Nove smjernice za povećanje otpornosti EU-a na klimatske promjene

18/08/2023

Europska komisija donijela je nove smjernica za pomoć državama članicama u ažuriranju i provedbi nacionalnih strategija, planova i politika prilagodbe, u skladu s Europskim zakonom o klimi i Strategijom EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama.

Cilj smjernica je poboljšati odgovor zemalja EU-a na sve veći učinak klimatske krize i na potrebu za povećanje otpornosti društva. U najnovijim zaključcima izvješća Međuvladina panela o klimatskim promjenama (IPCC) istaknuta je važnost brze prilagodbe klimatskim promjenama, jer negativne posljedice klimatskih promjena pogađaju društvo jače i brže nego što je znanost predviđala. Porast ekstremnih vremenskih prilika i prirodnih katastrofa ima sve veći utjecaj na fizičko i mentalno zdravlje ljudi, na ostatak prirode i gospodarstvo.

Ekstremni toplinski valovi, katastrofalna suša, smrtonosni šumski požari, poplava i erozije obale uslijed porasta razine mora, kao i izvješće IPCC-a, ukazuju na nedostatak pripremljenosti i nesrazmjer između klimatskih prijetnji i mehanizama i struktura koji  trebaju biti rješenje.

Kako bi se povećala spremnost društva na sve jače posljedice klimatskih promjena, javni sektor mora igrati još veću ulogu u stvaranju otpornosti na klimu i potrebnih održivih ulaganja. Također postoji potreba za daljnjim razvojem i uspostavljanjem odgovarajućih regulatornih uvjeta i mogućnosti planiranja kako bi različiti akteri i tržišta mogli pratiti isti primjer s povjerenjem i sigurnošću, te usmjeriti ulaganja u otpornost.

Smjernice podrazumijevaju koordinaciju na više razina i uključivanje klimatskih pitanja u sva područja politike – horizontalno i na svim razinama podnacionalnih nadležnih tijela. Smjernice uključuju i popis glavnih značajki politike prilagodbe klimatskim promjenama i predlažu se nove teme i područja politika koje treba uzeti u obzir pri oblikovanju politika da bi se osigurali bolji rezultati.

Ključni koraci u izradi ili ažuriranju strategija / planova prilagodbe su:

Korak 1: Postavljanje institucionalnog okvira i osiguranje prihvaćanja dionika

Korak 2: Provođenje procjena rizika od klimatskih promjena i ranjivosti

Korak 3: Identificiranje i određivanje prioriteta opcija prilagodbe

Korak 4: Razvoj akcijskog plana i provedba mjera prilagodbe

Korak 5: Praćenje i evaluacija.

Izvor teksta: https://croatia.representation.ec.europa.eu/news/buducnost-otporna-na-klimatske-promjene-nove-smjernice-za-pomoc-zemljama-eu-u-azuriranju-njihovih-2023-07-26_hr

Izvor slike: Freepik

 

 

Objavljene su nove LIFE brošure

Objavljene su nove LIFE brošure

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je tri brošure o Programu LIFE namijenjene potencijalnim hrvatskim korisnicima i svima...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora