Buš Eko

Ciljevi projekta:

Energetski, kulturni i održivi razvoj Buševca – ulaganje u programe i infrastrukturu lokalne zajednice (Buš Eko?!)

Opći cilj projekta: kapacitirati OCD-e za lokalni razvoj vođen zajednicom te unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice kroz povećanje iskorištenosti javnih prostora za društveni život kroz civilno-javno partnerstvo i međusektorsku suradnju.

Specifični ciljevi projekta:
1. Razviti i provesti plan revitalizacije društvenog doma u Buševcu,
2. Kapacitirati lokalne OCD-e za participativno upravljanje javnim dobrima koristeći načela održivosti,
3. Stvoriti preduvjete za energetski, kulturni i održivi društveni i ekonomski napredak na lokalnoj razini koristeći pristup „odozdo prema gore”.

Elementi projekta:
1. Razvoj i provedba programa društvenih centara u zajednici, odnosno programa OCD-a koji dopridonose razvoju zajednice (djelujući kao društveni centri) u prostorima u javnom vlasništvu,
2. Osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih inicijativa za sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici,
3. Prilagodba prostora u javnom vlasništvu,
4. Promidžba i vidljivost,
5. Upravljanje projektom i administracija.

Očekivani rezultati projekta:

 1. Zaposlen koordinator aktivnosti centra
 2. Provedeni programi, aktivnosti i radionice u društvenom centru
 3. Participativno izrađeni programi rada i financiranja
 4. Organizirani studijski posjeti
 5. Provedeno istraživanje i mapiranje potencijala zajednice za participativnim upravljanjem
 6. Provedeno Istraživanje i mapiranje potencijala OIE
 7. Provedeni intervjui s mještanima o stvarnim potrebama u zajednici
 8. Educirani volontera o anketiranju
 9. Razvijeni i uvedeni alati koji unapređuju sudjelovanje građana u upravljanju prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici
 10. Izrađena studija izvodljivosti adaptacijskog zahvata u društvenom domu Buševec
 11. Izvršeni adaptacijski zahvati manjeg opsega
 12. Uključeni volonteri u realizaciju dijela aktivnosti obnove društvenog doma
 13. Izvršena priprema za daljnju adaptaciju prostora po završetku projekta

 

Vijest o potpisivanju ugovora i početku provedbe pročitajte ovdje.

Trajanje projekta:

24 mjeseca (svibanj 2020. – travanj 2022.)

Uloga DOOR-a:
Voditelj projekta

Ukupna vrijednost projekta:
1.995.864,96 kuna

Izvor financiranja:
Europski socijalni fond – 85%
Državni proračun – 15%

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Kontakt osoba za više informacija:
Maja Bratko
maja.bratko@door.hr
+385 (0)91 4655 402

Partneri na projektu

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)

Prvo hrvatsko seljačko prosvjetno i dobrotvorno društvo Ogranak Seljačke sloge Buševec

Grad Velika Gorica

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5

Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5

Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5 Projekt „Zajedno do ugodnijeg stanovanja 5“ nastavak je istoimenih projekata na temu energetskog siromaštva. Jedan...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora