjelini.

DOOR je razvio posebne preporuke za Hrvatsku i dostavio ih svim ključnim institucijama. Kao izravan rezultat projekta REACH izrađene su dvije mjere za 4. NEEAP (H.5. Program za suzbijanje energetskog siromaštva i H.3. Izgradnja kapaciteta za suzbijanje energetskog siromaštva). DOOR je također sudjelovao u izradi preporuka na razini EU-a. Organizirana je međunarodna konferencija “Energetsko siromaštvo u jugoistočnoj Europi” u Europskom parlamentu u Bruxellesu 2016. godine te su izrađeni prijedlozi politika temeljem participativnog procesa. Rasprava je bila usmjerena na predstavljanje, komentiranje i prikupljanje različitih mišljenja o predloženim političkim preporukama.

Djelovanje DOOR-a na području energetskog siromaštva danas

Društvo za oblikovanje održivog razvoja trenutno provodi četiri projekta koji se bave energetskim siromaštvom: 

  • EPAH – Savjetodavni centar EU-a za energetsko siromaštvo. EPAH je vodeća inicijativa EU-a s vizijom da se iskorijeni energetsko siromaštvo i ubrza pravedna energetska tranzicija europskih lokalnih vlada. EPAH-ova služba za pomoć pomaže usmjeriti općine koje žele pokrenuti lokalnu akciju u borbi protiv energetskog siromaštva. EPAH lokalnim samoupravama pomaže putem namjenskih poziva za potporu u borbi protiv energetskog siromaštva, uz stručno znanje i smjernice domaćih i međunarodnih stručnjaka.
  • ENPOR – Mjere za ublažavanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma. Opći cilj projekta je skrenuti pozornost na energetsko siromaštvo u sektoru privatnog najma, uzimajući u obzir potrebe najmodavaca i najmoprimaca te ih uključiti u širi politički kontekst. Glavni ciljevi su isticanje inovativne i „win-win“ načine povećanja energetske učinkovitosti ranjivim kućanstvima u sektoru privatnog najma s posebnim naglaskom na stvaranje sinergije između najmodavaca i najmoprimaca te održivih rješenja; stvoriti podlogu za stvaranje politika kojima se zadovoljavaju potrebe energetski siromašnih kućanstava u sektoru privatnog najma; analizirati stečeno znanje te dati odgovore na potrebe energetski siromašnih kućanstava u sektoru privatnog najma; prijedlog konkretnih preporuka za izradu politika.
  • EmpowerMed – Osnaživanje žena da djeluju protiv energetskog siromaštva na Mediteranu. Glavni cilj ovog projekta je doprinijeti dokidanju energetskog siromaštva na Mediteranu implementacijom niza mjera koje doprinose energetskoj učinkovitosti te koje uključuju obnovljive izvore energije, a koje su posebno prilagođene kućanstvima pogođenim energetskim siromaštvom te se posebno fokusiraju na žene i zdravlje; procjenom njihove učinkovitost i učinka, a kako bi se formulirale preporuke za oblikovanje javnih politika; promocijom policy rješenja za stimulaciju aktivnosti usmjerenih protiv energetskog siromaštva na lokalnoj i EU razini.
  • POWERPOOR – Osnaživanje energetski siromašnih građana kroz inicijative energetskih zajednica. Ciljevi projekta su osigurati platformu za razmjenu iskustava i znanja, olakšati provedbu manjih mjera energetske učinkovitosti i ugradnju obnovljivih izvora energije te povećati aktivno sudjelovanje građana kroz osnivanje energetskih zajednica koristeći alternativne sheme financiranja.

Sve o DOOR-ovim projektima možete pronaći na web stranici: Reference – DOOR. DOOR će kroz svoje daljnje djelovanje nastaviti raditi na edukaciji o energetskom siromaštvu, borbi protiv energetskog siromaštva i mjerama koje energetski siromašnim građanima mogu olakšati svakodnevicu.

Sve informacija o DOOR-ovim aktivnostima možete pratiti na našim društvenim mrežama:

Ili se pretplatite na newsletter: https://www.door.hr/prijava-na-door-newsletter/.

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora