Unify

UNIFY: Spajanje EU na području klimatskih akcija

Društvo za oblikovanje održivog razvoja – DOOR je 1. rujna 2019. godine započelo s implementacijom još jednog velikog projekta značajnog za oblikovanje nacionalnih u EU politika u području energetike i klimatskih promjena. Projekt pod nazivom „UNIFY: Spajanje EU na području klimatskih akcija“, financira se sredstvima Europske unije osiguranim preko LIFE programa. Ukupna okvirna vrijednost projekta iznosi 2.772.365 eura, pri čemu kontribucija Europske komisije iznosi 55 % ukupne vrijednosti projekta, odnosno 1.524.797 eura.

Cilj je ovog trogodišnjeg projekta uspostaviti učinkovitu tranziciju zemalja članica Europske unije prema niskougljičnom gospodarstvu ujednačavanjem triju ključnih komponenti: programiranja za Europske strukturne i investicijske fondove, Nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NECP) i dugoročnih strategija razvoja (LTS).

U okviru projekta bi se trebali izgraditi kapaciteti za nadgledanje procesa programiranja za Europske strukturne i investicijske fondove, a temeljem kojih bi se davali ciljani inputi na regionalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini kako bi se osiguralo da ciljevi Partnerskog sporazuma i Operativnog programa za ESIF budu usklađeni s NECP-om na nacionalnoj razini i SECAP-om na lokalnoj razini.

Posebna vrijednost ovog projekta je što se istovremeno provodi u 11 zemalja članica Europske unije, te što će se u okviru projekta rezultati replicirati na područje cijele Europske unije.

Koordinator projekta je Climate Action Network Europe iz Bruxellesa, Belgija – CAN Europe – mreža koja djeluje na području svih zemalja EU, dok je projektnim konzorcijem obuhvaćeno 10 zemalja članica Europske unije:

  • Centre for Transport and Energy (CDE) iz Češke Republike,
  • Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) iz Hrvatske,
  • Danish 92 iz Danske,
  • Estonian Fund for Nature (ELF) iz Estonije,
  • Focus Association for Sustainable Development (FOCUS) iz Slovenije,
  • Germanwatch iz Njemačke,
  • Foundation Institute for Sustainable Development (ISD) iz Poljske,
  • Reseau Action Climat (RAC-F) iz Francuske,
  • BirdLife (SEO) iz Španjolske i
  • Association for the Sustainability of the Earth System (ZERO) iz Portugala.

Više informacija o UNIFY projektu možete pronaći na službenoj stranici projekta: https://unify.caneurope.org/.

Vrijednost projekta:
2.772.365 eura

Trajanje projekta:
36 mjeseci (od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2022.)

Uloga DOOR-a na projektu:
Partner na projektu

Izvor financiranja:
LIFE program

Projekt Unify (broj Ugovora: LIFR18GIC/BE/001190- LIFE UNIFY) se su-financira sredstvima osiguranim iz LIFE programa Europske unije.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Aktivnosti na projektu:

U okviru projekta „UNIFY: Povezivanje EU klimatskim akcijama“ koji se financira iz programa LIFE u razdoblju 2014.-2020. provodi se kratki upitnik čiji je cilj ispitati stavove građana o procesu donošenja Nacionalnog energetskog i klimatskog plana, Dugoročne strategije razvoja u području niskougljičnog razvoja i općenito javnih politika u području klime i energetike u novom programskom razdoblju.

S obzirom na to da se isti upitnik provodi u 10 zemalja članica Europske unije, pitanja u upitniku su na engleskom jeziku.

Upitnik je dobrovoljan i anoniman, a za popunjavanje upitnika potrebno je odvojiti otprilike 10-ak minuta.

Upitnik se može ispuniti na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/e4rQWiLBN5opKe918. A rok za popunjavanje upitnika je ponedjeljak 10. veljače 2020. godine.

Partneri na projektu

Climate Action Network Europe (Bruxelles, Belgija)

Estonian Fund for Nature (ELF, Estonije)

Foundation Institute for Sustainable Development (ISD, Poljska)

Centre for Transport and Energy (CDE, Češka Republika)

Focus Association for Sustainable Development (FOCUS, Slovenija)

Reseau Action Climat (RAC-F, Francuska)

Društvo za oblikovanje održivog razvoja – DOOR (Hrvatska)

Germanwatch (Njemačka)

BirdLife (SEO, Španjolska)

Danish 92 (Danska)

Association for the Sustainability of the Earth System (ZERO, Portugal)

ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZEENERGIZEGlavni cilj projekta: Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu...

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora