Pogledajte snimku trećeg ENPOR-ovog seminara: Uvidi i inovacije u energetskom savjetovanju

Monika Menčik

18/07/2023

Cilj trećeg ENPOR-ovog seminara je predstaviti različite aktivnosti provedene na projektu s ciljem provedbe savjetovanja energetski siromašnih kućanstva u sektoru privatnog najma.

Fokus seminara bio je na predstavljanju primjera dobre prakse  – nove metode i novi  koncepti koje su proveli ENPOR-ovi partneri.

Seminar je bio namijenjen kreatorima politika, energetskim savjetnicima i konzultantima u sektorima u kojima energija dobiva na važnosti (kao što je i društveni sektor).

U prezentacijama o nacionalnim ENPOR-ovim mjerama ukratko su prikazne inovativne rješenja provedena u  Austriji i Nizozemskoj.

Na snimci seminara moći ćete pronaći sljedeće dijelove:

  • Vizualni jezik za energetski siromašna kućanstva (AEA)
  • Savjeti za društvenu energiju – novi koncept koji nadopunjuje tradicionalne energetske savjete (AEA)
  • Predstavljanje nizozemskog  energetskog paketa (Energy box) (HU)

Video seminara možete pogledati na poveznici.

 

Objavljene su nove LIFE brošure

Objavljene su nove LIFE brošure

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je tri brošure o Programu LIFE namijenjene potencijalnim hrvatskim korisnicima i svima...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora