Interreg

Ciljevi projekta:

Poboljšanje kapaciteta jadranskih gradova za prilagodbu klimatskim promjenama, razvojem baze podataka koja će omogućiti jedinicama lokalne samouprave provedbu adekvatnih adaptacijskih mjera i koraka na području koje je pokriveno projektom.

Koraci za dostizanje cilja:
• sakupljanje i usklađivanje postojećih klimatskih podataka od europskih i lokalnih mreža za praćenje klime;
• formiranje baze podataka koja će se sastojati od primjera dobre prakse, vodiča, pravnih okvira te studija o klimi, koja će omogućiti osmišljavanje klimatskih adaptacijskih planova;
• testiranje i integracija dobivene baze podataka na pilot gradovima i širim urbanim područjima Hrvatske i Italije;
• održavanje i diseminacija podataka u obliku repozitorija prilagođenog regionalnim specifičnostima za klimatske politike i planove.

Ciljani ishod projekta:
Izrada konkretnih planova i mjera prilagodbe za gradove i područja jadranskog bazena, za što lakše nošenje s klimatskim promjenama i izazovima koje one sa sobom donose.

Promotivni video projekta: 

Trajanje projekta:
24 mjeseca (1.1.2019. – 31.12.2020.)

Uloga DOOR-a na projektu: 
Partner na projektu

Ukupna vrijednost projekta:

2.223.870,00 €

Izvor financiranja:
Interreg Italija – Hrvatska; Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Kontakt:

info@door.hr

Partneri na projektu

Nositelj projekta:

Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici

Državni hidrometeorološki zavod

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

Universita Iuav di Venezia

Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija

Unione Dei Comuni Valle Del Savio

Agenzia regionale per la prevenzione, l´ambiente e l´energia dell´Emilia-Romagna

Comune di Udine

Comune di Cervia

Šibensko-kninska županija

Grad Vodice

Održivim poslovanjem do bolje klime

Održivim poslovanjem do bolje klime

Ciljevi projektaOpći cilj projekta je uspostava održivog društvenog poduzetništva udruge DOOR, kojim će se kroz provedbu poduzetničkih aktivnosti...

LIFE ReHABITA

LIFE ReHABITA

LIFE ReHABITA – Addressing local energy poverty through the creation of energy renovation offices (Ublažavanje lokalnog energetskog siromaštva kroz...

CEESEN-BENDER

CEESEN-BENDER

CEESEN-BENDER - Building intErventions in vulNerable Districts against Energy poveRtyGlavni cilj projektaGlavni cilj projekta je osnažiti i podržati...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora