Razvoj mreže STEM ambasadora

Opći cilj projekta “Razvoj mreže STEM ambasadora“ je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece, mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a kroz relevantne aktivnosti, edukacije, radionice te kampove.

Glavne aktivnosti

Redovito pohađanje i sudjelovanje djece u STEM programima

· Stjecanje znanja i vještina kroz praktičan rad

· Izvođenje pokusa, ispitivanje pretpostavki, rješavanje problema, razvoj kritičkog razmišljanja te rad u timu

· Organizacija i provedba nagradnog natječaja za mlade o STEM rješenjima

· Organizacija i provedba STEM kampova za djecu i mlade

· Diseminacija projektnih rezultata putem raznih komunikacijskih kanala

Glavni ciljevi:

· Podizanje svijesti djece i mladih te opće populacije o važnosti i postignućima u STEM-u

· Prikazivanje važnosti rada hrvatskih i svjetskih znanstvenika i znanstvenica općoj javnosti

· Približavanje znanstvene metode kao alata za istraživačko promišljanje i rješavanje svakodnevnih pitanja

· Diskutiranje važnosti znanosti i obrazovanja u društvu

· Angažiranje građana u samostalno istraživanje, postavljanje pitanja i dolaska do odgovora, omogućivanje građanima samostalan rad na instrumentima, mjerenjima

Pilot područje za Republiku Hrvatsku:

Pilot će omogućiti da 50 osnovnoškolske djece od 1. do 6. razreda s područja Grada Zagreba redovito pohađa STEM program u prostorima udruge Bioteka na STEM programu/radionicama/kampovima djeca će se susretati sa znanstvenom metodom, stjecati znanja i vještine kroz praktičan rad, izvođenje pokusa, ispitivanje pretpostavki te timski rad u kojem se potiče rješavanje problema, argumentirana rasprava i kritičko prosuđivanje. DOOR će sudjelovati u edukaciji 20 STEM ambasadora koji će provoditi aktivnosti edukacije osnovnoškolske djece.

Partneri:

1. Bioteka – udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti, nositelj projekta

2. Prehrambeno – biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

3. Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

4. Astronomsko društvo Višnjan

5. FaBLaBHR.NET, mreža kreativnih prostora i pojedinaca

Trajanje projekta:
23 mjeseca, od 1. rujna 2021. do 31. srpnja 2023. godine

Izvor financiranja:
Europski socijalni fond, Operativni program ,,Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. -2020.

Uloga DOOR-a na projektu:
Partner

Kontakt osoba: 

Matija Eppert
matija.eppert@door.hr

+385 (0) 91 4655 404

ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZEENERGIZEGlavni cilj projekta: Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu...

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora