ECF

Ciljevi projekta:

Cilj ovog projekta je doprinijeti stvaranju društva bez emisije ugljika (carbon-neutral society) (prilagođenog neizbježnim klimatskim promjenama i bez energetskog siromaštva) što je u skladu s misijom i vizijom DOOR-a i s načelima financiranja ECF-a.

Nepovratna sredstva imaju dva glavna cilja koja se uklapaju u taktike opisane u kontekstu financiranja ECF-a . Ciljevi su:

  1. Jačanje obveza i zalaganje za uspješno ostvarenje klimatskih i energetskih ciljeva Hrvatske 2030. i 2050.;
  2. Doprinos ulozi Hrvatske tijekom predsjedanja u jačanju cilja EU 2030.

Aktivnosti koje treba poduzeti kako bi se postigla oba cilja su od obrazovne i javne koristi. Doprinose smanjenju rizika od klimatskih promjena i fokusiraju se na međusobnu povezanost klimatskih promjena i energetskog siromaštva.

Trajanje projekta:

01.01.2020. – 31.12.2020.

Uloga DOOR-a na projektu:
Voditelj projekta

Izvor financiranja:
Europska klimatska fondacija

ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZEENERGIZEGlavni cilj projekta: Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu...

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora