UrbanSTEM – za gradove i zajednice budućnosti

Urban Stem

Kroz projekt UrbanSTEM povećat će se kapaciteti organizacija civilnog društva i multiplicirati broj aktivnosti popularizacije STEM-a koje provode udruge, te unaprijediti međusektorsku suradnju organizacija civilnoga društva i akademskih institucija. U kontekstu pametnog rasta i neadekvatnog pristupa planiranju gradova budućnosti, želi se doprinijeti inovativnom pristupu kombinirajući interdisciplinarnu i međusektorsku suradnju s ciljem povećanja kvaliteta zajednica u kojima živimo i interesu mladih za znanstveni pristup planiranju.

Ciljevi projekta

1. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a
2. Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva i odgojno – obrazovnih i visoko – obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a
3. Povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djeci i mladima

Elementi projekta

1. Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa popularizacije STEM-a
2. Aktivnosti organizacije trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedbe pilot grupa za krajnje korisnike: djecu i mlade te opću populaciju
3. Razvoj i provedba (višednevnih) lokalnih radionica sa svrhom popularizacije STEM-a
4. Razvoj i provedba jednodnevnih događanja na lokalnoj razini sa svrhom podizanja svijesti o važnosti STEM-a i znanstvenim postignućima iz STEM područja
5. Promidžba i vidljivost
6. Upravljanje projektom i administracija

Uloga DOOR-a:

Nositelj projekta

Ukupna vrijednost projekta:

1.878.790,17 kuna

Izvor financiranja:

Europska unija, Europski socijalni fond 

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Trajanje projekta:

24 mjeseca (svibanj 2021. – svibanj 2023.)

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja.

Kontakt osoba:

Matija Eppert
matija.eppert@door.hr

+385 (0) 91 4655 404

Partneri na projektu

Buš Eko

Društvo za oblikovanje održivog razvoja – DOOR (Hrvatska)

Buš Eko

Fakultet prometnih znanosti

ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZEENERGIZEGlavni cilj projekta: Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu...

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora