Mapiranje i evaluacija nacionalne situacije i ključnih dionika – završen prvi radni paket projekta EUWES

Zvonimir Anić

03/04/2024

U ovom radnom paketu provedena je višerazinska analiza i mapiranje nacionalnih rodnih politika i strategija u sektoru energetike što je omogućilo utvrđivanje glavnih prepreka za žene zaposlene u energetskom sektoru.

Relevantni dionici na nacionalnoj razini (donositelji politika na nacionalnoj razini, dionici iz sektora energetike, organizacije visokog obrazovanja i organizacije tržišta rada) su identificirani i poticani su da se uključe u projektne aktivnosti.

S druge strane, žene u sektoru energetike i studentice na tehničkim fakultetima sa studijskim programima relevantnim za energetiku identificirane su kao glavne ciljane skupine te mobilizirane za uključenje u projektne aktivnosti.

Ovaj radni paket donosi četiri zanimljiva izvješća:

Metodologija mapiranja (D1.1) je napravljena kao smjernica za partnere iz Njemačke, Hrvatske, Slovenije i Španjolske kako bi analizirale glavne nacionalne rodne i energetske politike te identificirali dionike i ciljne skupine za provedbu aktivnosti na projektu- ponajprije zagovaračke aktivnosti kao i trening aktivnosti koje će se provesti u sklopu projekta.

Kliknite ovdje da saznate više o metodologiji!

Mapiranje nacionalnih politika rodne ravnopravnosti u energetskom sektoru (izvješće za Hrvatsku, Njemačku, Sloveniju i Španjolsku) (D1.2). donosi pregled zakonodavstva i okvira politika vezanih za prava žena u Hrvatskoj, Njemačkoj, Sloveniji i Španjolskoj, odnosa na tržištu rada i aktivnih politika zapošljavanja kao i pregled zastupljenosti žena na upravljačkim i rukovodećim mjestima u energetskom sektoru. Ovo izvješće izrađeno je zasebno za svaku od EUWES država te ga možete pronaći na engleskom i na nacionalnim jezicima.

Poveznice za hrvatsko izvješće na engleskom i hrvatskom!

Poveznice za njemačko izvješće na engleskom i njemačkom!

Poveznice za slovensko izvješće na engleskom i slovenskom!

Poveznice za španjolsko izvješće na engleskom i španjolskom!

Mapiranje ključnih dionika (D1.3) ovo izvješće nije javni dokument, ali rezultati su korišteni prilikom izrade izvješća „Mapiranje nacionalnih politika rodne ravnopravnosti u energetskom sektoru (D1.2)“ . Ovo izvješće sadrži analizu preko 40 intervjua odrađenih od strane EUWES partnera u Njemačkoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Španjolskoj s ciljem dobivanja ključnih informacija, mišljenja, stavova i prijedloga po pitanju rodne perspektive u energetskom sektoru.

Komparativna analiza nacionalne situacije (D1.4) pruža pregled današnje rodne perspektive u energetskom sektoru Hrvatske, Njemačke, Slovenije i Španjolske, ističući glavne rodne politike  i energetske politike u svakoj EUWES zemlji kao i razlike i sličnosti između EUWES zemalja. Analiza se temelji na četiri nacionalna izvješća (D1.2) koja su izradili EUWES partneri. Navedena izvješća pokazuju glavne rezultate desk-metode istraživanja koja uključuje analizu provedenih intervjua sa zainteresiranim dionicima (D1.3) kao i analizu podataka o aktualnim koracima u zagovaranju poboljšanja rodne situacije u energetskom sektoru.

Preuzmite ovdje analizu!

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora