Održivim poslovanjem do bolje klime

Održivim poslovanjem do bolje klime

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je uspostava održivog društvenog poduzetništva udruge DOOR, kojim će se kroz provedbu poduzetničkih aktivnosti osigurati društveni utjecaj na polju borbe protiv energetskog siromaštva i klimatskih promjena. Specifični ciljevi su edukacija i kapacitiranje zaposlenika za jačanje poduzetničkih aktivnosti i transferiranje u socijalno poduzetništvo, uspostava poduzetničkih aktivnosti i promocija društvenog poduzetništva.

Elementi projekta

 1. Priprema društveno poduzetničkih aktivnosti
 2. Jačanje kapaciteta novih i postojećih pravnih subjekata i zaposlenika, te nezaposlenih članova prijavitelja za provedbu društveno poduzetničkih aktivnosti
 3. Provedba društveno – poduzetničkih aktivnosti
 4. Aktivnosti širenja koncepta društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj
 5. Promidžba i vidljivost
 6. Upravljanje projektom i administracija

Očekivani ishodi projekta:

 • Izrada poslovnih planova za društveno poduzetničke aktivnosti.
 • Promjena statuta u svrhu uključivanja društveno – poduzetničkih aktivnosti.
 • Kapacitiranje zaposlenika DOOR-a o uvjetima poslovanja društvenog poduzeća na tržištu.
 • Stručne edukacije i treninzi zaposlenika DOOR-a.
 • Izrada programskog rješenje/aplikacija za vođenje financija društvenog poduzeća i nevladinih organizacija.
 • Izdavanje računa u iznosu od minimalno 10% ukupno prihvatljivih troškova projekta.
 • Adaptacija prostora i nabava opreme i u svrhu provedbe društveno-poduzetničkih aktivnosti.
 • Uspostava pilot centra za borbu protiv energetskog siromaštva.
 • Održavanje radionice u svrhu uspostave savjetnika za borbu protiv energetskog siromaštva.
 • Organizacija informativnih događanja o društvenom poduzetništvu na lokalnoj razini i sudjelovanje na konferencijama i sajmovima u organizaciji drugih organizatora.
 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti

Uloga DOOR-a na projektu:
Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda

Vrijednost projekta:
1.120.444,43 kuna

Izvor financiranja:

Sredstva Europskog Socijalnog Fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
www.strukturnifondovi.hr.

Trajanje projekta:
30 mjeseci (9.3.2021. – 9.9.2023.)

Kontakt za više informacija:

Matija Eppert
matija.eppert@door.hr

ENERGIZE

ENERGIZE

ENERGIZEENERGIZEGlavni cilj projekta: Informiranje javnost o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije koje se mogu...

Europski klimatski pakt

Europski klimatski pakt

Europski klimatski paktEuropski klimatski paktGlavni cilj projekta DOOR je nacionalni koordinator Europskog klimatskog pakta u Hrvatskoj. U toj...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora