Powerpoor je objavio izvješće o paketu za komunikaciju i diseminaciju
Powerpoor

Monika Menčik

23/06/2023

Cilj POWERPOOR projekta je podržati energetski siromašne građane u provedbi mjera energetske učinkovitosti i sudjelovanju u zajedničkim energetskim inicijativama te razviti programe/sheme potpore za energetski siromašne građane, koje vode energetski savjetnici i mentori, kao i potaknuti osnivanje energetskih zajednica, koristeći alternativne sheme financiranja (npr. građanske zadruge i grupno financiranje).

Novo izvješće koje je Powerpoor objavio donosi pregled odrađenih aktivnosti koje su prodonijeli indikatorima projekta:

Program edukacije energetskih savjetnika i mentora

Projektni partneri u svakoj pilot zemlji i na razini EU-a lokalno su obučavali energetske savjetnike i mentore putem:

  • trening – seminara
  • webinara
  • individualno prilagođenih seminara koji su održani uživo ili online

Program obuke energetskih savjetnika i mentora se sastoji od četiri modula, od kojih:

  • Modul 1 predstavlja kontekst energetskog siromaštva u Europi i doprinos POWERPOOR-ovog djelovanja u EU.
  • Modul 2 fokusiran je na javne politiku i mjere za ublažavanje energetskog siromaštva, kao i demonstraciju alata POWER-ACT i POWER-TARGET.
  • Modul 3 predstavlja inovativne financijske instrumente i metode za izradu mjera za ublažavanje energetskog siromaštva, uključujući energetske zadruge, crowdfunding kampanje i druge zajedničke energetske inicijative.
  • Modul 4 predstavlja važnost mjera za ublažavanje energetskog siromaštva kao ključnih mjera za održivu energiju na lokalnoj razini i procese klimatskih djelovanja na lokalnoj razini te identificira ključne alate i metode za klimatske i društvene inovacije za mjere ublažavanja energetskog siromaštva u SECAP-ima.

Energetski savjetnici i mentori educiraju energetski siromašne građane o energetskom siromaštvu, daju im savjete o poželjnim promjenama u ponašanja i predlažu manje intervencije koje bi poboljšale energetsku učinkovitost u njihovim domovima. Energetski savjetnici i mentori omogućuju energetski siromašnim građanima planiranje, osiguranje financiranja i provedbu intervencija poboljšanja energetske učinkovitosti te pružaju podršku kućanstvima putem kućnih posjeta. Također daju savjete za provedbu mjera koje ne iziskuju ulaganja, ili traže minimalna ulaganja, za ublažavanje energetskog siromaštva, te građane upućuju na dostupne mogućnosti financiranja.

Energetski savjetnici i mentori uglavnom koriste alate POWER-TARGET i POWER-ACT kako bi identificirali energetski siromašne građane i predložili im promjene u ponašanju te im dali savjete za smanjenje potrošnje energije i/ili troškova za energiju.

Cijeli projektni konzorcij certificirao je ukupno 1174 energetskih savjetnika i mentora i premašio ključni pokazatelj uspješnosti, koji je bio postavljen na 1100 certificiranih Energetskih mentora i savjetnika.

POWERPOOR alati i metode za ublažavanje energetskog siromaštva kućanstava

Kako bi se osnažili energetski siromašne građane i podržale općine u ublažavanju energetskog siromaštva, razvijen je Set alata za smanjenje energetskog siromaštva koji se sastoji od:

  • alata POWER-TARGET koji ima za cilj identificirati energetski siromašne građane
  • alata POWER-ACT koji ima za cilj procijeniti njihovu potrošnju energije i predložiti prilagođene promjene ponašanja i male intervencije energetske učinkovitosti
  • alat POWER-FUND koji funkcionira kao One Stop Shop za informacije o energetskim zajednicama i inovativnim shemama financiranja

POWERPOOR toolkit je otvoren set alata kojeg mogu koristiti svi zainteresirani pojedinci, uključujući POWERPOOR certificirane energetske savjetnike i mentore. Alatima je moguće pristupiti preko sljedeće poveznice.

Detaljnije o alatima:

Alat POWER-TARGET omogućuje identifikaciju energetski siromašnih građana i zajednica. Uključuje kvalitativne kriterije kao što je toplinska udobnost, a koriste ga energetski savjetnici i mentori tijekom kućnih posjeta i u Centrima za borbu protiv energetskog siromaštva. Dostupnom na više jezika, uključujući hrvatski, alatu se može pristupiti putem web stranice POWERPOOR.

Alat POWER-ACT procjenjuje energetski profil ranjivih skupina građana prikupljanjem jednostavnih kvantitativnih podataka (npr. godišnja potrošnja energije) i kvalitativnih podataka (npr. toplinska udobnost). Pruža prilagođene savjete o promjenama ponašanja i malim intervencijama energetske učinkovitosti za smanjenje troškova energije i poboljšanje energetske učinkovitosti kućanstva. Alat je dostupan na hrvatskom jeziku i može mu se pristupiti putem web stranice POWERPOOR.

POWER FUND web je alat koji ima za cilj upoznati energetski siromašne građane i lokalne vlasti diljem Europe o inovativnim financijskim shemama kao što je crowdfunding i kako iskoristiti potencijal lolektivnog financiranja za prevladavanje ekonomskih i financijskih prepreka koje ometaju energetski siromašne građane da sudjeluju u energetskoj tranziciji. POWER FUND korisnicima pruža online tržište za inicijative za kolektivnu energiju, kao što su energetske zajednice i zadruge. To je također namjenski prostor koji nudi informacije o projektu i potencijalnim akcijama. Alat POWER FUND dostupan je na hrvatskom jeziku i može mu se pristupiti putem web stranice POWERPOOR.

Angažman dionika

POWERPOOR projekt uključuje brojne dionike, uključujući vlasti, predstavnike financiranja, pružatelje stambenih usluga, socijalne radnike, zdravstvene djelatnike, organizacije civilnog društva, energetske dionike i akademske institucije, a do sada je održano 18 sastanaka.

Kućni posjeti

Kućni posjeti energetskih savjetnika i mentora igraju središnju ulogu u pružanju podrške energetski siromašnim građanima izravnim utvrđivanjem njihovih potreba, pružanjem praktičnih savjeta za energetsku učinkovitost i olakšavanjem intervencija malih razmjera korištenjem POWERPOOR alata i komplementarnih materijala.

Podizanje svijesti građana o energtskom siromaštvu

Info dani organizirani u odabranim regijama su uključivali predavanja, prezentacije, izložbe, panel rasprave i natjecanja usmjerena na različite skupine kao što su stanari zgrada, lokalne vlasti i političari, prikazujući programe energetske potpore, predstavljanje energetskih savjetnika/mentora i naglašavanje uspostave Centra za borbu protiv energetskog siromaštva.

Lokalni Centri za borbu protiv energetskog siromaštva

Centri za borbu protiv energetskog siromaštva, uspostavljeni u osam pilot zemalja, uključujući dva u Hrvatskoj (Zagreb, Križevci), služe kao One Stop Shopovi za informiranje. Educirani savjetnici i mentori kroz Centar daju smjernice o mjerama ponašanja, jeftinim intervencijama energetske učinkovitosti, energetskim zajednicama/zadrugama i inovativnim shemama financiranja, koristeći POWERPOOR alate i promičući prakse energetske učinkovitosti.

Novo Powerpoorovo izvješće pronađite na poveznici.

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora