PowerPoor objavio izvješće pod nazivom “Popis i online registar energetskih savjetnika i mentora”
Powerpoor

Monika Menčik

23/05/2023

U okviru projekta POWERPOOR objavljeno je izvješće pod nazivom “Popis i online registar energetskih savjetnika i mentora”.

Cilj POWERPOOR projekta je podržati energetski siromašne građane u provedbi mjera energetske učinkovitosti i sudjelovanju u zajedničkim energetskim inicijativama te razviti programe/sheme potpore za energetski siromašne građane, koje vode energetski savjetnici i mentori, kao i potaknuti osnivanje energetskih zajednica, koristeći alternativne sheme financiranja (npr. građanske zadruge i grupno financiranje).

Izvještaj objavljen u travnju sadrži pregled uspostavljenog online registra i kao i analizu uspješnosti provedbe treninga i edukacije Energetskih savjetnik i mentora u osam pilot zemalja – Bugarska, Hrvatskoj, Estoniji, Grčkoj, Mađarskoj, Latviji, Portugalu i Španjolskoj te na razini EU.

Snažna mreža energetskih savjetnika i mentora uspostavljena je u svakoj pilot zemlji i na razini EU-a kako bi se pokrenule akcije za smanjenje energetskog siromaštva u gradovima/regijama diljem Europe.

Projektni partneri u svakoj pilot zemlji i na razini EU-a lokalno su obučavali energetske savjetnike i mentore putem:

► trening – seminara

► webinara

► individualno prilagođenih seminara koji su održani uživo ili online

Energetski savjetnici i mentori educiraju energetski siromašne građane o energetskom siromaštvu, daju im savjete o poželjnim promjenama u ponašanja i predlažu manje intervencije koje bi poboljšale energetsku učinkovitost u njihovim domovima. Energetski savjetnici i mentori omogućuju energetski siromašnim građanima planiranje, osiguranje financiranja i provedbu intervencija poboljšanja energetske učinkovitosti te pružaju podršku kućanstvima putem kućnih posjeta. Također daju savjete za provedbu mjera koje ne iziskuju ulaganja, ili traže minimalna ulaganja, za ublažavanje energetskog siromaštva, te građane upućuju na dostupne mogućnosti financiranja. Energetski savjetnici i mentori uglavnom koriste alate POWER-TARGET i POWER-ACT kako bi identificirali energetski siromašne građane i predložili im promjene u ponašanju te im dali savjete za smanjenje potrošnje energije i/ili troškova za energiju.

Cijeli projektni konzorcij certificirao je ukupno 1174 energetskih savjetnika i mentora i premašio ključni pokazatelj uspješnosti, koji je bio postavljen na 1100 certificiranih Energetskih mentora i savjetnika.

Što je u Hrvatskoj provedeno?

U sklopu Programa treninga za Energetske savjetnike i mentore, DOOR je održao osam edukacija na kojima je certificiran 91 energetski savjetnik i mentor u Hrvatskoj koji su postigli ključne pokazatelje uspješnosti od 90 certificiranih energetskih savjetnika i mentora za Hrvatsku. U 2021. godini održane su dvije obuke uživo, a na prvoj obuci koja je održana online certificirana su četiri energetska savjetnika i mentora. U 2022. godini održana su četiri edukacijska događaja (webinar i tri treninga). DOOR i Crveni križ iz Križevaca održali su drugi trening seminar u Križevcima u ožujku 2022. godine, na kojem su certificirana 54 energetska savjetnika i mentora, dok je treći trening održan u Zagrebu u rujnu 2022. godine, na kojem je certificirano osam energetskih savjetnika i mentora. Četvrti trening seminar održan je u prosincu 2022. godine u Zagrebu na kojem je certificirano sedam energetskih savjetnika i mentora. U siječnju 2023. godine u Zagrebu je održan peti trening seminar na kojem je certificirano 18 energetskih savjetnika i mentora.

Od 91 certificiranog energetskog savjetnika i mentora u Hrvatskoj, njih 81 bile su žene (89%), a 10 muškaraca (11%). Od ukupnog broja, njih 64 certificirano je kao energetski savjetnik, dok je njih 27 certificirano kao energetski mentor.

Cijelo PowerPoor-ovo izvješće pronađite na poveznici.

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora