Compete4SECAP

Kroz tri godine provedbe projekta Compete4SECAP u četiri grada u Hrvatskoj (Osijek, Rijeka, Velika Gorica i Zadar) doradit će se akcijski planovi održivog korištenja energije (SEAP) u planove koji obuhvaćaju i prilagodbu na klimatske promjene (SECAP). Također, pomoći će se gradskim EE timovima u poboljšanju cjelovitoga sustava gospodarenja energijom prema normi ISO 50001, te će se organizirati natjecanje u uštedi energije na EU razini.

Projekt COMPETE4SECAP (C4S) financiran je kroz program Obzor2020. 

Partneri dolaze iz 8 zemalja EU: Hrvatske, Cipra, Francuske, Njemačke, Mađarske, Italije, Latvije i Španjolske.

Trajanje projekta:
36 mjeseci (listopad 2017. – rujan 2020.)

Uloga DOOR-a na projektu:
Partner

Izvor financiranja:
Obzor2020

ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZEENERGIZEGlavni cilj projekta: Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu...

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora