Utjecaj klimatskih promjena i energetske krize na rodnu ravnopravnost u EU

Zvonimir Anić

12/09/2023

Iako svi osjećamo utjecaj klimatskih promjena i problema s dostupnošću i cijenama energije, nismo svi pogođeni na isti način ili s jednakom težinom. Na primjer, porast cijena energenata ima značajan utjecaj na kvalitetu života samohranih roditelja. U EU, pak, broj kućanstava s jednim roditeljem postupno raste u posljednjih petnaest godina, a više od 80% tih kućanstava vode žene. 

S druge strane, udio žena na upravljačkim odnosno menadžerskim pozicijama u energetskom sektoru iznimno je nizak. Prema studiji koju je proveo Europski institut za rodnu ravnopravnost (eng. European Institute for Gender Equality – EIGE) 2012. godine, samo 17,3% žena u energetskom sektoru zauzima visoke pozicije.  

EIGE, odnosno, centar znanja za pitanja rodne ravnopravnosti u EU je agencija osnovana od strane EU s ciljem istraživanja i prikupljanja podataka i primjera dobrih praksi o stanju ravnopravnosti spolova u EU, ali i izvan nje. EIGE svake dvije godine objavljuje Indeks ravnopravnosti rodova, evidentirajući pritom trendove ravnopravnosti spolova te održava Statističku bazu podataka o rodnim pitanjima (eng. Gender Statistics Database). 

Baza podataka obuhvaća različite statističke informacije o rodnoj nejednakosti u EU, uključujući aspekte kao što su briga o djeci, zastupljenost žena na različitim pozicijama u društvu i politici te rodno uvjetovano nasilje. Između ostalog, unutar EIGE-ove baze podataka mogu se pronaći statistički podaci o udjelu žena na pozicijama donositeljica odluka u područjima poput politike, javne administracije, financija, prava te okoliša i klimatskih promjena. Također, unutar baze podataka mogu se pronaći i pregledni članci o rezultatima provedenih istraživanja. 

Prema najnovijim objavljenim podacima EIGE-a, zastupljenost žena na ključnim pozicijama donošenja odluka politika suzbijanja posljedica klimatskih promjena i energetske tranzicije na EU ili nacionalnoj razini podjednako je niska kao i u ostalim područjima. Primjerice, žene se nalaze na samo 26,8% ministarskih pozicija u ministarstvima odgovornim za politike suzbijanja posljedica klimatskih promjena i energetske tranzicije u državama članicama EU. U nacionalnim parlamentima država članica EU, parlamentarni odbori koji razmatraju politike suzbijanja posljedica klimatskih promjena te politike energetske tranzicije manje od 1/3 članova čine žene. Iako je situacija bolja na razini EU, žene su i dalje nedovoljno zastupljene u ključnim upravnim tijelima, odborima i agencijama koje se bave pitanjima okoliša i klimatskih promjena. Od osam europskih agencija koje rade na polju okoliša i klimatskih promjena, samo jedna agencija ima izvršnu ravnateljicu.  

Podzastupljenost žena u energetskom sektoru predstavlja još jednu dimenziju rodne neravnopravnosti u suvremenom društvu. Iako su klimatske promjene i energetska tranzicija sveprisutni faktori svakidašnjeg suvremenog svijeta, žene su i dalje nedovoljno zastupljene na rukovodećim pozicijama u energetskom sektoru. Podzastupljenost žena u energetskom sektoru te na pozicijama donositeljica odluka o klimatskim politikama ima višestruke posljedice, uključujući ograničen pristup žena ključnim odlukama i politikama koje oblikuju energetsku tranziciju i upravljanje resursima.  

Pogledajte ostale podatke o rodnoj neravnopravnosti iz tematskog područja klimatskih promjena na ovoj poveznici. 

Photo by Nicholas Doherty on Unsplash

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora