FarmCircle

U okviru projekta FarmCircle – Young Farmers: Circles of Circular Economy provedena je edukacija zaposlenika poljoprivrednih savjetodavnih službi, Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi koji izravno rade s poljoprivrednicima s ciljem prijenosa znanja o novim trendovima, poslovnim prilikama i tehnologijama u bioekonomiji.

Bioekonomija je danas sveprisutan pojam koji se javlja u svim novim strateškim dokumentima, programima i politikama Europske unije, a koji bi se najbolje mogao odrediti kao inovativno gospodarstvo s niskom razinom emisija, s ciljem osiguranja održivosti poljoprivrede i ribarstva, sigurnosti opskrbe hranom i održivog korištenja obnovljivih bioloških resursa u industriji uz istovremenu zaštitu bioraznolikosti i okoliša (izvor: Strategija bioekonomije EU).

Opći cilj projekta:

Glavni cilj projekta je osvijestiti poljoprivrednicima mogućnosti o novim trendovima i poslovnim prilikama u bioekonomiji kako bi proizveli više dodatne vrijednosti po poljoprivrednom proizvodu.

Specifični ciljevi:

Specifični ciljevi su organizacija dostupnih materijala o bioenergiji i bioekonomiji kako bi se napravili besplatni materijali za trening prema karakteristikama poljoprivrednih gospodarstava, obučili treneri i informirali donosioci odluka u cilju programiranja shema poticaja prema potrebama i u skladu sa karakteristikama poljoprivrednih gospodarstava.

Trajanje projekta:
12 mjeseci (1.1.2018. – 31.12.2018.)

Izvor financiranja:
Dunavski fond za strateške projekte (DSPF)

WWW.FARMCIRCLE.NET

Rezultati i aktivnosti:

  1. Pripremanje materijala za trening
  2. Testiranje materijala za trening
  3. Dorađivanje materijala
  4. Edukacija savjetnika
  5. Preporuke, studije

Upravo imajući u vidu održivo i inovativno gospodarstvo Energetski institut Hrvoje Požar i Društvo za oblikovanje održivog razvoja, organizirali su trening kojim zaposlenicima javnog sektora žele približiti nove trendove i pojmove koji se pojavljuju u Europskoj uniji.

Edukacija je namijenjena zaposlenicima poljoprivrednih savjetodavnih službi, zaposlenicima Ministarstva poljoprivrede, agencije za plaćanje u poljoprivredi te ostalim zainteresiranim dionicima koji izravno rade s poljoprivrednicima i koji će znanje stečeno tijekom treninga upotrijebiti u svom svakodnevnom radu, čime će izravno doprinijeti konkurentnosti poljoprivrednika na tržištu.

Edukacija na kojoj je sudjelovalo 80-ak zaposlenika savjetodavne službe, ministarstva i agencije održala se 26. listopada 2018. godine u Ministarstvu gospodarstva poduzetništva i obrta.

Partneri na projektu

Energetski Institut Hrvoje Požar

WWW.EIHP.HR

Landwirtschaftskammer Steiermark

WWW.STMK.LKO.AT

Mediterranean Agronomic Institute of Chania

WWW.IAMC.CIHEAM.ORG

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja

HTTPS://DOOR.HR/

ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZEENERGIZEGlavni cilj projekta: Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu...

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora