Ministarstvo prostornoga uređenja daje bespovratna sredstva za razvoj zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama
Photo by Wonderlane on Unsplash
10/05/2023

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava ‘Pilot-projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama’ za što je osigurana alokacija u iznosu nešto većem od 2,14 milijuna eura.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta ‘EU sljedeće generacije’. Modalitet ovog Poziva je privremeni i projektni prijedlozi se zaprimaju u unaprijed određenom roku. Dostava, tj. podnošenje projektnih prijedloga u sustavu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) fondovieu potencijalnim prijaviteljima bit će omogućena od 1. lipnja od devet sati do 1. rujna do 15 sati.

U Ministarstvu ističu kako će unošenje projektnih prijedloga korištenjem Sustava elektroničke prijave projekata biti omogućeno već neposredno nakon objave Poziva. Pozivom se sufinanciraju aktivnosti koje se odnose na provedbu Pilot-projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, izrada projektne i ostale dokumentacije, trošak stručnog/projektantskog nadzora te trošak koordinatora zaštite na radu, zatim upravljanje projektom i administracija, aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta te horizontalne aktivnosti.

Cilj je integrirati rješenja za razvoj zelene infrastrukture

Cilj Poziva je provedba pilot projekata na lokalnoj razini koji su identificirani kroz Strategije zelene urbane obnove. Pilot projekti moraju biti povezani s postavkama nacionalnih programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Pilot projekti će nastojati integrirati rješenja za ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture (i integracija NBS rješenja, (rješenja temeljenih na prirodi), unaprjeđenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama (razvoj otpornosti na klimatske rizike) te jačanja otpornosti na rizike.

 
Svi zaprimljeni projektni prijedlozi će se ocjenjivati prema kriterijima prihvatljivosti i odabira, kako bi se omogućilo sufinanciranje najkvalitetnijih projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova.

Prednost imaju područja pogođena potresom

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Prijavitelj može podnijeti jedan projektni prijedlog po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava, a prednost prilikom odabira će imati projektni prijedlozi koji se provode na području u kojemu je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa.

Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 265.445,60 eura, a najviši 1.061,782,00 eura. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.
 
Prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva, a najkasnije do 16. kolovoza 2023. do 15h putem sustava NPOO fondovieu postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva, a odgovori će biti objavljeni u sustavu u segmentu „Pitanja i odgovori“.

Ministarstvo će održati informativne radionice o Pozivu

Cjelokupna dokumentacija Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“ dostupna je na poveznici.

Kako bi svi potencijalni prijavitelji bili što bolje informirani o uvjetima Poziva,  Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine planira održavanje ukupno tri informativne radionice putem platforme Microsoft Teams. Više informacija pročitajte OVDJE

VIše informacija o Pilot projektu razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama pročitajte OVDJE.

Izvor: https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/pilot-projekt-razvoja-zelene-infrastrukture-i-ili-kruznog-gospodarenja-prostorom-i-zgradama-15427/15427

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora