EmpowerMed

Empowermed

Ciljevi projekta

Osnaživanje žena da djeluju protiv energetskog siromaštva na Mediteranu

Empowering women to take action against energy poverty in the Mediterranean  EmpowerMed

U mediteranskim zemljama obalna se područja suočavaju s nekoliko specifičnih izazova vezanih uz energetsko siromaštvo, a koji su najčešće vezani uz toplinsku udobnost doma. Zgrade su jedva izolirane, često ne postoje sustavi grijanja u zgradama, ili su oni vrlo neučinkoviti, a rashladna komponenta koja je važnija nego u drugim područjima, zahtijeva, osim grijanja, raznolikost energetskih usluga. U usporedbi s muškarcima, žene i kućanstva isključivo sa ženama su u većoj mjeri pogođena energetskim siromaštvom. S druge strane, žene su glavni pokretači i akteri u borbi protiv energetskog siromaštva.

Iako postoje podaci o utjecajima energetskog siromaštva na zdravlje, uključivanje zdravstvenih djelatnika u aktivnosti sprječavanja energetskog siromaštva je rijetko.
Stoga je glavni cilj ovog projekta doprinijeti dokidanju energetskog siromaštva na Mediteranu:
a) implementacijom niza mjera koje doprinose energetskoj učinkovitosti te koje uključuju obnovljive izvore energije, a koje su posebno prilagođene kućanstvima pogođenim energetskim siromaštvom te se posebno fokusiraju na žene i zdravlje
b) procjenom njihove učinkovitost i učinka, a kako bi se formulirale preporuke za oblikovanje javnih politika
c) promocijom policy rješenja za stimulaciju aktivnosti usmjerenih protiv energetskog siromaštva na lokalnoj i EU razini.

Projektom će se u regijama u kojima će se projekt pilotirati najprije izgraditi mreža lokalnih dionika, a potom će se prenijeti znanja i iskustva kako bi se izgradili kapaciteti svih uključenih dionika za implementaciju praktičnih mjera. Jezgru projekta čini implementacija praktičnih mjera protiv energetskog siromaštva poput posjeta kućanstvima, pristupa u kojoj akter samostalno nešto izrađuje (do-it-yourself approach), podupiranja manjih ulaganja i radionica o zdravlju. Učinak i uspjeh implementiranih mjera će se procijeniti i analizirati, s ciljem formuliranja policy preporuka koje će biti zagovarane među ključnim dionicima, a kako bi se stimulirale i podupirale javne politike za sprječavanje energetskog siromaštva. Rezultati i ishodi projekta će biti diseminirani među ciljanom skupinom kako bi se osigurao široki dohvat na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini.

Projekt se provodi od 1. rujna 2019. godine do 31. kolovoza 2023., a financira se sredstvima osiguranim iz Obzor 2020 programa (H2020-LC-SC3-EE-2018; LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020 Mitigating household energy poverty).

Vrijednost projekta iznosi 1.982.150,00 eura. Projekt će se provoditi u Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Albaniji.

Koordinator Projekta je Focus Društvo za Sonaraven Razvoj iz Slovenije, a partneri na projektu su:
• Društvo za oblikovanje održivog razvoja iz Hrvatske
• SOGESCA iz Italije
• Universitat Autonoma De Barcelona iz Španjolske
• De Fundacio Institut De Recerca De L’energia Catalunya iz Španjolske
• Groupes Energies Renouvables iz Francuske
• Associacio Catalana D’enginyeria Sense Fronteres iz Španjolske
• Women Engage For A Common Future iz Njemačke
• Milieukontakt Shqiperi iz Albanije

Letak:

Empowermed letak
Empowermed letak
Društvene mreže:

Izjava o prikupljanju i obradi osobnih podataka u svrhu provedbe projekta EmpowerMed

Vaši osobni podaci će se čuvati u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj: 42/2018). S time u vezi Vas molimo da odvojite nekoliko trenutaka i pročitate ove važne točke Pravila o zaštiti privatnosti Društva za oblikovanje održivog razvoja (DOOR).

Voditelj obrade:
Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Zagreb, Janka Rakuše 1, OIB: 19904220725, Tel: +385 (0) 1 4655 441, e-mail: info@door.hr.

Osobni podaci koje obrađujemo:
Ime i prezime fizičke osobe, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela za kontakt, e-mail adresa.

Svrha obrade podataka:
 provedbe projekta EmpowerMed koji se financira sredstvima osiguranim iz Programa Europske komisije za istraživanje i inovacije – Obzor 2020, Ugovor broj: 847052;

Primatelj osobnih podataka:
Voditelj obrade

Prijenos podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji:
Voditelj obrade ne prenosi osobne podatke trećoj zemlji niti međunarodnoj organizaciji

Razdoblje obrade:
Podaci koje nam pruži sam ispitanik (osoba na koju se podaci odnose), obrađujemo u razdoblju od 1. rujna 2019. godine do 31. kolovoza 2023. godina, računajući od dana primitka istih.

Pravo na ispravak i/ili brisanje:
U svakom trenutku imate pravo od Voditelja obrade zatražiti ispravak nekog podatka za kojeg smatrate da nije točan, brisanje nekog ili svih osobnih podataka koje Voditelj obrađuje, te pravo ograničiti obradu tih podatka, odnosno, u cijelosti povući privolu za obradu osobnih podatka koju ste ranije dali, a ako niste zadovoljni načinom obrade Vaših osobnih podatka od strane Voditelja obrade, možete u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu tih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka kao nadzornom tijelu iz čl. 51. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
_____________________________________________________

Ovaj projekt se financira sredstvima Europskog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020 Ugovor broj: 847052.

_____________________________________________________

Izjavu možete otvoriti u PDF formatu ovdje.

Partneri na projektu

Buš Eko

Focus Društvo za Sonaraven Razvoj (Slovenija)

Buš Eko

Društvo za oblikovanje održivog razvoja – DOOR (Hrvatska)

Focus

SOGESCA (Italija)

Grad Koprivnica

Universitat Autonoma De Barcelona (Španjolska)

Buš Eko

De Fundacio Institut De Recerca De L’energia Catalunya (Španjolska)

Buš Eko

Groupes Energies Renouvables (Francuska)

ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZEENERGIZEGlavni cilj projekta: Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu...

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora