Projekt JEDRO

Jedro

Projekt JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad

DOOR je u suradnji s partnerskim organizacijama 29.10.2020. započeo provedbu trogodišnjeg projekta na kojem će prikupljati i analizirati podatke te doprinijeti unapređenju sustava upravljanja na tri ključna tematska područja: voda, energetika i otpad.

Ciljevi projekta

Projekt i tematska mreža JEDRO promovira participativne modele koprodukcije u upravljanju vodama, gospodarenju otpadom i obnovljivim izvorima energije. Ciljevi se postižu provedbom znanstvenih istraživanja kao temelja zagovaranja takvih modela po principu kreiranja javnih politika temeljem dokaza (engl. evidence-based policy making), jačanjem suradnje akademske zajednice i OCD-a te jačanjem kapaciteta OCD-a za znanstveno-istraživački rad na tim područjima. Mreža JEDRO radit će na tome da se suradnja s akademskom zajednicom i kapaciteti OCD-a nastave kontinuirano razvijati.

Istraživati će se modeli upravljanja, koji su u Hrvatskoj nedostatno istraženi ili pak razvijeni, a kojima bi se ostvario značajniji doprinos rješavanju ekološke krize te ublažavanju klimatskih promjena.

U području upravljanja vodama, naglasak istraživanja biti će na razlikama u kvaliteti i cijeni vodnih usluga, koje reforme su potrebne, kojim mehanizmima se upravlja te kako se uključuje građane. Kod gospodarenja otpadom istraživati će se upravljanje po zero waste principu kao odgovor na postojeći problem neodrživog gospodarenja otpadom te promovirajući model koji doprinosi i ekološkoj i ekonomskoj održivosti. U području obnovljivih izvora energije naglasak je na oblicima organizacije proizvodnje (npr. energetske zadruge) koje nude veću participativnost i imaju veći značaj na razini nacionalnih i lokalnih politika.

Tematska područja reflektiraju prioritete zaštite okoliša, održivosti i ekonomskog razvoja. Stoga će se u okviru projekta JEDRO proizvesti smjernice za unaprjeđenje sustava upravljanja navedenim tematskim područjima te će se promovirati njihova primjena među donositeljima odluka i ostalim dionicima.

Ključna horizontalna tema zajednička svim područjima je pitanje uključivanja građana u upravljanju uslugama.

Elementi projekta:

  1. Jačanje partnerstava organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže
  2. Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva
  3. Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene
  4. Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima
  5. Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
  6. Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka
  7. Promidžba i vidljivost
  8. Upravljanje projektom i administracija

Uloga DOOR-a:
Partner na projektu

Ukupna vrijednost projekta:
3.594.308,89 kn

Izvor financiranja:

Trajanje projekta:
36 mjeseci (listopad 2020. – rujan 2023.)

Kontakt osoba za više informacija:
Tomislav Cik
tomislav.cik@door.hr

Partneri na projektu

Focus

Zelena akcija
Vodeći partner

Buš Eko

Društvo za oblikovanje održivog razvoja – DOOR (Hrvatska)

Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5

Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5

Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5 Projekt „Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5“ nastavak je istoimenih projekata na temu energetskog siromaštva. Jedan...

Moja učinkovita škola 8

Moja učinkovita škola 8

Moja učinkovita škola 8 U sklopu projekta „Moja učinkovita škola 8“  DOOR će educirati učenike i učenice Osnovne škole Vrbani o održivom razvoju,...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora