Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5

Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5

Projekt „Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5“ nastavak je istoimenih projekata na temu energetskog siromaštva. Jedan od ciljeva projekta jest istražiti energetske potrebe i stambene uvjete žena koje su nositeljice kućanstva (npr. samačka kućanstva, žene koje privređuju za obitelj, udovice, samohrane majke i sl.) na području Grada Zagreba. Energetske potrebe, stambeni uvjeti i svi drugi relevantni aspekti rodno uvjetovanog energetskog siromaštva istražit će se putem anonimnih polustrukturiranih intervjua s pet pripadnica opisane ciljane skupine.

U sklopu projekta planirane su i obrazovne aktivnosti u obliku dvije radionice od 10 sudionica, s podjednakim brojem muškaraca i žena, u gradskim četvrtima Grada Zagreba s relativno većom stopom rizika od siromaštva. Radionice će provesti partnerska organizacija CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje. Na radionicama će se objasniti što je energetsko siromaštvo, koje skupine su posebno ugrožene, te kako energetsko siromaštvo utječe na zdravlje. Također će se objasniti važnost učinkovitog upravljanja energijom u kućanstvu, oblici energetske potrošnje, a objasnit će se i različiti izvori troškova energije i nastalih računa. Kako bi sebe doživjeli kao aktivne aktere čiji se glas čuje i utječe na promjene, važan aspekt radionica jest aktivno sudjelovanje sudionica koje će se poticati da iznose vlastita iskustva, potrebe, probleme i prijedloge za rješenja.

U sklopu obrazovnih aktivnosti bit će podijeljeni prikladni informativni materijali o uštedi energije te jednostavnim mjerama energetske učinkovitosti u kućanstvu koje polaznice mogu samostalno primijeniti u svome domu. U tu svrhu svim polaznicima radionica bit će dodijeljeni prikladni energetski paketi za ostvarivanje namjeravanih ušteda.

Uloga DOOR-a:

Vodeći partner na projektu

Ukupna vrijednost projekta:

5.500,00 €

Izvor financiranja:

Grad Zagreb

Trajanje projekta:

1. listopada 2023. – 29. veljače 2024.

Kontakt osoba:

Tomislav Cik i Sanda Brumen

 

ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZEENERGIZEGlavni cilj projekta: Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu...

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora