FER rješenja za bolju zajednicu

Ciljevi projekta:

Projekt FER rješenja za bolju zajednicu ima za cilj izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj društvene odgovornosti na visokoobrazovnim institucijama uspostavom programa društveno korisnog učenja.

Razvijeni će se program testirati kroz pilot primjer borbe protiv energetskog siromaštva, u koju će, osim partnera, biti uključeni i studenti FER-a. Osnovni su rezultati projekta stoga:

– Uključivanje programa društveno korisnog učenja u kurikulum FER-a

– Kapacitiranje predstavnika OCD-a za argumentirano zagovaranje u području energetike

– Uspostava trajnog sustava suradnje OCD-a i fakulteta za uključivanje studenata u rješavanje društvenih problema

– Prijedlog politika za suzbijanje energetskog siromaštva u Gradu Zagrebu i izrada modela za analizu potrošnje energije i troškova na razini kućanstava

Trajanje projekta:
24 mjeseca (ožujak 2018. – ožujak 2020.)

Izvor financiranja:
Europski socijalni fond

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Rezultati i aktivnosti na projektu:

Projektni element 1: Osposobljavanje zaposlenika FER-a za uspostavu programa društveno korisnog učenja:
Kako bi se osigurala uspješna uspostava programa, za početak je nabavljena literatura za edukaciju predstavnika visokoobrazovnih institucija na projektu.

Zaposlenici visokoobrazovnih institucija, nevladinih organizacija i gradova, posjetili su Irsku, kako bi se upoznali s načinom borbe protiv energetskog siromaštva te implementacije društveno korisnog učenja u Irskoj. Program putovanja nalazi se na sljedećoj poveznici: https://www.door.hr/wp-content/uploads/2016/01/Program-putovanja_FER-rješenja-za-bolju-zajednicu.pdf.

Izrađeni program revidiran je kroz radionicu na FER-u, na kojoj je o temi društveno korisnog učenja raspravljeno s dr. Catherine Bates: https://www.door.hr/wp-content/uploads/2018/07/Pozivnica-na-radionicu-_-DKU_final.pdf.

 

Projektni element 2: Razrada kurikuluma i sustava za dugotrajnu uspostavu programa DKU
Kroz drugi projektni element izrađen je program društveno korisnog učenja na FER-u te radionice za studente s vanjskim predavačima i predstavnicima OCD-a: https://www.fer.unizg.hr/predmet/ptzudks.

Kako bi se program mogao razviti, provedena je inicijalna anketa među studentima o njihovim interesima te su održana tri sastanka organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih institucija.

 

Projektni element 3: Uspostava programa društveno korisnog učenja
Kroz ovaj su element studenti osposobljeni za provedbu energetskih predmeta u energetski siromašnim kućanstvima.

Studenti su nakon treninga bili spremni za terenski rad te su obavili posjete 102 energetski siromašna kućanstva, pri čemu su obavili upitnik o energetskim i socijalnim elementima energetskog siromaštva te su instalirali jednostavnu opremu.

Za svoj predan rad nagrađeni su i Rektorovom nagradom:

Na temelju rezultata terenskog rada, studenti su izradili model za procjenu energetskih potreba kućanstava temeljem rezultata energetskog pregleda. Rezultati istog koristili su se u razvoju prijedloga politika za Grad Zagreb. Preporuke za suzbijanje energetskog siromaštva u Gradu Zagrebu nalaze se na poveznici: https://www.door.hr/wp-content/uploads/2020/09/FER-rjesenja-za-bolju-zajednicu_Preporuke-za-suzbijanje-energetskog-siromastva-u-Gradu-Zagrebu.pdf.

Projektni element 4: Osposobljavanje predstavnika OCD-a za rad sa studentima
Organizacije civilnog društva održale su radionice na kojima su studente upoznale sa svojim radom, pri čemu je prvu takvu održao DOOR.

Izrađena je Metodologija za sustavno angažiranje studenata FER-a u OCD-ima te Program mentorstva za društveno korisno učenje:

  1. https://www.door.hr/wp-content/uploads/2018/07/Metodologija-za-sustavno-angažiranje-studenata-FER-a-u-društveno-korisnim-projektima_final.pdf
  2. https://www.door.hr/wp-content/uploads/2018/07/Program-mentorstva.pdf

 

Projektni element 5: Osposobljavanje predstavnika OCD-a za argumentirano zagovaranje
Kroz ovaj projektni element održane su tri radionice o energetici, energetskom siromaštvu i odnosu energetskog siromaštva i zdravlja, za predstavnike OCD-a.

Izrađen je priručnik o uvođenju društveno korisnog učenja i vještinama: https://www.door.hr/wp-content/uploads/2018/07/Priručnik.pdf.

Kroz projekt su izrađeni elementi vidljivosti:

i održano je šest projektnih sastanaka, na kojima su dogovarane projektne aktivnosti.

Provedena je završna projektna konferencija sa preko stotinu sudionika: https://www.door.hr/wp-content/uploads/2016/01/Program-konferencije-Djelovanje-zajednice-kao-rjesenje-za-energetsko-siromastvo.pdf.

Partneri na projektu

Fakultet elektrotehnike i računarstva

WWW.FER.UNIZG.HR

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

WWW.ZAGREB.HR

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

EUWES

EUWES

Ciljevi projekta:EUWES – Osnaživanje žena koje su nedovoljno zastupljene u sektoru energetike (Empowering underrepresented women in the energy...

Buš Eko

Buš Eko

Ciljevi projekta:Energetski, kulturni i održivi razvoj Buševca – ulaganje u programe i infrastrukturu lokalne zajednice (Buš Eko?!) Opći cilj...

ENGAGER

ENGAGER

Ciljevi projekta:ENGAGER mreža za borbu protiv energetskog siromaštva Projekt ENGAGER – Europsko energetsko siromaštvo: Agenda za su-kreaciju i...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora