Projekt IDEA

Projekt IDEA, punim nazivom „Novi smjer u energetskom savjetovanju“ (eng. Innovative Direction in Energy Advising), ima za cilj razviti inovacije u edukaciji o energetskom siromaštvu.

Glavni je cilj unaprijediti postojeće i razviti nove inovativne edukacijske metode i materijale za obuku odraslih na temu energetskog siromaštva. Partnerstvo je ovo iskusnih organizacija koje se nalaze u, strateški gledano, energetskim siromaštvom pogođenim regijama – u Bugarskoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Cipru.

Projekt provode Sveučilište u Cipru, DOOR iz Hrvatske, Energetska agencija Plovdiv iz Bugarske i Focus iz Slovenije. Financiran je iz programa Erasmus+.

Trajanje projekta:

24 mjeseca – od 11/2017 do 10/2019

Izvor financiranja:

Erasmus+ program

Partneri na projektu

Sveučilište u Cipru

WWW.UCY.AC.CY

FOCUS

WWW.FOCUS.SI

Energetska agencija Plovdiv

WWW.EAP-SAVE.EU

ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZEENERGIZEGlavni cilj projekta: Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu...

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora