Rodna nejednakost u energetskom sektoru: Preporuke EUWES projekta

Zvonimir Anić

12/06/2024

Velika rodna nejednakost značajka je energetskog sektora diljem Europe, pri čemu su žene još uvijek podzastupljene. Čak 77,9% radne snage u energetskom sektoru u EU su muškarci, dok žene čine samo 22,1%. Ovaj rodni jaz jednako se proteže i na sektor obnovljive energije.

Osim potkopavanja mogućnosti za različite perspektive u donošenju odluka u energetskom sektoru, ovaj nesrazmjer također i održava nejednakost. Valja napomenuti da trenutna situacija nije posljedica nedostatka osobnog truda žena, već sustavnih prepreka koje ometaju njihov napredak u energetskom sektoru. EU igra značajnu ulogu u unapređenju rodne ravnopravnosti u energetskom sektoru, posebno kroz politike, inicijative te financijske prilike.

Partneri na projektu EUWES sastavili su preporuke na EU razini za stvaranje boljeg sustavnog okruženja za rodnu ravnopravnost u energetskom sektoru te za podršku energetskim tvrtkama i obrazovnim institucijama za poduzimanje progresivnijih mjera rješavanja problema rodne neravnopravnosti.

Preporuke politika

EU politike koje pokreću zelenu tranziciju, poput Fit for 55 i RePOWER, trebale bi uključiti feminističku perspektivu pri stvaranju pravednijih energetskih sustava koji daju prednost ljudskoj dobrobiti i okolišu naspram profita. EU treba poticati države članice da uključe rodno osviještenu politiku u svoje nacionalne energetske i klimatske planove (NECP) i socijalne klimatske planove. Time bi se trebala osigurati pravednost i uključivost energetskih politika. Energetsko siromaštvo ne pogađa sve jednako. EU stoga treba provesti rodno osjetljive politike koje promiču energetski učinkovitu obnovu, osiguravaju pristupačan pristup energiji i sprječavaju isključenja, s posebnim naglaskom na jedinstvene potrebe žena u ranjivim situacijama.

Ključna uloga energetskih tvrtki

Energetske tvrtke moraju kontinuirano provoditi samoprocjenu u pitanjima rodne ravnopravnosti i rodne različitosti. Provedba sveobuhvatnih planova za rodnu ravnopravnost, poput inicijative za povećanje vodećih uloga žena, ublažavanje pristranosti pri zapošljavanju i poticanje inkluzivnije kulture na radnom mjestu, riješila bi identificirane nedostatke. Informiranje i trening o temama poput nesvjesne pristranosti, rodno pravednoj komunikaciji i prepreka s kojima se žene suočavaju u energetskom sektoru ključni su promicatelji raznolikosti i inkluzivnosti. Također, programi prekvalifikacije posebno su važni dok sektor prelazi na obnovljivu energiju, osiguravajući ženama jednake mogućnosti u ovom krajoliku koji se razvija.

Uloga obrazovnih institucija u jačanju udjela žena u STEM područjima

Povećanje sudjelovanja žena u STEM područjima od ključne je važnosti. Unatoč skromnim poboljšanjima, žene još uvijek predstavljaju manjinu u ovim područjima. Obrazovne institucije moraju igrati ključnu ulogu u jačanju sudjelovanja žena u STEM            područjima provodeći procjene rodne ravnopravnosti, usvajajući planove rodne ravnopravnosti i nudeći rodno usmjerenu edukaciju za nastavno osoblje.

Uspostava mentorskih programa i povećanje vidljivosti uspješnih žena u energetskom sektoru važan je aspekt inspiriranja i motiviranja studentica. Obrazovne institucije trebale bi integrirati rodnu perspektivu u STEM nastavne planove i programe i poticati istraživanje o povezanosti roda i energije. Certifikat “Gender Pro MINT” Tehničkog sveučilišta u Berlinu primjer je učinkovitog integriranja rodnih pitanja u STEM obrazovanje.

Zalaganje za sustavnu promjenu

U postizanju istinske rodne ravnopravnosti u energetskom sektoru mijenjanje sustavne strukture koje održavaju nejednakost jest imperativ. Preporuke EUWES projekta ključni su korak u tom smjeru, zagovarajući rodno osjetljive politike i uključive prakse unutar energetskih tvrtki i obrazovnih institucija. Sljedećih mjeseci partneri projekta EUWES provodit će zagovaračke aktivnosti na EU razini, pokušavajući osigurati da ove preporuke postanu sastavni dio službenih politika EU-a te time potičući ravnopravniji i pravedniji energetski sektor za sve.

EU preporuke – cijeli dokument

EU preporuke – sažetak

Više o projektu EUWES.

Objavljene su nove LIFE brošure

Objavljene su nove LIFE brošure

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je tri brošure o Programu LIFE namijenjene potencijalnim hrvatskim korisnicima i svima...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora