METAR do bolje klime

Metar do bolje klime

METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)

Ciljevi projekta

METAR će kroz inovativne metode i znanstvena istraživanja napore usmjeriti ka pronalasku rješenja za istovremeno suzbijanje problema klimatskih promjena i energetskog siromaštva

Opći cilj projekta

Uspostaviti trajnu tematsku mrežu kapacitiranih OCD-a, JLS-a i znanstveno-istraživačkih institucija koja će uključivanjem u sve faze razvoja javnih politika doprinijeti tranziciji u nisko-ugljično društvo adaptirano na klimatske promjene bez energetskog siromaštva. Kroz trajnu suradnju izgradit će se nove vještine i kapaciteti OCD-a za argumentirano zagovaranje, a znanstveno-istraživačke institucije i JLS-i će se osnažiti u metodama informiranja i uključivanja zainteresirane javnosti.

Specifični ciljevi projekta:

 1. Potpisivanje Sporazuma o suradnji svih partnera na projektu kojim će se obvezati na trajnu suradnju kroz METAR do bolje klime kako bi povećali vidljivost mreže METAR, a time i doprinijeli boljem informiranju javnosti
 2. Kapacitiranje predstavnika OCD – a za argumentirano zagovaranje
 3. Izrada smjernica javnih klimatskih politika o utemeljenih na dokazima
 4. Izgradnja kapaciteta OCD-a za veći utjecaj u procesu donošenja odluka
 5. Platforma za razmjenu informacija koja će spajati dionike iz različitih sektora stremeći istovremenom suzbijanju klimatskih promjena, adaptaciji na neizbježne klimatske promjene te socio-ekonomskom razvoju koji omogućuje društvo bez energetskog siromaštva
 6. Osnaživanje budućih generacija
 7. Financiranje budućih srodnih aktivnosti

Elementi projekta:

 1. Jačanje partnerstava organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže
 2. Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva
 3. Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene
 4. Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima
 5. Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
 6. Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka
 7. Promidžba i vidljivost
 8. Upravljanje projektom i administracija

Više informacija o projektu potražite ovdje. 

Uloga DOOR-a:
Voditelj projekta

Ukupna vrijednost projekta:
3.599.995,32 kuna

Izvor financiranja:

Trajanje projekta:

36 mjeseci (listopad 2020. – rujan 2023.)

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja.

Kontakt osobe za više informacija:

Tomislav Cik
tomislav.cik@door.hr

Miljenka Kuhar
miljenka.kuhar@door.hr

Partneri na projektu

Buš Eko

Društvo za oblikovanje održivog razvoja – DOOR (Hrvatska)

Buš Eko

Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“

Focus

Brodsko ekološko društvo-BED

Focus

Terra Hub

Buš Eko

Udruga Zelena Istra

Buš Eko

Forum za slobodu odgoja

Focus

Institut za političku ekologiju

Focus

Zelena akcija

Grad Koprivnica

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstava

Buš Eko

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Buš Eko

Grad Zagreb

ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZEENERGIZEGlavni cilj projekta: Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu...

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora