Iskustava žena zaposlenih na radnim mjestima i poslovima u sektoru energetike

Zvonimir Anić

24/06/2024

Društvo za oblikovanje održivog razvoja provodi projekt EUWES – Osnaživanje žena koje su nedovoljno zastupljene u sektoru energetike (Empowering underrepresented women in the energy sector) koji se financira iz sredstava Citizens, Equality, Rights and Values Programme. 

Kroz projekt, između ostaloga istražujemo pozicije žena zaposlenih u sektoru energetike, njihova iskustva na radnim mjestima, ali i javne politike koje oblikuju sektor energetike, obrazovanja i tržišta rada. Statistički podaci pokazuju da u sektoru energetike i srodnim sektorima i dalje većinu radne snage čine muškarci te da su muškarci češće zaposleni ili imenovani na upravljačka mjesta i pozicije. Dio razloga za nesrazmjer na tržištu rada zasigurno leži u nesrazmjeru u broju upisanih učenika i učenica, studenta i studentica u obrazovne programe koji osposobljavaju aktivnu radnu snagu za pojedine tehničke sektore. Međutim, nesrazmjeru na tržištu rada pridonose i različiti društveni i kulturološki faktori koji utječu na izbor obrazovanja i zanimanja.

U okviru projekta želimo prikupiti iskustva žena zaposlenih u sektoru energetike i srodnim sektorima (projektno upravljanje, komunikacije, marketing, mediji i sl.), a koja se odnose na osobna iskustva svake pojedine sudionice i situacije s kojima su se susretale na poslovima koje su obavljale.

Jedan od ciljeva projekta je i otvoriti raspravu o preprekama u napredovanju, jazu u plaćama, ali i drugim izazovima s kojima se zaposlene žene susreću u svom svakodnevnom radu.

Upitnik koji vam prosljeđujemo strukturiran je na način da prikuplja opće podatke o radnim mjestima, ali i podatke o pojedinim iskustvima s kojima su se žene susretale tijekom svoje karijere. Upitnik je dobrovoljan i anoniman, njime ne prikupljamo e-mail adrese imena ili druge podatke koji se na ikoji način mogu povezati s osobom koja nam je podatke ustupila.

ISPUNITE UPITNIK OVDJE.

Upitnik možete popuniti do 15. srpnja 2024. godine.

Objavljene su nove LIFE brošure

Objavljene su nove LIFE brošure

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je tri brošure o Programu LIFE namijenjene potencijalnim hrvatskim korisnicima i svima...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora