EUWES prošla godina iza nas – što smo radili u posljednjih 12 mjeseci?

Zvonimir Anić

24/04/2024

Inicijativa usmjerena na rješavanje nedovoljne zastupljenosti žena u energetskom sektoru započela je uspješnim početkom projekta ” Osnaživanje žena koje su nedovoljno zastupljene u sektoru energetike” (Empowering underrepresented women in the energy sector) – EUWES.

Ovaj projekt financiran je od Europske unije te okuplja četiri organizacije: DOOR, ESF, Fokus i WECF.

Pokretanje EU financiranog projekta za preokret nedovoljne zastupljenosti žena u energetskom sektoru u travnju 2023.

Početni sastanak održan je u Ljubljani 17. i 18. svibnja 2023. i služio je kao ključni trenutak za partnere projekta da se okupe i usklade svoje aktivnosti prema ciljevima projekta.

Više o početnom sastanku na poveznici!

DOOR je predstavio projekt EUWES na sastanku korisnika programa CERV u Bruxellesu.

Početni sastanak za korisnike potpora odabranih pod pozivima CERV-2022-EQUAL, CERV-2022-GE i CERV-2022-NRCP održan je 22. i 23. lipnja 2023. u Bruxellesu. DOOR je bio jedan od sudionika kao predstavnik konzorcija projekta EUWES.

Više o sastanku u Bruxellesu na poveznici!

EUWES Münchenski sastanak partnera
 1. i 16. studenog održan je sastanak partnera i trening partnera na projektu EUWES .

Partneri su razmijenili rezultate mapiranja politika, zakona, mjera i planova vezanih uz rodnu jednakost u energetskom sektoru u svakoj zemlji, na temelju kojih će biti pripremljena komparativna analiza situacije u svakoj zemlji. Rasprave su se također usredotočile na mapiranja relevantnih dionika i provedenih intervjua u svakoj zemlji. Sljedećeg dana, partnerska organizacija ESF organizirala je trening jačanja kapaciteta za partnere na projektu.

Više o sastanku u Münchenu na poveznici!

Radni paket 1 – Mapiranje i evaluacija nacionalnih situacija i ključnih dionika- prvi radni paket projekta EUWES je završen!

U ovom radnom paketu provedena je višerazinska analiza i mapiranje nacionalnih rodnih politika i strategija u sektoru energetike što je omogućilo utvrđivanje glavnih prepreka za žene zaposlene u energetskom sektoru.

Relevantni dionici na nacionalnoj razini (donositelji politika na nacionalnoj razini, dionici iz sektora energetike, organizacije visokog obrazovanja i organizacije tržišta rada) su identificirani i poticani su da se uključe u projektne aktivnosti. S druge strane, žene u sektoru energetike i studentice na tehničkim fakultetima sa studijskim programima relevantnim za energetiku identificirane su kao glavne ciljane skupine te mobilizirane za uključenje u projektne aktivnosti. Ovaj radni paket isporučuje četiri zanimljiva izvješća:

Metodologija mapiranja (D1.1) je napravljena kao smjernica za partnere iz Njemačke, Hrvatske, Slovenije i Španjolske kako bi analizirale glavne nacionalne rodne i energetske politike te identificirali dionike i ciljne skupine za provedbu aktivnosti na projektu- ponajprije zagovaračke aktivnosti kao i trening aktivnosti koje će se provesti u sklopu projekta.

Kliknite ovdje da saznate više o metodologiji!

Mapiranje nacionalnih politika rodne ravnopravnosti u energetskom sektoru (izvješće za Hrvatsku, Njemačku, Sloveniju i Španjolsku) (D1.2). donosi pregled zakonodavstva i okvira politika vezanih za prava žena u Hrvatskoj, Njemačkoj, Sloveniji i Španjolskoj, odnosa na tržištu rada i aktivnih politika zapošljavanja kao i pregled zastupljenosti žena na upravljačkim i rukovodećim mjestima u energetskom sektoru. Ovo izvješće izrađeno je zasebno za svaku od EUWES država te ga možete pronaći na engleskom i na nacionalnim jezicima.

Poveznice za hrvatsko izvješće na engleskom i hrvatskom!

Poveznice za njemačko izvješće na engleskom njemačkom!

Poveznice za slovensko izvješće na engleskom slovenskom!

Poveznice za španjolsko izvješće na engleskom i španjolskom!

Mapiranje ključnih dionika (D1.3) ovo izvješće nije javni dokument, ali rezultati su korišteni prilikom izrade izvješća „Mapiranje nacionalnih politika rodne ravnopravnosti u energetskom sektoru (D1.2)“ . Ovo izvješće sadrži analizu preko 40 intervjua odrađenih od strane EUWES partnera u Njemačkoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Španjolskoj s ciljem dobivanja ključnih informacija, mišljenja, stavova i prijedloga po pitanju rodne perspektive u energetskom sektoru.

Komparativna analiza nacionalne situacije (D1.4) pruža pregled današnje rodne perspektive u energetskom sektoru Hrvatske, Njemačke, Slovenije i Španjolske, ističući glavne rodne politike  i energetske politike u svakoj EUWES zemlji kao i razlike i sličnosti između EUWES zemalja. Analiza se temelji na četiri nacionalna izvješća (D1.2) koja su izradili EUWES partneri. Navedena izvješća pokazuju glavne rezultate desk-metode istraživanja koja uključuje analizu provedenih intervjua sa zainteresiranim dionicima (D1.3) kao i analizu podataka o aktualnim koracima u zagovaranju poboljšanja rodne situacije u energetskom sektoru.

Kliknite ovdje da biste saznali više o Analizi!

Radni paket 2 – Razmjena dobrih praksi, treninzi i potpora

U ovom radnom paketu izrađeni su materijali za treninge za sve ciljne skupine. Moduli materijala za treninge izrađeni su od strane ESF-a i WECF-a te su dostavljeni svim partnerima kako bi ih mogli prevesti (posebno materijali namijenjene relevantnim dionicima i korsinicima) te koristiti u svakoj od partnerskih zemalja. Ovi materijali bit će javno dostupni u listopadu 2024. kao dio D2.2 Trening materijala za trening ključnih dionika i D2.3 Trening materijala za trening korisnika.

Kao dio ovog radnog paketa, održani su sljedeći treninzi za jačanje kapciteta za partnere u razdoblju od travnja 2023. do ožujka 2024.:

 • Online: Trening o metodologiji mapiranja od strane WECF-a (11. srpnja 2023.)
 • Online: Trening o komunikaciji od strane ESF-a (1. veljače 2024.)
 • Uživo u Münchenu:
  • Trening o feminističkoj moderaciji (16. studenog 2023.)
  • Trening o rodno-energetskoj mreži (16. studenog 2023.)

Više o sastanku u Münchenu na poveznici!

Radni paket 3 – Zagovaračke kampanje

U ovom radnom paketu napravljena su četiri nacionalna plana zagovaranja (Hrvatska, Njemačka, Slovenija i Španjolska kao dio izvješća D3.1 Nacionalni plan zagovaranja. Svi planovi zagovaranja uključuju ključne aktivnosti projekta, poput izrade sažetaka politika koji sadrže ključne političke preporuke za svaku zemlju, organiziranje okruglih stolova o rodnoj ravnopravnosti u sektoru energetike te sudjelovanje u bilateralnim sastancima s donositeljima odluka. Međutim, ti planovi prilagođeni su kulturnom i društvenom kontekstu svake odabrane zemlje.

Poveznica na Hrvatski nacionalni plan zagovaranja!

Poveznica na Njemački nacionalni plan zagovaranja!

Poveznica na Slovenski nacionalni plan zagovaranja!

Poveznica na Španjolski nacionalni plan zagovaranja!

Nacionalni plan zagovaranja u Hrvatskoj započeo je s prvim aktivnostima:

 • Plan zagovaranja putem društvenih medija – započet u ožujku 2024. te traje do kraja projekta
 • Okrugli stol “Pogled u budućnost: rodna perspektiva u pravednoj energetskoj tranziciji” – 8. ožujka 2024. Više o okruglom stolu na poveznici!
 • Radionica „Radionica: Iskustva žena i učenica u drvnom sektoru kružne bioekonomije” – 28. veljače 2024. Više o radionici na poveznici!
 • Bilateralni sastanci “Sastanak s pravobraniteljicom” – 29. lipnja 2023. Više o sastanku na poveznici!

Radni paket 4 – Komunikacija i diseminacija

U Radnom paketu 4, glavna postignuća su uspostavljena strategije komunikacije, vizualnog identiteta projekta i web stranice (https://euwes.door.hr/). Ukupno, pod ovim radnim paketom izrađeni su virtualni materijali poput letaka; 4 roll-upa o projektu; 200 tiskanih letaka (50 po partneru); promotivni materijal – rokovnici (100 po partneru); platnene vrećice (100 po partneru). U sklopu ovog rdanog paketa, partneri su surađivali s medijima; svaki partner koristio je svoje nacionalne medijske kanale kako bi promovirao projekt. Ovaj radni paket donosi dva zanimljiva izvješća: D4.1 Komunikacijiski i diseminacijiski plan  (poveznica na izvješće) i D 4.2 Vizualni identitet projekta (poveznica na izvješće) s kohezivnim brend identitetom koji sadrži logo i predloške za prezentacije i dokumente.

Više o izvještaju D4.2 na linku!

Radni paket 5 – Menadžment

U ovom radnom paketu napravljeno je jedno zanimljivo izvještće. D5.2 Plan osiguranja kvalitete je dokument koji detaljno opisuje ciljeve, metode, odgovornosti i rizike za osiguravanje kvalitete projekta. U ovom dokumentu nalaze se koraci za plan osiguranja kvalitete koji odgovara potrebama i ciljevima projekta te uzima u obzir potencijalne rizike i probleme.

Više o izvještaju D5.2 na poveznici!

Sljedeći koraci – još jedna godina do kraja

Kao dio radnog paketa 2, imamo nadolazeće treninge – 6 po svakom partneru – koji su bitni za obuku 100 studentica (po partneru) i 50 žena zaposlenih u sektoru energetike  (po partneru). Trening materijali biti će  dostupni kao dio izvješća D2.2 Trening materijala za trening ključnih dionika i D2.3 Trening materijala za trening korisnika. Također, kao dio izvješća D2.1 Trening materijala za trening partnera i razmjenu znanja i dobrih praksi, provest će se sljedeći treninzi za jačanje kapciteta za partnere. Evo rasporeda:

 • Online: Trening o preporukama politike FOCUS-a (23. travnja 2024.)
 • Uživo u Barceloni:
  • Trening za trening ključnih dionika od strane WECF-a (16. svibnja 2024.)
  • Trening za trening korisnika od strane ESF-a (16. svibnja 2024.)
 • Online: u lipnju 2024.

Također, stvaranje Nacionalnih mreža podrške – bit će uspostavljene 4 nacionalne mreže podrške.

Kao dio radnog paketa 3, partneri će provesti sve aktivnosti na koje su se obvezali kao dio svojih nacionalnih planova zagovaranja: organizacija događaja poput radionica, konferencija, okruglih stolova, održavanje bilateralnih sastanaka i kreiranje „policy brifova“. Dodatno, kao dio ovog paketa izraditi će se dva nova izvještaja: D3.2 Zajedničke preporuke politika i D3.3 Popis donositelja odluka na nacionalnoj razini ciljanih u nacionalnoj kampanji zagovaranja. Cilj ovog paketa je doprijeti i podijeliti poruku EUWES-a s najmanje:

 • 25 ključnih donositelja odluka u energetskom sektoru po partneru.
 • 25 ključnih donositelje odluka u istraživačkim i obrazovnim  ustanovama po partneru.
 • 25 ključnih donositelji odluka na tržištu rada po partneru.

Kao dio radnog paketa 4, partneri će provesti sve aktivnosti na koje su se obvezali u Komunikacijiskom i diseminacijiskom planu, ali s dodtanim naglaskom na širenje EUWES  prema  medijima putem priopćenja za medije te stvaranje kratkih priča, barem 5 po partneru. Ideja “Kratkih priča” je istaknuti ženske uzore.

Dodatno, kao dio ovog paketa stvorit će se dva nova izvještaja: D4.3 Priopćenja za medije i D4.4 Komunikacijisko i diseminacijisko izvješće

Kao dio radnog paketa 5, izvještaj D5.1 Izvješće o napretku bit će dovršen. Ovo izvješće služi kao dokument koji pruža pregled aktivnosti i postignuća na polovici razdoblja provedbe projekta, u ovom slučaju za EUWES to je 12-mjesečno razdoblje provedbe projekta. Ovo izvješće daje detaljan pregled provedbe, identificira postignute ciljeve i analizira izazove s kojima su se partneri susreli tijekom izvještajnog razdoblja. Također izraditi će se i  Finalno izvješće do kraja projekta.

Partneri će održati 12 sastanaka – 2 uživa sastanka (već planirani za svibanj 2024. u Barceloni i veljaču/ožujak 2025. u Zagrebu) i 10 online sastanaka.

Za sve vijesti, zanimljive događaje koje želite posjetiti i izvještaje koje želite pratiti, ostanite u tijeku i pratite sljedeće stranice:

EUWES webpage  – https://euwes.door.hr/

DOOR webpage, Instagram Facebook and Linkedin

WECF webpage, Instagram Facebook  Linkedin and X

FOCUS webpage, Instagram Facebook Linkedin and X

ESF webpage, Instagram Facebook and X

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora