DOOR zapošljava: Tražimo stručne suradnice – voditeljice projekata
15/05/2023

DOOR zapošljava dvije starije stručne suradnice – voditeljice projekata (m/ž) za rad u Zagrebu. 

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je stručna udruga, neprofitna i nevladina organizacija, koja se bavi održivim razvojem s posebnim fokusom na održivu energetiku. Tijekom 20 godina djelovanja DOOR je postao prepoznati stručni partner i sudionik u kreiranju i provedbi brojnih projekata i programa. DOOR provodi projekte i aktivnosti s ciljem ublažavanja i prilagodbe na klimatske promjene, s ciljem poticanja sudjelovanja građana u kreiranju javnih politika u području održive energetike, unapređenja obrazovanja u području, održivog razvoja, obnovljivih izvora energije i suzbijanja energetskog siromaštva. Cilj nam je aktivno doprinijeti ostvarenju niskougljičnog društva.

Tražimo dva stručnjaka za rad na projektima financiranim iz LIFE programa čiji se početak očekuje u rujnu 2023. godine.

DOOR ima ulogu koordinatora projekata, stoga se od stručnjaka očekuje da imaju iskustvo rada na projektima financiranim iz programa Europske unije, te visoka razina organiziranosti, sposobnost rada u timu, visoka razina osobne odgovornosti, kreativnost u poslu, ali i razvijena sposobnost kritičkog mišljenja.

Opis posla

– samostalni rad na projektima financiranim iz programa LIFE što uključuje: koordinaciju mjesečnih sastanaka konzorcija, dnevnu komunikaciju s partnerima u konzorciju, dnevnu komunikaciju s EK, poznavanje Funding and Tenders portala, pripremu narativnog i financijskog izvještaja za EK, koordinaciju projektnih aktivnosti;

– rad na stručnim i znanstvenim studijama i radovima te prijedlozima politika iz područja energetike i klime;

– samostalno predstavljanje projekata i organizacije na raznim domaćim i međunarodnim događanjima;

– doprinos kod razrade novih projektnih prijedloga i inicijativa;

– ostali poslovi sukladno internom Pravilniku o radu.

Uvjeti

Završen dodiplomski studij u trajanju od najmanje 4 godine ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine i stečenih najmanje 180 ECTS bodova ili završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički stručni studij u trajanju od najmanje 2 godine i ostvarenih najmanje 120 ECTS bodova iz područja tehničkih znanosti ili područja prirodnih znanosti. Ostali uvjeti su:

– minimalno 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

– izvrsno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu,

– vozačka dozvola B kategorije,

– izvrsno poznavanje Office paketa,

– poznavanje DOOR-ovih ključnih područja rada: klimatske promjene, obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, energetsko siromaštvo.

Rad na određeno u trajanju od 3 godine, s probnim rokom od 6 mjeseci i mogućnošću produženja ugovora na neodređeno.

Prednost imaju kandidati s:

– iskustvom u radu na projektima financiranim iz EU fondova i programa.

Prijava mora sadržavati:

– životopis u Europass formatu na hrvatskom jeziku i engleskom jeziku,

– motivacijsko pismo (do 500 riječi) na hrvatskom jeziku,

– kontakt podatke za preporuku. Podaci moraju sadržavati: ime i prezime osobe koja može dati preporuku, ustanovu, poziciju i kontakt osobe koja može dati preporuku.

Rok prijave: 2. lipnja 2023. godine do 12 sati

Predviđeni početak rada 1. rujna 2023. godine

Prijave se dostavljaju na prijave@door.hr najkasnije do 12:00 sati, 2. lipnja 2023. godine.

Sadržaj prijave mora biti naslovljen: Prijava za posao – radno mjesto voditelj projekata – svibanj 2023.

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora