crOss renoHome

crOss renoHome – Croatian One Stop Shop for Integrated Home Renovation

crOss renoHome – Croatian One Stop Shop for Integrated Home Renovation

Glavni cilj projekta

Ponuda cjelovitog rješenja energetske obnove za vlasnike kuća na jednom mjestu (One stop shop – OSS) s ciljem objedinjavanja procesa obnove što će u konačnici dovesti do intenziviranja projekata obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada u Hrvatskoj, čineći ih energetski učinkovitijima i neovisnijima o fosilnim gorivima uz zadržavanje iste (ili čak bolje) unutarnje kvalitete i udobnosti.

Specifični ciljevi projekta

• Uspostava One Stop Shopa u Zagrebu na temelju postojećeg Centra za smanjenje energetskog siromaštva i nadogradnja postojećeg One Stop Shopa u Križevcima.
• Pružanje cjelovite i standardizirane usluge građanima na dubinskoj energetskoj obnovi obiteljskih kuća i višestambenih zgrada.
• Okupljanje tehničkih, financijskih i pravnih stručnjaka na jednoj platformi kako bi se olakšala distribucija informacija zainteresiranim ciljnim skupinama.

 

Očekivani rezultati projekta

• Izrada standardiziranog ugovora za obnovu obiteljskih kuća i višestambenih zgrada.
• Formiranje poslovnog modela za uspostavu OSS-a
• Formiranje tržišta putem online platforme koja povezuje i podržava različite dionike u procesu obnove (vlasnici kuća, poslovni sektor, financijski sektor).
• izrada komunikacijske strategije; izrada promocijskog i informativnog materijala; diseminacija projektnih rezultata putem raznih komunikacijskih kanala.

Uloga DOOR-a:

Vodeći partner na projektu

Ukupna vrijednost projekta:

919.017,65 EUR

Udio DOOR-a u proračunu projekta:

10.317,47 EUR

Sufinanciranje:

95% (LIFE); 2,5% (UZVRH)

Trajanje projekta:

 1.10.2023. – 30.9.2027.

Izvor financiranja:

LIFE2027, LIFE-2022-CET-crOssrenoHome

Kontakt osoba:

Anamari Majdandžić; anamari.majdandzic@door.hr

Kristina Ljubica Paša; kristina.ljubica.pasa@door.hr

Ivan Duilo; ivan.duilo@door.hr 

Partneri na projektu:

1. KLIK, ENERGETSKA ZADRUGA – Križevci, Hrvatska
2. HRVATSKI SAVJET ZA ZELENU GRADNJU, CGBC – Zagreb, Hrvatska
 

Dokumenti i materijali

Sve dokumente i materijale pronađite na službenoj web stranici projekta: crossreno.door.hr

ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZEENERGIZEGlavni cilj projekta: Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu...

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora