Komparativna analiza: rodna perspektiva u energetskom sektoru Hrvatske, Njemačke, Slovenije i Španjolske 

Zvonimir Anić

21/02/2024

Globalno gledano, odlučivanje žena u energetskom sektoru i njihov pristup resursima i uslugama relevantnim za klimu i energiju i dalje su ograničeni.  

Prevladavajući rodni stereotipi i strukturne nejednakosti između različitih rodova, poput manjih financijskih resursa (npr. razlike u plaćama između muškaraca i žena) i nejednake raspodjele poslova u kućanstvu (rodna razlika u kućanskim poslovima koji se tradicionalno smatraju „ženskim poslovima“), dovodi do manjka žena na upravljačkim i rukovodećim pozicijama u energetskom sektoru te do njihovog ograničenog pristupa energetskim resursima i uslugama. Vrlo malo zemalja Europske unije uspjelo je smanjiti ili u potpunosti eliminirati razliku u plaćama između muškaraca i žena u 2023. godini. Na razini EU, ta razlike je i dalje prosječno 13% u 2023. godini. Razlika u plaćama vodi ka rodnoj razlici u mirovinskim primanjima u budućnosti, ali i stvara prepreke ženama za ulaganje u obnovljive izvore energije. Također, široko rasprostranjeni tradicionalni uzorci ponašanja olakšavaju muškarcima uključivanje u vladine i javne aktivnosti koje su povezane sa statusom i/ili moći.  

Projekt Osnaživanje žena koje su nedovoljno zastupljene u sektoru energetike (EUWES) bavi se upravo položajem žena u energetskom sektoru. Glavni ciljevi projekta stoga su podizanje svijesti o položaju žena u energetskom sektoru, promoviranje prilika za njihovo aktivno sudjelovanje te doprinijeti smanjenju rodnih razlika na upravljačkim i rukovodećim pozicijama. Prvi korak u projektu bio je provesti analize svake od četiri zemalja koje sudjeluju na projektu EUWES.  

Dokument D1.4 Komparativna analiza pruža pregled rodne perspektive u energetskom sektoru Hrvatske, Njemačke, Slovenije i Španjolske, ističući glavne rodne politike i energetske politike u svakoj EUWES zemlji kao i razlike i sličnosti između EUWES zemalja. Analiza se temelji na četiri nacionalna izvješća te prikazuju glavne rezultate desk-metode istraživanja:  analiza provedenih intervjua sa zainteresiranim dionicima te analiza podataka o aktualnim koracima u  zagovaranju poboljšanja rodne situacije u političkim, ekonomskim i obrazovnim sferama energetskog sektora. 

Ove analize bile su vođene sljedećim istraživačkim pitanjima:  

   • Kako nacionalne i lokalne strategije promiču rodnu ravnopravnost?  
   • Koje mjere osiguravaju jednake mogućnosti ženama za sudjelovanje u energetskom sektoru, posebno na upravljačkim i rukovodećim pozicijama?  
   • Koje strategije i mjere obrađuju aspekte zastupljenosti, prava i redistribucije u energetskom sektoru iz rodne perspektive?  
   • Koje prepreke žene susreću u pogledu njihove zastupljenosti u političkim, ekonomskim i obrazovnim sferama energetskog sektora?  

D1.4 Komparativna analiza ističe najbolje primjere prakse za tvrtke u energetskom sektoru (npr. akcijski planovi za rodnu ravnopravnost) ili za obrazovni sektor (npr. mentorski programi), ali pregled glavnih rodnih i energetskih politika ipak ne pokazuje koherentne veze između četiri zemlje. Dokument stoga donosi pregled preporuka za različite skupine dionika, poput donositelja politika, menadžera iz privatnog sektora te dionika iz akademskih institucija. Također, dokument ističe potrebu za transparentnošću i praćenjem te za povećanjem zastupljenosti  žena u svim političkim, ekonomskim i obrazovnim sferama.  

Kako bi podržali dionike u provedbi ovih preporuka, EUWES partneri organizirat će ciljane radionice za različite skupine dionika u sljedećim mjesecima.  

Posjetite našu web stranicu i društvene medije kako biste ostali ažurirani! 

Poveznica na izvješće: 

Objavljene su nove LIFE brošure

Objavljene su nove LIFE brošure

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je tri brošure o Programu LIFE namijenjene potencijalnim hrvatskim korisnicima i svima...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora