Izašao je novi izvještaj na LIFE ReHABITA projektu: Smjernice o pristupu obnovi zgrada koje su ugrožene jakom socioekonomskom ranjivosti

Zvonimir Anić

31/05/2024

Procesi energetske obnove zgrada suočavaju se s tehničkim teškoćama na kojima se radilo posljednjih desetljeća. Iskustvo stečeno kroz provedene projekte omogućilo je definiranje najboljih rješenja za primjenu, ovisno o klimatskoj zoni i tipologiji zgrade. Međutim, kada je u pitanju obnova stanova u kojima su smještene ugrožene obitelji, javlja se dodatna poteškoća zbog osjetljive socioekonomske situacije dotičnih ljudi. Ova situacija stvara ograničenja koja mogu jako otežati razvoj projekata obnove. 

Znanje o tome kako se nositi s takvim situacijama ključno je za uspjeh tako složenih projekata. Problem je još veći kada se radi o višestambenim zgradama, gdje posebnosti svakog stana ili obitelji u kojoj žive uvelike kompliciraju kako definiranje tako i izvedbu projekta. S druge strane, osjetljiva socioekonomska situacija pogođenih obitelji podrazumijeva potrebu za posebnim „soft” vještinama. Pristup ovim građanima zahtijeva visoku razinu empatije i uključenost socijalnih službi. 

Projekt LIFE ReHABITA predlaže razvoj sastanaka ili radionica s građanima kako bi ih uključili u cijeli proces i smanjili nesigurnost, pa čak i tjeskobu koju ovi složeni projekti mogu generirati kod njih. U mnogim prilikama, društvena „destrukturacija” koja postoji u četvrtima koje treba obnoviti podrazumijeva nezadovoljstvo stanovnika svojom okolinom. Ovi sastanci ili radionice također će poslužiti koheziji stanovništva oko inkluzivnijeg, ljepšeg i održivijeg modela četvrti, prema principima Novog europskog Bauhausa. 

Posebna situacija pogođenih kućanstava podrazumijeva bliži pristup ugroženim stanovnicima. Međutim, takav pristup ne bi trebalo provoditi samo tehničko osoblje bez specifičnog znanja o društvenim aspektima. Stoga je pratnja socijalnih usluga tijekom cijelog procesa ključni aspekt projekta. I tehničko osoblje i osoblje socijalnih službi imaju temeljnu misiju savjetovanja i osiguravanja provedbe dobrog projekta, ograničavajući njegov utjecaj na stanovnike. Posebna pozornost posvetit će se utjecaju rada na tjelesno i psihičko zdravlje ovih osoba, a taj utjecaj treba svesti na najmanju moguću mjeru. 

Ovaj kontinuirani pristup stanovnicima provodi se kroz metodologiju sudjelovanja tijekom cijelog procesa. U tu svrhu, LIFE ReHABITA predlaže slijed sastanaka ili radionica kojima će se postići ciljevi zacrtani obnovom ugroženih zgrada: poboljšanje njihove energetske učinkovitosti, smanjenje potrošnje energije i socioekonomske ugroženosti stanovnika te poboljšanje kvalitete njihova života, minimiziranje utjecaja na život u zgradi tijekom radova. 

Način provođenja i pristup obnovi zgrada koje su ugrožene jakom socioekonomskom ranjivosti pronađite u ovom dokuementu koji je napisan u obliku Smjernica. 

Objavljene su nove LIFE brošure

Objavljene su nove LIFE brošure

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je tri brošure o Programu LIFE namijenjene potencijalnim hrvatskim korisnicima i svima...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora