HKO-ELE

Ciljevi projekta:

Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za sveučilišne studijske programe u području elektrotehnike – HKO-ELE

Cilj projekta je ujednačiti sadržaj i kvalitetu studijskih programa i osigurati njihovu prepoznatljivost na nacionalnoj te europskoj razini, te omogućiti izradu revizije struktura postojećih programa u području elektrotehnike, kao i definirati ishode učenja koji će biti prilagođeni stalnim i brzim promjenama u sektoru elektrotehnike i informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Projektom će se u suradnji s predstavnicima iz sektora gospodarstva i udruga razviti 2 standarda zanimanja, 3 standarda kvalifikacija, definirati ishodi učenja i unaprijediti sadržaj za 14 studijska programa u području elektrotehnike i informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Ciljne skupine projekta su visokoobrazovne ustanove te 60 članovi nastavnog osoblja partnerskih visokoobrazovnih ustanova koji će sudjelovati u razvoju unaprjeđenih studijskih programa te u aktivnostima stručnog usavršavanja.

Ukupna vrijednost projekta je 3.991.805,70 kuna, a cjelokupni se iznos financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Provedba projekta započela je potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 22.03.2019. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Korisnik projekta je Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Partneri na projektu su:
– Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu

– Tehnički fakultet, Sveučilišta u Rijeci

– Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Splitu

– Sveučilište u Dubrovniku

– Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

– Hrvatska udruga poslodavaca

– Društvo za oblikovanje održivog razvoja

– Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Trajanje projekta:
30 mjeseci

Uloga DOOR-a na projektu:
Partner na projektu

Izvor financiranja:
Europski socijalni fond

Više informacija o samom projektu možete saznati na mrežnim stranicama projekta:

WWW.HKO-ELE.FERIT.HR

Partneri na projektu

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu

Tehnički fakultet, Sveučilišta u Rijeci

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Splitu

Sveučilište u Dubrovniku

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

Hrvatska udruga poslodavaca

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZEENERGIZEGlavni cilj projekta: Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu...

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora