Što smo sve napravili na ENPOR projektu?
Enpor

Zvonimir Anić

05/02/2024

Od 2020. do 2023., ENPOR se bavio energetskim siromaštvom u privatnom sektoru najma u sedam europskih zemalja: Austriji, Hrvatskoj, Estoniji, Italiji, Njemačkoj, Grčkoj i Nizozemskoj. S obzirom na gotovo 30% građana EU stanuju u iznamljenimn nekretninam koje su energetski neučinkovite, ENPOR je modificirao 10 politika u 7 članica Europske unije kako bi se riješile osnovne energetske potrebe onih koji se suočavaju s energetskim siromaštvom u privatnom sektoru najma.

U središtu ENPOR-a bilo je formiranje REgional ACTion (REACT) grupa, koje su bile centralna točka za uključivanja dionika u kreiranju politika za riješavanje energetskog  siromaštva u privatnom sektoru najma. Osim toga, iscrpna analiza 114 postojećih politika provela se kako bi se identificirali nedostaci u samim politikama te na temelju toga predložile nove mejere u zakonodstavu za rješavanje energetskog siromaštva u privatnom sektoru najma, s posebnim naglaskom na energetsku učinkovitost.

Razvoj alata poput ENPOR GIS alat za energetsko siromaštvo za prostorno identificira energetsko siromaštvo u privatnom sektoru najma diljem Europe i ENPOR Alat za kvantificiranje podijeljenih interesa („split incentives“) u podstanarstvu između najmodavca i najmoprimca proizašle su iz ENPOR-a, nudeći nove perspektive u razumijevanju i suočavanju s energetskom siromaštinom u u privatnom sektoru najma. Tjekom modifificiranja 10 ENPOR politika, proizašle su nekoliko ključnih preporuka, uključujući prioritizaciju mjera usmjerenih na najmoprimce, poboljšanje standarda energetske učinkovitosti u u privatnom sektoru najma, posebno za energetski neučinkovite zgrade. Osim toga, politike zagovaraju zaštitu najmoprimaca od nepravednih deložacija nakon renovacije i potiču na dijeljene odgovornosti u poboljšanjima energetske učinkovitosti.

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora