REACH – Smanji potrošnju energije i promijeni navike

Smanjenje potrošnje energije i promjena navika (eng. Reduce Energy use And Change Habits – REACH) – Glavni cilj projekta je  potaknuti energetski siromašna kućanstva da štede energiju i promijene svoje navike te uspostaviti energetsko siromaštvo kao problem koji zahtijeva posebno skrojenu politiku i mjere na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini. Projekt želi pokazati ljudima koji pate od energetskog siromaštva u EU kako štedeći energiju mogu uštedjeti i novac. Projektni partneri su: Focus – društvo za održivi razvoj iz Slovenije, Energetska agencija Plovdiv iz Bugarska i Makedonski centar za energetsku učinkovitost iz Makedonije.

Opći ciljevi projekta:
– Osnažiti energetski siromašna kućanstva da štede energiju i promijene navike.
– Ukazati na problem energetskog siromaštva koji zahtjeva prilagođenu politiku i mjere na lokalnoj, nacionalnoj razini te na razini EU-a.

Specifični ciljevi projekta:
 – Prikupljanje podataka i analiza energetskog siromaštva u 4 države kako bi se izradila definicija energetskog siromaštva te odgovarajući prijedlozi mjera/politika.
– Uključiti i osnažiti lokalne dionike da se uključe u rješavanje energetskog siromaštva.
– Osnažiti energetski siromašna kućanstva da smanje potrošnju energije i vode.
– Uključiti donositelje odluka u suočavanje s energetskim siromaštvom, uputiti im preporuke za identifikaciju problema i kreirati platformu za formulaciju strukturnih rješenja na nacionalnoj i razini EU-a.

Trajanje projekta:
02.12.2014. – 02.11.2017.

Izvor sufinanciranja:
program Inteligentna energija za Europu

Rezultati i aktivnosti na projektu

Osnaživanje domaćinstava za uštedu energije i analiza energetskog siromaštva

Kroz provedbu projekta REACH u Hrvatskoj posjećeno je ukupno 350 kućanstava (304 u Sisačko-moslavačkoj županiji i 46 u Gradu Zagrebu). Sva posjećena kućanstva opremljena su jednostavnim mjerama energetske učinkovitosti. U svakom kućanstvu proveden je i jednostavni energetski pregled temeljem kojeg je kućanstvo steklo uvid u svoje energetske navike, a agregirano prikupljeni podatci korišteni su za analizu energetskog siromaštva i njegovih karakteristika u Hrvatskoj. Rezultati terenskih posjeta u Sisačko-moslavačkoj županiji dostupni su ovdje: https://www.door.hr/wp-content/uploads/2016/04/Energetsko-siromastvo-u-Hrvatskoj-1.pdf. Dodatno je izrađena analiza s preporukama za Grad Zagreb, a rezultati su dostupni ovdje: https://www.door.hr/wp-content/uploads/2016/01/Preporuke-za-suzbijanje-en.-siromastva-Zagreb-rezultati.pdf.

Diseminacija

Od značajnijih diseminacijskih uspjeha mogu se izdvojiti video uradci koji su višekratno korišteni od strane TV medija u Hrvatskoj te su puštani na brojnim tematskim događanjima. Prvi video govori općenito o problematici energetskog siromaštva, dok su u drugom prikazani posjeti kućanstvima.
Detaljan popis ostvarenja dostupan je ovdje: http://reach-energy.eu/hr/publikacije-2.

Više o rezultatima projekta dostupno je na engleskom jeziku ovdje: http://reach-energy.eu/hr/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/D-1.1-REACH-Publishable-Report.pdf.

Prijenos znanja i vještina

U okviru projekta organizirana su 2 okrugla stola, 3 treninga za volontere koji su obavljali terenske posjete kućanstvima. DOOR je educirao više od 70 studenata kako bi postali energetski savjetnici. DOOR je pružio podršku energetskim savjetnicima i također je proveo istraživanje kako bi utvrdio koliko su savjetnici zadovoljni radom na projektu u cjelini.

Utjecaj na politiku

DOOR je razvio posebne preporuke za Hrvatsku i dostavio ih svim ključnim institucijama.  Kao izravan rezultat projekta REACH izrađene su 2 mjere za 4. NEEAP (H.5. Program za suzbijanje energetskog siromaštva i H.3. Izgradnja kapaciteta za suzbijanje energetskog siromaštva). DOOR je također sudjelovao u izradi preporuka na razini EU-a. Organizirana je međunarodna konferencija “Energetsko siromaštvo u jugoistočnoj Europi” u Europskom parlamentu u Bruxellesu 1. lipnja 2016. te su izrađeni prijedlozi politika temeljem participativnog procesa. Rasprava je bila usmjerena na predstavljanje, komentiranje i prikupljanje različitih mišljenja o predloženim političkim preporukama.

Partneri na projektu

Buš Eko

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), partnerska organizacija
www.door.hr

Grad Koprivnica
Focus društvo za održivi razvoj, Slovenija
Grad Koprivnica
Makedonski centar za energetsku učinkovitost, Makedonija
Grad Koprivnica
Energetska agencija Plovdiv, Bugarska
ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZEENERGIZEGlavni cilj projekta: Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu...

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora